Redakce KAM PO ?ESKU

logo

Vydavatelství KAM po ?esku s. r. o.

zapsáno u M?stského soudu v Praze
spisová zna?ka 255144 C
datová schránka: ID c67rch4
I?: 04892232 DI?: CZ04892232
bankovní spojení Raiffeisenbank Praha 3
?íslo ú?tu: 1204611/5500
 

KONTAKT

Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
facebook: facebook.com/kampocesku
www.kampocesku.cz
 

P?EDPLATNÉ

SEND P?edplatné, spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3
193 00 Praha 9 Horní Po?ernice
infolinka: +420 225 985 225
e-mail: send@send.cz
www.send.cz
OBJEDNAT

 

VYDAVATELSTVÍ

Bc. Lucie Sládková
vydavatelka
sladkova@kampocesku.cz

REDAKCE

Lud?k Sládek
šéfredaktor
ludek@kampocesku.cz

Miroslav Foltýn
zástupce šéfredaktora
foltyn@kampocesku.cz

Alice Braborcová
odpov?dná redaktorka
Pražský p?ehled kulturních po?ad?
braborcova@kampocesku.cz

Marcela Kohoutová
odpov?dná redaktorka
Travel EYE; OPEN Czechia
kohoutova@kampocesku.cz

Zdena Kubátová
produkce
kubatova@kampocesku.cz

DESIGN & PODPORA

RNDr. Aleš Krej?í, CSc.
sociální sít?
ales@kampocesku.cz

Václav Horák
správce webu
vasek@kampocesku.cz

David Sládek
sout?že / podpora IT
Lud?k Dolejší
grafický design
Jakub Novák
webdesign
Marcela Wimmerová
jazyková korektorka
 

Nezisková organizace
KAM po ?esku z. s.

registrováno u MV ?R
pod ?íslem VS/1-1/73867/08-R
datová schránka: ID f4yvgd7
I?: 26576252
DI?: CZ26576252
bankovní spojení Raiffeisenbank Praha 3
?íslo ú?tu: 3870726001/5500

KONTAKT

Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
facebook: facebook.com/kampocesku

www.kampocesku.cz
www.kampocesku.eu
www.prazskyprehled.cz
www.infokam.cz
www.kamnavylet.info

www.openczechia.cz www.openczechia.eu
www.travel-eye.eu
www.homolskeschody.cz

www.facebook.com/kampocesku
www.kampocesku.cz

Redakce KAM po ?esku

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Napište nám

Máte dotaz? Nebo jen připomínku? Neváhejte a kontaktujte nás!

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.