KAM po Česku 2011/1-2

01.01.2011 | 00:00

KAM po Česku leden -  únor 2011Milí čtenáři, předně mi dovolte popřát vám do nového roku pevné zdraví. Mohu sice připojit i pár dalších přání, jako úspěchy v kariéře, štěstí v lásce, fůry peněz i splněných přání, ale věřte mi, zdraví je zdraví a bez zdraví život smysl tratí.

Stejně jako když náctiletí začínají experimentovat s durmanem. Přitom už sám jeho lidový název (čertova buřina, vlčí jablko či ježkova palice) hovoří jasně. Někdo sice náctiletým nakukal, že je halucinogenní, ale neřekl jim, že je především prudce jedovatý a blbne se po něm. Proto pokud chtějí vaše děti mocí mermo blbnout, navrhuju blbnout v politice. Tam se jim nic stát nemůže. Protože je ale zima, nemohu si nevzpomenout na mého dědu, který býval cestářem. Když padl první sníh, stál na dvoukoláku naloženém škvárou a taženém traktorem a den co den, dříve než vyjely první autobusy, sypal děda škvárou silnice. Byla to zvláštní doba. Snad byly jiné letní gumy pro autobusy, snad jiný sníh či mráz, snad kopce míň prudké. Jinak si neumím vysvětlit to, že den co den autobusy vozily děti do školy, pracující do zaměstnání a ostatní k lékaři. Třeba proto, že děda nemudroval tolik nad tím, jestli je na zimu připravený, jako spíš nad tím, kdy a kde sypat. Co nevidět bude druhého února, svátek Hromnice, kdy se začne konečně smrákat o hodinu později. Zajímavostí je, že za pohanských Slovanů den svátku hromu oznamoval příchod Peruna po zimním spánku. Křesťané tento den postupně zasvětili Očišťování Panny Marie, Uvedení Páně do chrámu a nakonec i dni zasvěceného života. Původ svátku hledejme v biblickém příběhu, kdy Marie přinesla Ježíše čtyřicátého dne po narození do chrámu, kde měl být jako prvorozený syn zasvěcen Bohu. Můžete sice namítnout, že už byl Božím synem, ale nekomplikujme to. V chrámu pak jistý Simeon nazval Ježíše „světlem k osvícení národů“ a odtud zvyk světit v tento den, svíčky „hromničky“. Ty měly zapálené v okně chránit stavení před bleskem. Tak se nám kruh uzavřel. Křesťanský blesk konečně potkal pohanský hrom a bouřka byla kompletní.

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku leden-únor 2011
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku

vydává: KAM po Česku, občanské sdružení 
registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
adresa: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7; fax: +420 226 015 033
mobil: +420 602 223 279; 602 247 872; 602 244 576
e-mail: redakce@kampocesku.cz www.kampocesku.cz
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce: Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
Jaromír Kohout (kohout@kampocesku.cz)
Marcela Kohoutová (kohoutova@kampocesku.cz)
Michaela Babková (babkova@kampocesku.cz
Jana Přichystalová (prichystalova@kampocesku.cz)
inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: (info@kampocesku.cz)
česká korektura: Lenka Švábová
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší
web: KELTOI (keltoi@keltoi.cz)
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © redakcepočet shlédnutí: 1547

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku