KAM po Česku 2011/7-8

29.06.2011 | 23:08

KAM po Česku září 2011Milí čtenáři,

nebudete mi věřit, ale letos mi blížící se dovolená připadá jako krásný sen. Možná proto, že když si položím otázku, co mi v poslední době udělalo opravdovou radost, nevzpomenu si. Přitom život by měl být krásný. Jak mi však kdysi řekl jistý moudrý muž, co můžeme očekávat od společnosti, kde jsou pouze dvě z božích přikázání postižitelná zákonem a zbývajících osm je na morálce každého z nás. Naštěstí nikdy není pozdě vydat se na cestu k dobrým mravům.

A když už budete na cestě a protože nastává čas dovolených, prázdnin a vůbec volných víkendů, zkuste si to užít. Nikdy totiž nevíte, kdy se sem budete moci zase vrátit. Je tolik zajímavých míst a tolik nejrůznějších důvodů, proč se vydat právě sem, že když už se nakonec rozhodnete, nekažte si to maličkostmi. Nakonec stejně zjistíte, že rozčilovat se znamená stárnout. A za to nám ty maličkosti nestojí. Proto pokud víte, co od výletu čekáte, s námi najdete dobrý důvod KAM.

Teď už zbývá jen pár maličkostí. Zavřít za sebou dveře a naposledy se zamyslet. Je vše vypnuté, rybičky a kytky nakrmené, kohoutky zavřené, doklady v kapse a všichni, co jedou s vámi, už sedí v autě? Opomenutí jakékoliv z těchto maličkostí může mít zanedlouho nedozírné následky. Nejpozději však po vašem návratu. A protože člověk je jako jediný tvor na této planetě schopný se nudit, nezapomeňte si přibalit také něco, co vám nudu pomůže zahnat. Hry a žertování jsou dovolené, stejně jako spánek i všechny další druhy odpočinku. Krásné léto všem…

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku červenec-srpen 2011
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku

vydává: KAM po Česku, občanské sdružení 
registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
adresa: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7; fax: +420 226 015 033
mobil: +420 602 223 279; 602 247 872; 602 244 576
e-mail: redakce@kampocesku.cz www.kampocesku.cz
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce: Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
Jaromír Kohout (kohout@kampocesku.cz)
Marcela Kohoutová (kohoutova@kampocesku.cz)
Michaela Babková (babkova@kampocesku.cz
Jana Přichystalová (prichystalova@kampocesku.cz)
inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: (info@kampocesku.cz)
česká korektura: Lenka Švábová
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší
web: KELTOI (keltoi@keltoi.cz)
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © redakcepočet shlédnutí: 3540

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku