KAM po Česku 2010/3

01.03.2010 | 00:00

Milí čtenáři,

přestože si přejeme, aby byla zima za horami, nejspíš budeme rádi, když ještě za kamna vlezem. Přitom bývaly i v minulosti zimy tuhé, jen si asi už neděláme zimní zásoby nebo bez auta nedáme ani ránu? Že by vymoženosti doby v extrémních situacích ne vždy fungovaly?

Úvodem vydání Březen 2010Možná i proto tolik láteříme, protože nás zima zastihla nakrásně v nedbalkách. Ale každá zima má své kouzlo. Proto jsme vám v tomto čísle připravili také několik zajímavých nabídek – hory last minute.

Ne každý je však „zimomil“, který jakmile zima zaklepe na dveře, běží do sklepa pro lyže. Jsou mezi námi i tací, kteří milují teplíčko a zimní čas jim moc nevoní. Ti pak mohou v březnu navštívit některý z našich aquasvětů, kde si kosti zimou prokřehlé dozajista vyhřejí.
Zapomenout nesmím ani na Velikonoce. Protože magazín KAM po Česku vychází s pravidelnou přesností v prvních třech dnech aktuálního měsíce a Velikonoční pondělí připadá už na 5. dubna, najdete v našem březnovém vydání také jednu moc pěknou pozvánku KAM o Velikonocích. Novinkou tohoto vydání je rubrika KAM za rohem. Zde vám chceme nabídnout zajímavé turistické i jiné zajímavosti našich sousedů – tentokrát ze Slovenska.
Největším tématem tohoto vydání jsou však školní výlety. Nabídky krajů, měst i obcí přicházejí každoročně se stále zajímavějšími novinkami, které nabízí našim dětem nezapomenutelné zážitky. Jen se bojím, má-li školní fond dost na to, aby děti z Moravy mohly na výlet do severních Čech, děti ze Šumavy na Slovácko a naopak. Mělo by to tak být, jen ať děti poznají místa, kam by se jinak s rodiči možná ani nedostaly. Doba je však zlá, a pokud má průměrná rodina zaplatit za své dvě děti hned dva výlety najednou, může se v nejhorším stát, že zůstanou ve škole. Ale to není fér! Chci věřit tomu, že se najdou vždy prostředky k tomu, aby školní výlety byly dostupné všem dětem bez rozdílu.
Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku březen 2010
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku vydává: KAM po Česku, o. s.
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Kristina Leštinová (kristina@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz),
Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)

inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
redakce webu:
Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
překlady anglické: Rita Deanová
překlady německé: NVF Translate, v. o. s.
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší

registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © redakcepočet shlédnutí: 1680

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku