Objevte krásu a kouzlo Zlínského kraje

23.01.2013 | 00:00
Objevte krásu a kouzlo Zlínského kraje

Rád bych pozval do Zlínského kraje každého, kdo má rád krásnou a rozmanitou přírodu poskytující ideální podmínky pro relaxaci i pro sportovní vyžití. Každého, kdo se zajímá o historii, pozoruhodnou architekturu různých stavebních stylů, kdo dokáže ocenit živý folklór i hluboce zakořeněné náboženské tradice. A samozřejmě také všechny milovníky dobrého jídla a krajových specialit, k nimž patří i svěží moravské víno a hřejivá slivovice. To vše je koncentrováno na území, na němž spolu sousedí tři výrazné národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná.

V  roce 2013 očekáváme velký počet hostů, kteří k  nám zavítají v  souvislosti s  oslavami 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje do oblasti kolem Velehradu. Přinesli vzdělanost, počátky slovanského písemnictví i  právního systému, na němž byly položeny základy budoucího českého státu. Stali se patrony Moravy a spolupatrony Evropy, protože svým působením ovlivnili dějiny a kulturu většiny slovanských národů.

V  průběhu celého roku 2013 bude pořádána celá řada akcí na přiblížení významu cyrilometodějské misie. Například Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představí v  termínu od dubna do prosince v rozsáhlé expozici milníky spojené s Velehradem a postavami obou věrozvěstů. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zase nabízí stálou výstavu „Obuv starých Slovanů“

Samotným vyvrcholením oslav jubilea budou Dny lidí dobré vůle na Velehradě, které se pravidelně konají v  souvislosti s  Dnem slovanských vě- rozvěstů sv. Cyrila a  Metoděje 5. července. Každoročně se kolem tohoto data stává Velehrad cílem desítek tisíc poutníků a  návštěvníků z  celé Evropy, kteří sem přicházejí načerpat klid a duchovní posilu pro svůj život.

Díky  cyrilometodějskému výročí se Velehrad zcela určitě stane magnetem, který přitáhne mnoho těch, kdo sem zavítají zcela poprvé. Velmi bych si přál, aby při této příležitosti všichni objevili krásu a kouzlo Zlínského kraje v celé jeho pestrosti a rozmanitosti, kterou je těžké zahrnout do rozsahu této pozvánky.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

www.vychodni-morava.cz
počet zhlédnutí: 2575

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2013

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.