KAM po Česku 2010/1-2

01.01.2010 | 01:01

Milí čtenáři,

na stránkách prvního letošního vydání magazínu KAM po Česku najdete opravdu nepřeberné množství pozvánek KAM v roce 2010. Jednak to jsou pozvánky všech hejtmanů, dále pak pozvánky do jednotlivých krajů. Z jejich rozmanitosti a nápaditosti je patrné, že domácí cestovní ruch dostává zelenou napříč republikou, což nám, návštěvníkům, činí obzvláštní potěšení.

Úvodem vydání leden-únor 2010Aktivní využití volného času je cesta, jak předejít takovým světovým primátům, kterých se nám v posledních letech dostává. Sedmé místo nejtlustších dětí na světě není nikterak lichotivé. Možná to svědčí o dostatku jídla, ale zcela jistě o nedostatku pohybu. Je na nás, na rodičích, co uděláme proto, aby naše děti nebyly terčem posměchu, častých nemocí a podobných radostí. Dřív když přišlo dítě ze školy, hodilo tašku do kouta a hurá ven. Dnes je to hurá k počítači, kde dřepí celé dny a kynou. Chtělo by to nějaké novoroční předsevzetí. Máme za sebou po čertech divoký rok a je dobře, že je za námi. Doufejme, že rok letošní bude šetrnější k našemu zdraví, zaměstnání, peněženkám, prostě ke všemu, co nás tradičně drží při životě. Proto pokud si mohu něco přát, přeji si, abychom byli všichni zdraví, a když už náhodou budeme nemocní, aby nás uzdravení stálo co nejmíň.


Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku leden-únor 2010
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku vydává: KAM po Česku, o. s.
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: info@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Kristina Leštinová (kristina@kampocesku.cz)
Nina Kročilová (nina@kampocesku.cz)

inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
redakce webu:
Václav Horák (vasek@kampocesku.cz), Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)
česká korektura: Marcela Wimmerová
překlady anglické: Rita Deanová
překlady německé: Ondřej Špaček
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší, Martin Červenka, Václav Horák

registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © redakce – Borová Ladapočet shlédnutí: 6913

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku