KAM po Česku 2010/6

03.06.2010 | 00:01

Milí čtenáři,
dovolte mi v úvodu připomenout, že mnoho našich spoluobčanů, především pak v oblastech Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, přišlo o mnohé.

Je těžké vyjádřit svou účast v podobných případech, proto raději jen pár čísel: č. ú. 5015003434/5500 - VS 333 nebo DMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777 (Charita ČR a ČT); č. ú. 72027202/0300 nebo DMS ve tvaru: DMS SOSPOVODNE na číslo 87777 (Člověk v tísni); č. ú. 35-1650676349/0800 (zajišťovací fond Moravskoslezského kraje), který je určen na likvidaci následků živelních pohrom. Právě teď, v tomto okamžiku, potřebují pomoc naši příbuzní, kamarádi, známí i neznámí.

Úvodem vydání Červen 2010 Až budete pročítat červnové vydání KAM po Česku a budete se rozhodovat pro některý z mnoha tipů na rodinný výlet, nezapomínejte také na postižené oblasti. Život jde dál a nic netrvá věčně. A právě vaše přítomnost může účinným způsobem pomoci těmto oblastem, jak v co nejkratší době obnovit svou infrastrukturu služeb. Pomoc přislíbili také naši hokejisté, kteří dokázali, že pokud lidé něčemu věří, chtějí toho dosáhnout a všichni jsou jako jeden připraveni poprat se o výsledek, jde to! To je to, co nám občas chybí. Být na něco hrdí, něčemu věřit a nevzdávat se…

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku červen 2010
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku vydává: KAM po Česku, o. s.
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: redakce@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Kristina Leštinová (kristina@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz),
Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)

inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: Lucka Sládková (info@kampocesku.cz)
rubrika KAM za kulturou: Jolana Uhlířová
rubrika KAM za rohem: Kristina Leštinová
redakce webu: Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
překlady anglické: Rita Deanová
překlady německé: NVF Translate, v. o. s.
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší

registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: Velká Deštná (1115m) © redakcepočet shlédnutí: 6642

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku