KAM po Česku - 2011/4

01.04.2011 | 00:00

KAM po Česku - duben 2011Milí čtenáři, je tu duben, vrtkavý měsíc, ve kterém se vrtká nejen počasí, ale i mnohé další, včetně kotníků. Už to, že začíná aprílem a končí čarodějnicemi, nás nabádá k ostražitosti. Proto vyvádějte aprílem své okolí s mírou, ať neskončíte na hranici. Proč? Protože čarodějnice jsou chráněné, a tudíž nedostatkové palivo.

Lepší je, že dopravní četníci uvažují o dubnu jako o měsíci bezpečnosti. To už tu bylo a bylo by to fajn, protože pak by zbývajících jedenáct měsíců pomáhali a chránili, pokuty nerozdávali a body nebrali. Jistě jste zaznamenali humbuk ohledně zdražování vstupného na státních památkách, prý v důsledku propadu výnosů ze vstupného, pročež se bude platit i za vstup na nádvoří. To znamená, že když nechodí lidé, zdraží se vstupné? Mistrný tah hodný těch, kteří vymysleli DPH před i za desetinnou čárkou (17,5 %). Ale tak to není a nenechte se mást. Rodinné stříbro ČR, spravované památkovým ústavem, příspěvkovou organizací ministerstva kultury, které poctivě spolufinancuje každý z nás, „jen“ snížilo dotace na provoz památek. Ale čtenář je moudrý, čtenář tomu rozumí. Stejně tak ví, že když si nekoupí kilo masa či jednu pantofli, případně půl litru rumu nebo půl gramu marihuany, může na hrad, kde hodina s výkladem průvodce přijde maximálně na 120 korun, stejně jako na vyšší odborné škole. Ale hodina závodění na motokárách přijde na desetkrát víc. V dubnu začíná turistická sezona v mnoha městech, světí se prameny mnoha lázní a otevírají se brány mnoha památek. Každá z podobných událostí s sebou nese přehršel doprovodných akcí, které jsou i oslavami jara. Proto se bez ohledu na počasí vydejte za novinkami, jež pro vás připravili všichni ti, kteří se těší na vaši návštěvu. Tipů pro vás máme dost a dost. A ještě jedna maličkost. Aprílový úvodník jsem psal opravdu já, přestože podobnost s portrétem má je čistě náhodná. Stejně neuvěřitelné se mohou zdát i některé články v tomto vydání. Luděk Sládek, šéfredaktor

Kam po Česku Duben 2011
Aktuální vydání v tištěné podobě.

Turistický magazín KAM po Česku
vydává: KAM po Česku, o. s.
registrováno: MK ČR E 17865, ISSN 1802-8640
adresa: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7; fax: +420 226 015 033
mobil: +420 602 223 279; +420 602 247 872
e-mail: redakce@kampocesku.cz www.kampocesku.cz
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
redakce: Václav Horák (vasek@kampocesku.cz)
Aleš Krejčí (ales@kampocesku.cz)
Zdena Kubátová (kubatova@kampocesku.cz)
Jolana Uhlířová (uhlirova@kampocesku.cz)
Jaromír Kohout (kohout@kampocesku.cz)
Marcela Kohoutová (kohoutova@kampocesku.cz)
Michaela Babková (babkova@kampocesku.cz
inzerce: (redakce@kampocesku.cz)
soutěže: (info@kampocesku.cz)
česká korektura: Lucie Horčíková
grafický návrh a zpracování: Luděk Dolejší
web: KELTOI (keltoi@keltoi.cz)
tisk: Tisk Horák, a. s., Ústí nad Labem
distribuce: PPL Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.
foto na titulní straně: © redakcepočet shlédnutí: 1573

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku