Objevte Znojmo

04.04.2015 | 20:51
Objevte Znojmo

Znojmo, druhé největší město Jihomoravského kraje, je jedinečné historické město s impozantní polohou nad řekou Dyjí. První písemná zmínka o Znojmě pochází z 11. století. V letech 1222–1226 bylo Znojmo Přemyslem I. Otakarem povýšeno na královské město. Ve starobylém centru obehnaném středověkými hradbami můžete obdivovat jeho zachovalý renesanční vzhled, výjimečný počet církevních památek a objevovat mnohá romantická zákoutí.

Rotunda sv. Kateřiny
Významná národní kulturní památka byla postavena kolem poloviny 11. století jako součást důležité hraniční přemyslovské pevnosti na řece Dyji za vlády Břetislava I. Nejpravděpodobněji r. 1134 byla přestavěna knížetem Konrádem II., správcem znojemského údělu. Tehdy byla vyzdobena ojedinělým cyklem fresek panovníků z rodu Přemyslovců, které zobrazují také známou pověst o povolání Přemysla Oráče poselstvím kněžny Libuše na knížecí stolec do Prahy, jež ideově vyrůstala ze spodního pásu s obrazy Zvěstování, Navštívení P. Marie, Narození Vykupitele a dalšími biblickými náměty. Ztvárnění legendy tak zdůvodňovalo panovnickou moc Boží vůlí. Památka nejen českého, ale také evropského kulturního dědictví je zpřístupněna podle zvláštních pravidel s ohledem na klimatické podmínky.

Znojemský hrad
Díky příhodné poloze byla ostrožna nad soutokem Dyje s potokem Gránicí osídlena již od konce mladší doby kamenné (asi 4200 př. n. l.) a kolem poloviny 10. století jsou zde stopy raně středověkého osídlení. Přemyslovec Břetislav I. zde buduje ve 40. letech 11. století zeměpanský hrad, který měl s věncem pevností na Dyji zabránit dalším územním ztrátám Moravy. Z bohatých dějin královského hradu si připomeňme, že podle zprávy z r. 1146 měl již být kamenný, město v předhradí je povýšeno r. 1226 na královské, r. 1437 zde umírá císař Zikmund, r. 1628 zde bylo přijato Obnovené zřízení zemské pro Moravu. V rozmezí let 1710–1721 jej přestavují páni z Deblína v barokní zámek. Sály nyní hostí expozici „Nejen ze života panské společnosti“ připomínající historii celého hradního komplexu. Ukazují dosud nevystavené exponáty a nechávají návštěvníka potěšit se krásou historického nábytku i působností uměleckých děl, díky čemuž si na své přijde jistě každý návštěvník. Podmanivé jsou pohledy do údolí Dyje – jak na staré město, tak směrem k Louckému klášteru nebo do Národního parku Podyjí s Kraví horou v popředí.

Znojemské podzemí
Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám. Jedná se o systém podzemních chodeb a sklepů, který je svým rozsahem jedním z největších podzemních labyrintů ve střední Evropě, celková délka chodeb, které se nacházejí až ve čtyřech patrech pod sebou, činí přibližně 27 km. Jeho návštěvníci mají kromě základní trasy na výběr i mezi třemi nově otevřenými adrenalinovými trasami.

Radniční věž – symbol a dominanta města
 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přemyslovců 8
669 45 Znojmo
tel.: +420 515 282 211
 
Turistické informační centrum
Obroková 10, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 222 552počet zhlédnutí: 3400

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2015

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.