KAM po Česku 2011/11-12

03.11.2011 | 00:00

Luděk Sládek Milí čtenáři, podzim je tu, což může mít vliv na naše peněženky díky nákupům medikamentů na plískanicové neduhy. Protože už ale naše babičky tvrdily, že rýma neléčená trvá týden a léčená sedm dní, ušetříme, když si doma poležíme v teplotách, třebas tropických. Nemocenská sice nepotěší o výplatě, ale přecházet chřipky nás může přijít mnohem dráž. Jsou tu ale také nákupy horší, předvánoční, a věřte mi, že řetězce jsou na nás připraveny mnohem lépe než cestáři na zimu. Zadlužit se nákupem nepotřebných dárků vánočních je stejně pošetilé, jako si myslet, že daně jsou poznaná nutnost. A protože nás je už sedm miliard, nechte něco i ostatním.

Zimní čas s sebou vedle plískanic a polízanic přináší také zimní večery, které jsou zvláště pro osaměle žijící dlouhé a deprimující. Vždy je lepší mít někoho či něco než nikoho a nic. Proto ať neskončíte jako jistý muž, který za opravdu dlouhého zimního večera řekl manželce, že od ní odchází a odešel z bytu na chodbu. Tu slyší výstřel a řekne si „zastřelila se“. Pln strachu se vrací do bytu, kde zjistí, že manželka jen otevřela šampaňské. Proč tedy chlapi občas blbnou? Možná je to stejné, jako když první suspenzor pro cyklisty vyrobili roku 1874, ale první cyklistickou přilbu až v roce 1974. Jinak řečeno, trvalo sto let, než mužským došlo, že je třeba chránit si i jiné orgány. Se vztahy je to podobě.

Nedělejme proto zbrklá rozhodnutí, zvláště pak novoroční. Splnitelným předsevzetím vám může být třeba to, že navštívíte u nás taková místa, o kterých jste dosud neslyšeli. Zimní vydání KAMu přináší neuvěřitelně bohatou nabídku tipů, kam se můžete vydat. Vedle podzimních výletů přírodou nebo lákavých pozvání na výborné lyžování, to jsou také adventní akce na náměstích, jarmarky, koncerty či výstavy. Závěrem mi dovolte jménem naší redakce popřát vám klidný podzim a stejně tak i vánoční svátky. Vykročte prosím do roku příštího moudře, s hlavou vztyčenou a hlavně ve zdraví.

Luděk Sládek, šéfredaktor

Kam po Česku Listopad - Prosinec 2011
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku
vydává: KAM po Česku, občanské sdružení
registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
adresa: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7; fax: +420 226 015 033
mobil: +420 602 223 279; 602 247 872; 602 244 576
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce: Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
Jaromír Kohout (kohout@kampocesku.cz)
Jana Přichystalová (prichystalova@kampocesku.cz)
Marcela Kohoutová (kohoutova@kampocesku.cz)
inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: (info@kampocesku.cz)
česká korektura: Lenka Švábová
grafi cký návrh a zpracování: Luděk Dolejší
web: Jakub Novák (info@seo-solution.cz)
tisk: KAVKA print
distribuce: PPL
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © Daniel Havlíkpočet shlédnutí: 1719

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku