KAM po Česku 2009/11-12

31.10.2009 | 11:54

Milí čtenáři,

každé roční období má své zvyky a tradice, ale co se děje v době adventní, jaksi překračuje běžný roční průměr. Někdo možná zapochybuje, možná obočí povytáhne, ale to je asi tak vše, co s tím může dělat. Advent je prostě čas, který kroky mnohých z nás na jarmarky vánoční vede, bez ohledu na mumraj a tlačenice, které tam na nás čekají. Ba co víc.

Úvodem vydání listopad-prosinec 2009

V kostele na Rybově České mši vánoční potkáte nejednoho neznaboha, který se zjihle až nábožně topí v tónech překrásné varhaní hudby. Prostě něco na tom adventním čase bude. A když už jsem to nakousl, připomeňme si jednu moc krásnou adventní tradici – barborky. Milé nezadané slečny, především vám je tato tradice určena. Víte, že si máte na svátek sv. Barbory opatřit větvičky třešní? Tedy pokud se chcete do roka vdát. Potom se ale musíte vydat do třešňového sadu, ulomit pár větviček, donést je domů, dát do vázy a čekat. Pokud vám na Štědrý den rozkvetou, do roka se vdáte za bohatého a hezkého chlapce. Pokud se však svého prince na bílém koni letos nedočkáte, nezoufejte, ulovíte ho napřesrok. Ale pozor! Prince na bílém koni si v zimě můžete dost dobře splést se svatým Martinem, kterého vám však lovit nedoporučuji. Aby vám, ale i nám ostatním čekání na Štědrý den lépe uteklo, zpříjemnit si je můžeme společně na některé z adventních akcí, například při rozsvěcení stromečku. Tou dobou bývají naše náměstí často plná nejrůznějších vůní, třeba cukroví, medoviny nebo pečených kaštanů, a podvečerním tichem se nesou tóny varhan z nedalekého kostela. Mám na vás, především dospělé, ještě jednu malou prosbu. Když už budeme v tom adventním rozjímání, dejme si ruku na to, že k sobě budeme už jen a jen slušní.

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku listopad-prosinec 2009
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku vydává: KAM po Česku, o. s.
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Kristina Leštinová (kristina@kampocesku.cz)
Nina Kročilová (nina@kampocesku.cz)

inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
redakce webu: Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
překlady anglické: Rita Deanová
překlady německé: Ondřej Špaček
grafická úprava a sazba: Jiří Kliment, Václav Horák, Martin Jirsa

registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © redakcepočet shlédnutí: 1537

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku