KAM po Česku 2009/9

01.09.2009 | 00:00

Milí čtenáři,

další léto máme za sebou a přichází to babí. Podzim se u nás již tradičně nese ve znamení nejrůznějších slavností, včetně těch městských. Největší skupinu pak tvoří vinobraní, hody a slavnosti svatováclavské, které se konají snad všude. Buďte ale opatrní. Naše náměstí budou stále častěji zaplňovat také předvolební mítinky nejrůznějších stran a uskupení. Tak ať se vám tam něco nestane.

Úvodem vydání Září 2009

Znáte to. Přestože se na podobných akcích vaří guláše a rozdává kdeco zdarma, létá tu vzduchem také kdeco a lidé se občas mění ve zvířata.
Potom bude možná lepší zajít si do nějaké té zoo. Zooparky se totiž těší naší velké oblibě. Snad je to proto, že některé domácí miláčky mít doma prostě nemůžeme. Proto se na ně chodíme alespoň dívat do zoo. Ono chovat doma ve vaně například vorvaně je stejné dobrodružství, jako zaťukat na úl a myslet si, že vyletí kamarádka včelka Mája. Proto máme zoo. Odborník možná namítne, že i z jiných důvodů tu zoologické zahrady jsou, ale my víme své.
Proto až vás unaví jarmarky a vinobraní, návštěvy zoo, prohlídky památek a nevím čeho všeho, vezměte nohy na ramena a prchněte do přírody. Třeba se vydejte kolem nějaké té řeky nebo potoka. Jedna taková moc pěkná cesta vede kolem Berounky na Týřov, kolem Modravského potoka na Březník nebo kolem Dyje. Poznáte, že zurčení vody a vítr v korunách zlátnoucích stromů vám žádný slavík, ani ten zlatý, nenahradí. Jednak proto, že ho můžete poslouchat doma nebo někde v davu za peníze, a jednak proto, že i kdyby uměl nakrásně malovat jako bůh, podzim to stále umí líp. To je prostě matka příroda, ke které se ale často chováme hodně ošklivě. Naštěstí má pro nás, pro své nehodné děti, stále něco, co ani v apatyce nekoupíte.

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku Září 2009
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku září 2009 vydavatel: KAM po Česku, o. s.
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Kristina Leštinová (kristina@kampocesku.cz)
Nina Kročilová (nina@kampocesku.cz)
Michael Švec (michael@kampocesku.cz)
Václav Horák (vasek@kampocesku.cz) - webmaster
grafická úprava a sazba: Jiří Kliment, Václav Horák
kresby: Marta Krátká
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz
registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
foto na titulní straně: Vintířova skála © redakce
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků.počet shlédnutí: 6860

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku