Pamätník Terezín

19.11.2017 | 17:36
Pamätník Terezín

V krátkom čase po skončení druhej svetovej vojny sa rozvinula snaha o zachovanie a udržanie miest utrpenia a smútku tak, aby bola stálou pripomienkou aj výstrahou pre budúce generácie. Pamätník Terezín vznikol v miestach utrpenia desaťtisícov ľudí pôvodne ako Pamätník národného utrpenia roku 1947 z iniciatívy vlády znovu obnoveného Československa.

Malá pevnosť – prehliadka areálu tejto bývalej policajnej väznice gestapa. V Múzeu Malej pevnosti je umiestnená stála expozícia Malá pevnosť Terezín 1940–1945 a stála Expozícia výtvarného umenia Pamätníku Terezín. V Malej pevnosti sa ďalej nachádzajú stále expozície Terezín 1780–1939, Koncentračný tábor Litoměřice 1944–1945, internačných táborov pre Nemcov. Malá pevnosť 1945–1948, príležitostné výstavy a kino. Informácie podávajú návštevníkom sprievodcovia, prípadne pracovníci archívu. do 31. 10. | denne 8–18 hod. 1. 11. – 31. 3. | denne 8.00–16.30 hod.

Múzeum geta a Magdeburské kasárne Múzeum geta – v budove sa nachádza stála expozícia o dejinách Terezína, kino, priestor pre príležitostné výstavy, študovňa a pracoviská vzdelávacieho oddelenia, kde sú tiež podávané odborné informácie návštevníkom. Bývalé Magdeburské kasárne – v čase geta sídlo židovskej samosprávy. Dnes je tu umiestnené Stredisko stretávania, pôdne divadlo a návštevníci môžu zhliadnuť repliku hromadnej ubikácie väzňov z doby geta, ako aj stále expozície venované rôznym oblastiam kultúrneho diania v gete. do 31. 10. | denne 9–18 hod. 1. 11. – 31. 3. | denne 9.00–17.30 hod.

Krematórium – v priestoroch krematória je možno zhliadnuť stálu expozíciu o úmrtnosti a pochovávanie v gete. do 31. 10. | 10–18 hod. 1. 11. – 31. 3. | 10–16 hod. v sobotu zatvorené

Kolumbárium, obradnej miestnosti a ústredné márnice Kolumbárium – v tejto časti bývalého opevnenia boli uchovávané ostatky obetí spopolnených v krematóriu geta. Obradnej miestnosti a ústredné márnice geta – v ich priestoroch boli zhromažďovaní zosnulí a prebiehali tu hromadné pohrebné obrady. do 31. 10. | denne 8–18 hod. 1. 11. – 31. 3. | denne 9–17 hod.

Modlitebňa z doby terezínského geta a replika manzardy – v bývalom hospodárskom stavení na jednom z terezínských dvorov sa zachoval priestor s unikátnou pôvodnou výzdobou – jedna z modlitební v bývalom gete. Nad ňou sa nachádzajú pozostatky jedného z tzv. kumbálků. Jednalo sa o malé priestory na pôdach obytných i hospodárskych objektov v Terezíne, ktoré boli premieňané na núdzové ubytovanie minimálnych rozmerov, poskytujúci malému počtu väznených aspoň trochu súkromia. V danom prípade išlo nepochybne o príbytok remeselníkov, ktorí boli v uvedenom objekte sústredení a pracovali v neďalekých ústredných dielňach geta. Núdzový obytný priestor nad modlitebnú našťastie nebol neskôr prestavovaný, a tak bolo možné ho zrekonštruovať do podoby približne tej, akú mal v čase geta. do 31. 10. | denne 9–18 hod. 1. 11. – 31. 3. | denne 9.00–17.30 hod.

Kedy je zatvorené vo všetkých objektoch 24.-26. 12. 2017 a 1. 1. 2018

Voľne prístupné priestory Pamätníka Terezín

  • Národný cintorín – bol založený v roku 1945 a sú na ňom pochované obete z policajnej väznice gestapa v Malej pevnosti, Terezína a koncentračného tábora v Litoměřiciach.
  • Pietne miesto pri Ohře – na tomto mieste boli v novembri 1944 na príkaz SS vysypané do rieky ostatky asi 22 000 obetí spopolnených predtým v krematóriu geta.
  • Park terezínských detí bol vybudovaný na pamiatku najmladších väzňov geta ako miesto piety a spomienok.
  • Cintorín sovietskych vojakov
  • Železničná vlečka – zvyšky koľají z bývalej trati spájajúcej geto s nádražím v Bohušoviciach nad Ohří sa zachovali v miestach, kde boli vybavované transporty s väzňami.

V Českej republike je Pamätník Terezín jedinou inštitúciou svojho druhu. Jeho poslaním je uchovávať pamiatku obetí rasovej a politickej perzekúcie v rokoch nacistickej okupácie, rozvíjať múzejnú, výskumnú a vzdelávaciu činnosť, ako aj starať sa o miesta spojené s utrpením a smrťou desaťtisícov obetí vlády násilia.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorialMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.