Město Lanškroun

Lanškroun

od historie po budoucnost

Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone – Zemská koruna zvýrazňovalo význam sídla na rozhraní Čech, Moravy a Slezska pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor. Bylo hlavním ekonomickým centrem rozsáhlého lanškrounsko-lanšperského panství. Za třicetileté války bylo město poničeno švédskými i císařskými vojsky. Poté přicházeli němečtí osadníci, kteří prosadili německou správu. Od r. 1683 je městská kniha psána německy. Po staletí vařily pivo vedle sebe měšťanský i knížecí pivovar. V polovině 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu a až do roku 1960 zůstal okresním městem.

Lanškroun má pravidelné středověké založení s čtvercovým náměstím pojmenovaným po prvním českém fyzikovi a renezanční osobnosti, lékaři císařů Janu Marku Marci (1595–1667). Uprostřed náměstí stojí renezanční radnice z roku 1582. Inspirátorem stavby byl kníže Vratislav z Pernštejna, proto se radnice zdobností podobá jeho zámkům v Litomyšli a Pardubicích. Skutečný zámek v Lanškrouně je sídlem městského muzea založeného již v r. 1905. V sousedství stojí děkanský kostel sv. Václava. Na blízké faře je restaurace U Pastýře známá ze stejnojmenného televizního pořadu, který moderuje lanškrounský farář dr. Zbigniew Czendlik. V Lanškrouně se dobře najíte či ubytujete i v jedné z nejstarších soustavně fungujících hospod v Evropě, roubené formanské Krčmě zmiňované už v r. 1568.

A současnost? Výrobky z Lanškrouna najdete všude na Zemi. Každý z nás je denně používá ve svém autě i v mobilu. Dokonce jezdí i v planetárním vozidle Curiosity po Marsu! A jméno lanškrounského rodáka Jana Marka Marků zase nese kráter na Měsíci.

AKTIVNÍ VOLNÝ ČAS

Kolem nových sportovišť, atletického stadionu pojmenovaného po místním rodákovi a světovém rekordmanovi v desetiboji Romanu Šebrlovi, sportovní haly s ledovou i in-line plochou se dostanou návštěvníci do rekreačního areálu kolem rybníku Dlouhý. Vodní plochu obklopuje řada sportovišť, občerstvení i možností ubytování. Můžete se opalovat na pláži přírodního koupaliště či projít po okruhu pro pěší s pozorovatelnou vodního ptactva v litorálu rybníka. Na něj navazuje přírodní park Lanškrounské rybníky. Kolem rybníků vedou dva okruhy pro rekreační běžce, tříkilometrový a šestikilometrový. Osloví vás osm infopanelů i pět zastavení jógy na cestě sebepoznání.

OSOBNÍ PRŮVODCE DO VAŠEHO MOBILU

Město Lanškroun připravilo průvodce do mobilních telefonů, který získal Zlatý erb za nejlepší elektronickou službu 2012 i ocenění na TourFilmu v Karlových Varech 2013. Najdete v něm víc než 400 turistických cílů a služeb: památky, ubytování, restaurace s otvírací dobou i kuchy- ní, sportoviště... Po městě je rozsáhlá síť hned deseti (!) zdarma Wi-Fi vysílačů. Pod názvem Mobilni_pruvodce můžete bezplatně prohlížet internet na náměstích, nádra- ží, u stadionu, sportovní haly i u Lanškrounských rybníků. Při procházkách najdete 80 infotabulek s popisem pamá- tek a QR kódy do mobilu.
Tel.:+420 465 320 007, http://qr.lanskroun.eu

EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA V LANŠKROUNĚ
Historie lanškrounského muzea začíná v roce 1905. Od roku 1992 sídlí ve východním křídle zámku. Po celý rok se tu střídají tematické výstavy a rozšiřují se prostory pro stálé expozice. Těmi jsou: Historie města a okolí (historie města Lanškrouna od založení do roku 1950); Sklářství na pomezí Čech a Moravy (pozapomenutá historie sklářství regionu); Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského (akademický sochař, uznávaný medailér); Pamětní síň Jindřicha Pravečka (hudební skladatel a dirigent zejména dechové hudby).
Tel.:+420 465 324 328, www.muzeumlanskroun.cz

