Kompleks Lednice-Valtice

11.10.2012 | 00:00
/jpg/galerie/velky/10827_kulturlandschaft-von-eisgrub-feldsberg.jpg

Kompleks Lednice-Valtice (Lednicko-valtický areál, LVA) jest jedną z najcenniejszych pereł w skarbcu bogactwa historyczno-kulturalnego Republiki Czeskiej. Jeśli chcesz się poczuć jak w baśni, koniecznie odwiedź to wyjątkowe miejsce na Morawach.

LVA przez wieki budowali Liechtensteinowie, jeden z najstarszych i najbogatszych austriackich rodów. Stworzony przez nich kompleks parkowo-pałacowy o powierzchni 283,09 km2 w skali Europy zalicza się do największych tego typu obszarów ukształtowanych przez człowieka. W 1996 r. zespół wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO a od 2003 r. jest on także częścią rezerwatu Dolní Morava. Na terenie kompleksu znajduje się rozległa sieć szlaków rowerowych, turystycznych i winiarskich.

Miasta i miasteczka LVA

Lednice
Lednice, miejscowość zwana Perłą Moraw Południowych. leży 9 km od miasta powiatowego Břeclav. Nazwa Lednice w źródłach pisanych po raz pierwszy pojawia się w 1222 r. Podczas ostatniej przebudowy tutejszego pałacu doszło do znaczących zmian wyglądu miejscowości, m.in. przeniesiono lokalizację rynku i zbudowano wiele nowogotyckich budynków (plebania, ratusz, szkoła, dworzec). Zespolenie architektury i krajobrazu pozwoliło uwydatnić piękno Lednicy i jej okolic, dzięki czemu region ten stał się jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie i najczęściej odwiedzanych miejsc w Czechach. Spośród budowli historycznych leżących na obszarze gminy Lednice warto wymienić minaret (1797–1802), akwedukt, sztuczną jaskinię (1805–1811) oraz Pałacyk Stawowy (Rybniční zámeček, 1816–1817).

Valtice
Miasto Valtice leży w południowej części LVA. Pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą z przełomu XII i XIII wieku. Jednym z najbardziej znanych tutejszych zabytków kulturalno-historycznych jest niewątpliwie barokowy pałac. Przylega do niego park krajobrazowy w angielskim stylu. Z innych zabytków kultury na uwagę zasługują: noworenesansowy gmach ratusza z 1887 r., pozostałości kościoła franciszkańskiego, były szpital Sióstr Miłosierdzia, Konwent Bonifratrów z kościołem św. Augustyna, słup morowy z 1680 r. i stojąca pośrodku rynku fontanna z 1816 r. Duża ilość zabytków znajduje się również w okolicach Valtic, najpopularniejsze z nich to kolumnada Reistna, pałacyk Rendez-vous [zwany również świątynią Diany (Dianin chrám)] i pałacyk Belveder. Miasto tętni życiem kulturalnym i folklorem.

Břeclav
Miasto powiatowe Břeclav rozciąga się na pograniczu trzech państw i stanowi bramę z malowniczego regionu Podluží do kompleksu Lednice- -Valtice. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1046 r. Do znanych okolicznych zabytków historyczno- kulturalnych zaliczają się pałacyki Pohansko i Lány, břeclavski pałac w centrum miasta oraz budowle sakralne: nowoczesny kościół św. Wacława (kostel sv. Václava), Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (kostel Navštívení Panny Marie) w dzielnicy Poštorná oraz synagoga z cmentarzem. Historii oraz zabytkom LVA poświęcono ekspozycje w znajdującym się w centrum miasta muzeum Lichtenštejnský dům.

Hlohovec
Przez Hlohovec przebiegała dawna granica morawsko-austriacka. Tę upamiętnia klasycystyczny Pałacyk Graniczny (Hraniční zámeček), zbudowany nad brzegiem stawu Hlohovecký rybník i na swej fasadzie ozdobiony napisem „Zwischen Österreich und Mähren“. Hlohovecki kościół św. Jana Nepomucena (kostel sv. Jana Nepomuckého) został zbudowany w latach 1826-1827. Hlohovec to jedna z tutejszych wiosek, które słyną z pielęgnowania oryginalnych tradycji folklorystycznych.

Ladná
Miejscowość Ladná powstała w średniowieczu, tuż przed 1220 r., podczas niemieckiej kolonizacji. Pierwsze wzmianki o miasteczku można znaleźć w dokumentach z 1270 r., kiedy to jego właścicielem był Oldřich z Lanštorfa. Prawdopodobnie już wtedy istniał tu mały zamek.

Podivín
Podivín to jedno z najstarszych (1067) miejsc na Morawach. Jego najważniejszym zabytkiem jest powstały w I połowie XIII w. kościół św. Piotra i Pawła (kostel Sv. Petra a Pavla), z późnoromańskim portalem. Innymi interesującymi obiektami miasta są: budynek szkoły podstawowej, cmentarz żydowski ze zrekonstruowaną kaplicą cmentarną, brama cmentarza katolickiego – dzieło kowalskie pochodzące z epoki renesansu oraz kilka budowli sakralnych, takich jak zespół rzeźb Niepokalanej Maryi (Immaculaty), rzeźba św. Jana Nepomucena i świętej Anny.

Bulhary
Miejscowość znana z ważnych znalezisk archeologicznych. Potwierdzono, że na tym terenie przebywali łowcy mamutów. Same miasteczko zostało założone przez niemieckich kolonistów w pierwszej połowie XIII wieku. Początkowo nosiło nazwę Bulgarn i wraz z Nejdkiem należało do Lednicy. Wśród tutejszych zabytków objętych ochroną można wymienić winiarnię z barokowym wykończeniem szczytu, kościół św. Idziego (kostel Svatého Jiljí). Przy drodze do Lednicy stoją dwie kapliczki.

Přítluky
Wieś została założona w XIII w. Jej najcenniejszym obszarem jest Narodowy Rezerwat Przyrody Křivé jezero. Można w nim znaleźć wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt. Nad wsią na zboczu tarasu rzecznego zbudowano kościół, o którym wspominają już źródła pisemne z 1222 r. Ochroną objęte są też trzy kapliczki przy drodze w kierunku na miejscowość Nové Mlýny i Rakvice. Wioskę już w XIV i XV w. rozsławiły winnice oraz doskonałe wino.

Rakvice
Miejscowość leży na skraju tzw. trójkąta dyjskiego (dyjský trojúhelník), który do lat 70. XX wieku pokrywały rozległe obszary łąk zalewowych z niewielkimi lasami łęgowymi i licznymi jeziorkami. Dziś Rakvice, dzięki swemu położeniu, są nieodłącznie związane z winiarstwem. W miasteczku kultywuje się wiele ludowych tradycji i zwyczajów.

Velké Bílovice
Miasto Velké Bílovice rozciąga się na obszarze zalewowym pomiędzy rzekami Dyją i Morawą. Najważniejszym tutejszym zabytkiem kultury jest kościół Narodzenia NMP (kostel Narození Panny Marie) z wieżą sięgającą wysokości niemal 40 m. Charakter miasta uzupełniają też rzeźby św. Floriana, św. Jana Nepomucena oraz św. Wendelina. W pobliżu rynku w centrum miasta znajduje się muzeum etnografi czne. Miasto ma bogate historyczno- kulturalne tradycje. Miejsce to przecinają szlaki, które poprowadzą nas wokół słynącego z tradycji winiarskich miasteczka do punktu widokowego przy kapliczce na wzgórzu Hradištěk, do winiarni Habánské sklepy lub do stawu Velký Bílovec.

www.lva.czMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.