Králův spor s biskupem

24.02.2022 | 20:24
Budova prepozitury, Metropolitní kapitula pod katedrálou na Pražském hradě

(800 let)
Po smrti biskupa Daniela (1214) se novým pražským biskupem stal Ondřej, probošt kapituly svatovítské na Pražském hradě. Biskup té doby vykonával také úřad králova kancléře.

Vztah Přemysla a Ondřeje ovlivnil Ondřejův postoj, který si přivezl ze Čtvrtého lateránského koncilu (1215). Ten svolal papež Inocenc III. do Lateránského paláce v Římě s účastí 71 patriarchů či metropolitů, 412 biskupů a 900 opatů. Myšlenku o církvi jako svébytném tělese vzal za své a rozhodl se ji prosadit v Čechách v praxi, především dosáhnout větší svobody v uvedení církevního hodnostáře do jeho úřadu.
Jeho představy tvrdě narazily u krále Přemysla Otakara I. Proto v prosinci 1216 narychlo opustil Čechy, prchl do Říma. Nad pražskou diecézí vyhlásil klatbu a obvinil Přemysla i šlechtu z potlačování svobod církve. Šalamounské řešení bylo vyhlášeno na Šacké hoře za účasti Přemysla, biskupa Ondřeje, papežského legáta Řehoře de Crescencio a řady prelátů z Čech i Moravy. Kompromis uspokojil krále i papeže Honoria, nikoli biskupa. Ondřej se v údajné obavě o život vrátil do Itálie. Velké privilegium české církve je listina z 10. března 1222. která ukončilo vliv hradských úředníků a velmožů na církevní instituce, upevnila přímý vztah s panovníkem a nadřadila panovnickou moc nad zakladatelská práva.

Alois Rula, foto © Wikimedia Commons, autor VitVit
počet zhlédnutí: 313

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.