Strahovská knihovna

21.01.2013 | 00:00
/jpg/galerie/velky/11096_kloster-strahov.jpg

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. Jeho nejznámější součástí je proslulá Strahovská knihovna.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dneš- ní barokní podobu získal klášter v 2. polovině 17. a v 18. století.

Nashromážděné knihy nalezly v  17. století útočiště v nově vybudovaném sále, který se dnes nazývá Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské knihovny, nazvaný Filosoi cký, o  rozměrech asi 10x32 metrů, sahá přes dvě patra budovy a  má zhruba v polovině výšky ochoz. Vznikl úpravou původní sýpky v letech 1783−1785 s novým průčelím od I. A. Palliardiho a sochami Ignáce Platzera.

Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 byl Strahovský klášter obnoven a  následně opraven. Především Filosoi cký sál prošel nákladnou rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku.

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj- ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 200 000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, ale i v přilehlých depozitářích.

Můžeme zachránit knižní skvosty.
CZK 2105746158/2700
IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158
Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny
Povoleno Magistrátem hl. města Prahy.

www.strahovskyklaster.cz
počet zhlédnutí: 3975

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2013

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.