KAM na výlet po památkách 2011

18.06.2011 | 00:00

Milí čtenáři, je mou milou povinností představit vám nový magazín o cestování KAM na výlet. Jeho historicky první vydání je věnováno, jak jinak, rodinnému stříbru České republiky – památkám ve správě Národního památkového ústavu, který má nelehký úkol. Na jedné straně je tu tradičně velký zájem domácí i zahraniční veřejnosti o návštěvy památek, na druhé straně pak náklady spojené s jejich provozem. Majitelé rodinných domů, například 3+1, mi jistě rozumí. Ale co když se jedná o domy velikosti 30+1 a víc?

Pro mnohé laiky zůstává velice důležitá práce lidí působících v oblasti památkové péče naprosto neviditelná. Zvláštní skupinu tvoří odborní pracovníci jako architekti, restaurátoři, preparátoři, klimatologové či archeologové. Jen těžko si lze představit, kolik času, peněz a úsilí je nutné věnovat rekonstrukcím a opravám, údržbě zahrad a parků, úklidu, zabezpečení, zkrátka všemu, co k provozu památkového objektu patří. A co průvodci? I oni musí dobře znát svou práci, stejně jako pokladní, zahradníci, údržbáři. Bez nich všech to zkrátka nejde.

Toto vydání je určeno všem, kdo fandí památkám. Najdete tu povídání takřka o všech památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu, které vás tímto zvou na prohlídku, kromě toho však nabízejí i mnoho dalších zajímavostí a akcí. Vedle tradičních návštěvnických okruhů mají pro vás připraveny nejrůznější doprovodné programy, krátkodobé výstavy, divadelní a koncertní vystoupení i celou řadu expozic a programů pro děti. Přijměte proto naše pozvání na výlet za památkami Čech, Moravy a Slezska.

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM na výlet po památkách

KAM na výlet
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM na výlet

Toto vydání vzniklo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
vydává: KAM po Česku, občanské sdružení
registrováno: MK ČR E 20253, ISSN 1804-9451
adresa: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7
mobil: +420 602 223 279, +420 602 247 872
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce: Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz), Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
inzerce: redakce@kampocesku.cz
soutěže: info@kampocesku.cz
česká korektura: Lenka Švábová
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL
foto na titulní straně: Statní zámek Březnice © NPÚpočet shlédnutí: 9827

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku