KAM po Česku 2009/10

01.10.2009 | 00:10

Milí čtenáři,

jak laciné by asi bylo strefovat se v tomto okamžiku do domácího politického dění. Třeba na téma maďarský předvolební guláš po Česku. Ale nic takového. Všedním starostem všedních lidí tyto problémy nepřidají a nářky jsou pro kočku. Složenky budou chodit stejně dál, s neúprosnou pravidelností, a jediné, co se může změnit, bude jejich výše. Naštěstí se stejnou pravidelností přichází také podzim.

Úvodem vydání Říjen 2009

Čas padajícího listí, čas, kdy nám příroda ukáže památky v celé jejich kráse korunami opadaných stromů. Podzim láká také ke sběru nejrůznějších dekorativních plodů, jako jsou žaludy, kaštany, bukvice a další. Po návratu z takového výletu si pak můžete doma s dětmi vyrobit třeba celou zoologickou.
Chci také apelovat na všechny tatínky, dědečky i vedoucí dětských kroužků. Pokuste se obnovit tradici pouštění draků. Co na tom, že děti budou chtít místo zamračeného obličeje draka namalovat spíš spidermana, supermana nebo jiného mana. (Není ta čeština krásná?) Podstatné ale je, že se při tom krásně pobavíte. Zvláště pak, když vám drak nepoletí, nebo poletí a vletí do koruny stromu. To je potom ta správná bžunda. Jakmile však draka vymotáte a budete si chtít odpočinout od běhání po louce s provázkem v ruce, navštivte lázně. Dnes nemusíte, jak doufám, uplácet svého lékaře s žádostí o poukaz. Dnes si prostě vyberete z nabídky našich lázní. A věřte mi, mnohé nabídky jsou nejen lákavé, ale také cenově výhodné, až levné.
Závěrem mi dovolte požádat vás o jednu maličkost. Dopřejte ježkům jejich jablíčka, která si v tomto období odnášejí do svých domečků. Bohužel však často zkratkou, rovnou po silnici. Nesviťte jim do očí, buďte k nim ohleduplní a vždy jim uhněte z cesty, protože auto opravíte, ale ježka jen těžko. Děkuji…

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku Říjen 2009
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku říjen 2009

vydavatel: KAM po Česku, o. s.
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Kristina Leštinová (kristina@kampocesku.cz)
Nina Kročilová (nina@kampocesku.cz)
Michael Švec (michael@kampocesku.cz)
redakce webu:Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
překlady anglické: Rita Deanová
překlady německé: Ondřej Špaček
grafická úprava a sazba: Jiří Kliment, Václav Horák
kresby: Marta Krátká
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz
registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním
příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické
podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: Výstava loutek-Písek © redakcepočet shlédnutí: 1532

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku