Loreta Praha – výstava ARS MORIENDI prodloužena

12.11.2012 | 03:00
loreta-praha-vystava-ars-moriendi-prodlouzena

Výstava nabízející příležitost seznámit se s působivým prostorem nově objevené krypty zdobené unikátními malbami je pro velký zájem prodloužena do konce listopadu 2012.

Výstava představuje veřejnosti dosud neznámý prostor krypty pro dobrodince pod loretánským kostelem Narození Páně. V kryptě byly totiž objeveny unikátní barokní nástěnné malby s motivy Smrti a Vzkříšení – alegorie Času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského bytí.

Protože není z pochopitelných důvodů možné otevřít prostor krypty veřejnosti, mohou návštěvníci vstoupit do trojrozměrného modelu. Součástí expozice je i projekce dokumentárního fi lmu z průběhu otevření krypty, vystavena je fotodokumentace a výsledky restaurátorského průzkumu maleb.

Vánoční hudební akce v Loretě

25. prosince – slavnost Narození Páně
Mše svatá v 10 a v 18 hod. Od 13 do 17 hod. vstup do Lorety zdarma. Od 19,15 hod. tradiční Vánoční troubení z loretánské věže. Trubači Radek Rejšek, Richard Hora, Jakub Šefl a carillonér Vít Janata zahrají pásmo vánočních koled a pastorel.
13. ledna – Barokní vánoce v Loretě
Během mše svaté v 18 hod. zazní pásmo vánočních koled a Pastorela in C od T. N. Koutníka „Hej hej, jeden i druhej“. Účinkují: Collegium Quod Libitum, Columba Lauretana a sólisté, členové Hudby Hradní stráže a další hosté.

www.loreta.cz
počet zhlédnutí: 3839

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad - prosinec 2012

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.