KAM po Česku 2010/9

01.09.2010 | 00:00

Milí čtenáři,
máme za sebou podivné léto plné teplotních zvratů, a jako správný český kverulant si musím postěžovat jak na tropická horka, tak na zimu jako v ruském filmu. Připočtu-li ničivé požáry a stejně ničivé povodně, babička by jistě poznamenala, že se blíží konec světa. Podle Nostradama, starých Mayů a mnoha dalších předpokladů má dojít roku 2012 v den zimního slunovratu (21. 12.) k blíže neznámé proměně světa. To by ale znamenalo, že přibližně za 16 měsíců babiččin konec světa nastane. Protože pro podobná tvrzení neexistují řádné vědecké podklady, jsou oficiální místa v klidu a vesele plánují ekonomickou obrodu země s výhledem na dalších šest let.

Úvodem vydání Září 2010 Jak ale znám našince, být na tomhle šprochu pravdy trochu, už v červnu 2012 si vezmeme pěkně tučný úvěr, který utratíme za požitky, a už od prosince ho nebudeme muset splácet, protože nastane konec světa. To by bylo ale moc jednoduché. Na chudý lid musí být přísnost a chudáka může uživit jen práce.
Proto mi bez ohledu na blížící se konec světa dovolte pozvat vás na výlet krajinou českou, moravskou i slezskou, která se v září přioděje do zlátnoucích listů a pavučin babího léta. Sezona nekončí, to je naše heslo. Nic na tom, že se děti vrátily od babiček a z táborů, že doprava na silnicích houstne, stejně jako fronty v papírnictví, a nejeden z nás si uvědomí, že volna na zotavenou mohlo být víc. Během září se můžete, a to nejen o víkendech, vydat na místa, která jste o prázdninách nestihli navštívit. Dobrým důvodem vám budou například tradiční Svatováclavské slavnosti, stejně jako Dny evropského dědictví, kdy se nejen památky otevírají – mnohdy zdarma – vám, svým návštěvníkům. Nesmíme zapomenout ani na tradiční vinobraní, která stále větší měrou přestávají být výsadou oblastí moravských, ale také českých, kde byla jejich tradice po letech vykutána z městských kronik a oprášena nebo se stává tradicí zcela novou. Je jedno proč, ale vždy se jedná o tradici lidovou, lidmi chystanou a lidem určenou, tudíž pro vás. Proto jako správní staří latiníci, přesněji Horatius, zvolejme Carpe diem! – „Využijte dne!“ – a já dodávám: „Dokud to jde.“

Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM po Česku Září 2010
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku vydává: KAM po Česku, o. s.
adresa redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel: +420 222 944 817; Fax: +420 226 015 033
e-mail: redakce@kampocesku.cz; www.kampocesku.cz

šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce:
Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz),
Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)
Jaromír Kohout (kohout@kampocesku.cz)
Aleš Krejčí (ales@kampocesku.cz)

inzerce: (kubatova@kampocesku.cz)
soutěže: (info@kampocesku.cz)
redakce webu: Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
česká korektura: Jarmila Slavíková, Marcela Wimmerová
překlady anglické: Rita Deanová
překlady německé: NVF Translate, v. o. s.
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší

registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL
Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: hrad Kašperk © redakce
 počet shlédnutí: 1997

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku