Tradície na Soláni

05.03.2018 | 01:54
Tradície na Soláni

Informačné centrum Zvonice na Soláni slúži ako informačné, ale tiež ako galéria umenia a kultúrny stánok, ktorý nadväzuje na tradíciu kultúrneho diania na Soláni. Každoročne je programový rok veľmi bohatý.

V priebehu celého roka je nainštalovaných množstvo autorských výstav a usporiada sa veľké množstvo kultúrne spoločenských akcií. Jednotlivé akcie prebiehajú behom roka tak, aby nadväzovali na regionálne tradície. Hlavnú náplň celoročného programu tvoria výstavy súvisiace s tvorbou regionálnych umelcov a životom na Valašsku, remeselné a zvykoslovné akcie, hudobné a slovesné programy. Veľké množstvo z nich je už tradičnou každoročnou súčasťou programovej ponuky: Novoročný koncert, Škubanie peria, Veľkonočné poobedie, Sekanie lúk, Maliarske cesty, Maliarska škola, Valašský salón, Vianočný koncert a iné.

Najväčšou akciou je Medzinárodný folklórny festival Leto na Soláni, ktorý sa tento rok koná 11. 8. a bude spojený s 90. výročím úmrtia Leoša Janáčka.

Na Soláni je v celom priestore hrebeňa Soláne zrealizovaný projekt „Galéria v prírode na Soláni“ – náučná steska prírodovednej, kultúrnej a národopisnej histórie, a aj súčasnosti Soláne.

Vďaka svojej činnosti a bohatej celoročnej programovej ponuke je IC Zvonice Soláň nielen často navštevovaným turistickým miestom, ale tiež významným kultúrnym centrom v regióne.

www.zvonice.eu


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.