ZÁMEK LANŠKROUN

Zámek v Lanškrouně vznikl na místě kláštera postaveného augustiniány po roce 1393. Klášter, vypálený za husitských válek, získal v roce 1451 rod Kostků z Postupic. Zámkem je nazýván od roku 1507, kdy ho získali Pernštejnové. Za Adama Hrzána z Harasova roku 1588 byla v zámku umístěna správa panství a majitele, který 1601 ukončil renesanční pře- stavbu. V roce 1622 získali zámek Lichtenštejnové. Za třiceti- leté války byl poškozen Švédy a roku 1645 velkým požárem. Obnova byla ukončena až roku 1716. K jižnímu křídlu byla přistavěna jednopatrová barokní budova a přízemní stavby v nádvoří za zámkem. Po roce 1858 byla většina budov zbořena a areál upraven jako náměstí. Ze západního křídla původní klášterní stavby vznikla školní budova. Město zís- kalo zámek v roce 1928. Při rekonstrukci (1940–1971) dostal hladkou fasádu se zdůrazněnými gotickými a renesančními prvky. Po rekonstrukci v roce 1995 je v nově upravených gotických prostorách západního křídla zámku obřadní síň, v patře sál a v jihovýchodním křídle městské muzeum.

RENEZANČNÍ RADNICE
Vratislav z Pernštejna dal zbudovat radnici uprostřed ná- městí v letech 1581–1582. Budova byla vyzdobena psaníč- kovou technikou – sgrafi ty. Za třicetileté války byla radnice poškozena. Roku 1660 byly na věž umístěny hodiny. Oprava v roce 1859 dala radnici jednoduchý trojúhelníkový empíro- vý štít. Generální rekonstrukce (1986–1996) vrátila budově původní renesanční tvář s dvojicí sedlových střech. Dnes v radnici sídlí samospráva města Lanškroun.

TIPY NA VÝLETY

Mariánská hora (6 km)
Poutní místo a kostel na Mariánské Hoře (491 m n. m.) stojí přímo na hlavním evropském rozvodí, takže ze sever- ní střechy kostela stéká voda do Čermenky, Tiché Orlice a Labe (Severní moře), z jižní teče do Moravské Sázavy, Mo- ravy a Dunaje (Černé moře). Od 18. století odtud poutníci putovali pěšky do Mariazell v Rakousku. Roku 1814 vezl forman A. Keprta náklad mlýnských kamenů. Vůz se na něj převrátil, a když forman prosil o pomoc Pannu Marii, zjevila se mu zářící paní, díky které se zpod vozu ve zdraví dostal. Z vděčnosti dal zavěsit na sloup obrázek Panny Marie. Roku 1864 zde byla postavena kaplička a 1875 i dnešní kostel, v jehož vnitřku zůstaly zachovány kaplička i obrázek na sloupu. Roku 1886 přibylo u kostela 14 zastavení křížové cesty a byla vysazena lipová alej.

Nový zámek u Lanškrouna (2 km)
Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna dal v letech 1698–1712 postavit u Lanškrouna nové knížecí sídlo. Honosný zámek byl třípatrový s půdorysem ve tvaru písmene H. Okolí bylo proměněné v rozsáhlý park. Zámek však krátce po sobě třikrát vyhořel a roku 1756 byl zbourán. Zachovala se jen dnešní třípatrová věž a rozsáhlé sklepy. Zámeček prochází rekonstrukcí, ale je zpřístupněn veřejnosti. Můžete vystou- pat na věž i prozkoumat sklepení. Vedle věže si děti užijí prolézačky Eldorádo.
Tel.: +420 776 642 277, www.novyzamek.cz

KULTURA

Městské muzeum Lanškroun – zámek
Tel. +420 465 324 328, nám. Al. Jiráska 1, Lanškroun, www.muzeumlanskroun.cz Otevřeno: Út – Pá: 9–11:30; 13–16, So – Ne: 13–17 hod.

