KAM po Česku 2010/4

01.04.2010 | 00:00
Milí čtenáři,
v tomto vydání vám chceme představit mimo jiné také nejrůznější památky, které jsou méně či více známé, ale zcela jistě stojí za vaši pozornost. Díky svým originálním expozicím, jedinečné architektuře nebo třeba proto, že mají v našich dějinách své nezadatelné místo. Památky jsou vůbec zajímavé téma.

Úvodem vydání Duben 2010Na jedné straně jsou památkáři, kteří neradi vidí čilý turistický ruch na památkách a domnívají se mnohdy správně, že čeho je moc, to škodí - v tomto případě památkám. Na druhé straně je prázdná státní kasa, která v mnoha případech nemá ani na nejnutnější opravy či údržby. To vede správce objektů k pořádání nejrůznějších akcí, které nemohou na opravy vydělat, ale umí jinak neosobní objekt zatraktivnit pro návštěvníky. Je to však gordický uzel, který snad někdo rozmotá.

Dalším zajímavým tématem tohoto vydání jsou již tradičně nejrůznější pozvánky do našich lázní, tentokrát nejenom pro nemocné a rekonvalescenty, ale také pro rodiny s dětmi, což mi dělá obzvláštní radost. Jinak řečeno, jsem tomu opravdu moc rád, že naše lázně mají nabídky pro každého, jak pro unavené, zdravé, tak pro malé i hravé.
Jedním z mých nejoblíbenějších témat jsou však pohanské svátky. V dubnu se jedná o noc z 30. dubna na 1. května, kterou různé národy nazývají různě. Například Beltine - noc ohňů, Valpuržina noc, noc Filipojakubská, dnes čarodějnice. Ale pozor, čarodějnický sabat je v povědomí lidí označení nočního orgiastického shromáždění čarodějnic vedených ďáblem. Takže pozor, ať z toho nejsou nakonec malí čertíci.

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku duben 2010
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku vydává: KAM po Česku, o. s.
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Kristina Leštinová (kristina@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz),
Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)

inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
rubrika KAM za kulturou: Jolana Uhlířová
rubrika KAM za rohem: Kristina Leštinová
redakce webu: Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
překlady anglické: Rita Deanová
překlady německé: NVF Translate, v. o. s.
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší

registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © Ludmila Zabloudilovápočet shlédnutí: 1560

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku