Strahovský klášter

23.12.2014 | 00:00
Strahovský klášter

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek naší země. Jeho součástí je proslulá Strahovská knihovna a obrazárna.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Během husitských válek byl klášter opuštěn. Dnešní barokní podobu získal v 2. polovině 17. a v 18. století.

Nashromážděné knihy nalezly v 17. století útočiště v nově vybudovaném sálu, který se dnes nazývá Teologický. Na konci 18. století byl vystaven hlavní klenutý sál historické knihovny, jenž byl nazván Filosofický. Roku 1950 byl klášter uzavřen a řeholníci deportováni do sběrných táborů. V letech 1992–1993 byl Strahovský klášter obnoven a následně opraven. Především Filosofický sál prošel nákladnou rekonstrukcí, jež trvala jeden a půl roku.

Strahovská knihovna je jednou z nejcennějších historických knihoven u nás. Uchovává přes 200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500 prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, ale i v přilehlých depozitářích.

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00, Praha 1
tel.: +420 233 107 718počet zhlédnutí: 3530

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2015

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.