Kino Lanškroun – promítání každý den
Tel. +420 465 324 662, T. G. Masaryka 3, Lanškroun

Městská knihovna Lanškroun – veřejný internet
Tel. +420 465 322 708, nám. Al. Jiráska 142, Lanškroun, www.knihovna-lanskroun.cz

Kulturní centrum Lanškroun
Tel. +420 465 324 753, nám. Al. Jiráska 1, Lanškroun, www.kclanskroun.cz

SPORT

Půjčovna loděk a šlapadel
Tel. +420 607 547 697, +420 607 160 467

Minigolf
Tel. +420 775 148 341, T. G. Masaryka, u koupaliště, Lanškroun

Krytý plavecký bazén Lanškroun + sauna
Tel. +420 465 322 400, ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun, www.zslado.cz

Víceúčelová hala
Boži Modrého Lanškroun Tel. +420 465 320 418, +420 607 160 467, Za Střelnicí 551, Lanškroun, http://www.zslan.cz/

Horolezecká stěna
Tel. +420 737 348 374, Nám. Al. Jiráska, Lanškroun, www.stena-lanskroun.cz

Beachvolejbalové kurty
Tel. +420 608 854 455 Dlouhý rybník, areál kemp Knoflík, www.tajm.cz

Tenisové kurty
Tel. +420 777 846 820, ul. Českých bratří, Lanškroun

Fitness centrum
Tel. +420 728 327 459, B. Němcové 127, Lanškroun

MD Fitness s.r.o. – fitnesscentrum + squash
Tel.: +420 774 409 585, Pivovarské náměstí 559, Lanškroun, www.mdfitness.cz

Solná jeskyně
Tel. +420 608 358 106, Hradební 62, Lanškroun, www.solnajeskyne-lanskroun.cz

VÍTE, ŽE...

... po Marsu jezdí vesmírné vozidlo Curiosity, jehož součást vyvinuli a vyrobili v Lanškrouně?

... na odvrácené straně Měsíce je 25 km kráter pojmenovaný po rodákovi Janu Marku Marci?

... J. M. Marci je i zakladatelem spektroskopie?

... evropské rozvodí Labe/Dunaj se obtáčí 5 km kolem Lanškrouna od jihu a západu na sever?

... stará i dnešní zemská hranice Čech a Moravy prochází jen 10 km východně od Lanškrouna?

... kaskáda sedmi Lanškrounských rybníků je součást přírodního parku i rekreačního areálu?

... kolem Lanškrounských rybníků vede nejen naučná stezka (5,5 km), ale také dva běžecké okruhy, kde 3 km je značený každých 100 m?

... u rybníků je jogínská Cesta 5 sebepoznání?

... v bystřině Moravské Sázavy u Lanškrouna si můžete domů narýžovat rudé české granáty?

... roubená Krčma připomínaná v 16. st. patří k nejstarším hospodám v Evropě?

... Lanškrounská kopa je největším turistickým pochodem v Česku se startem z jednoho místa a koná se každoročně druhou sobotu v září, patří k ní dvoudenní Městské slavnosti?

... Lanškrounsko je krajem koní a zemědělská škola má kromě jezdeckého oddílu i minizoo?

turistická mapa města

Turistické INFOCENTRUM Lanškroun
ul. B. Němcové 124
563 01 Lanškroun
Tel/fax: +420 465 320 007
info.lanskroun@seznam.cz
www.lanskroun.eu
www.mojeorlickehory.cz
www.facebook.com/mojeorlickehory
Otevírací doba: Po – Pá: 8–12, 13–17 hod., So: 8–12 hod. Ne: 8–12 hod. (od pol. června do pol. září)

Soubory ke stažení


Náhled SETu Lanškroun Náhled SETu Lanškroun QR kód Znak města


počet zhlédnutí: 1780

Zlín

Východní Morava láká na kouzlo rozmanitosti a Zlín je jejím srdcem, je uprostřed veškerého dění. Zlín si nemůžete...

Ústí nad Orlicí

Malebné město, centrum cykloturistiky v regionu, ležící na úpatí Orlických hor, kde nabízí návštěvníkům...

Žamberk

Město Žamberk leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 465 m n. m. a je nazýváno bránou do Orlických hor. V...

Lanškroun

od historie po budoucnost Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone – Zemská koruna zvýrazňovalo význam...

Jablonné nad Orlicí

HISTORIE Jablonné nad Orlicí (německy Gabel an der Adler) se rozkládá na území soutoku Orličkovského potoka s Tichou Orlicí....

Letohrad

LETOHRAD, DŘÍVE KYŠPERK Městečko s 6 200 obyvateli leží na řece Tiché Orlici v malebném podhůří Orlických hor v nadmořské...

Česká Třebová

HISTORIE Počátky souvislejšího osídlení jsou nejasné. Dosavadní názor, že to nejstarší - z 1. poloviny 13. stol. -...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku