Strahovská knihovna

03.07.2012 | 00:00
/jpg/galerie/velky/9946_strahovska-knihovna.jpg

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dnešní barokní podobu získal klášter v 2. polovině 17. a v 18. století.

Nashromážděné knihy nalezly v 17. století útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské knihovny, nazvaný Filosofi cký, o rozměrech asi 10 x 32 metrů, sahá přes dvě patra budovy a má zhruba v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou původní sýpky v letech 1783–1785 s novým průčelím od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera.

Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 byl Strahovský klášter obnoven a následně opraven. Především Filosofi cký sál prošel nákladnou rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku.

Strahovská knihovna je jednou z nejcennějších historických knihoven u nás. Uchovává přes 200 000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, ale i v přilehlých depozitářích.

Můžeme zachránit knižní skvosty.
CZK 2105746158/2700
IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158
Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny
Povoleno Magistrátem hl. města Prahy

www.strahovskyklaster.cz


Strahovská knihovnapočet zhlédnutí: 5387

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec - srpen 2012

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.