JAN WOLF

30.05.2016 | 21:33
JAN WOLF

Přijměte pozvání na výlet od zastupitele a radního hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu pana Jana Wolfa.

Doba panování Karla IV. znamenala pro Prahu období velkého stavebního rozvoje, jehož architektonické skvosty můžeme obdivovat dodnes. Za jeho vlády se Praha stala císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské. Tyto okolnosti a s nimi související společenský rozvoj se samozřejmě odrazily i ve stavebním dění. Na relativně malém prostoru historického centra Prahy tak vedle sebe najdeme sakrální stavby křesťanské, židovské, pravoslavné a jiné. S ohledem na letošní výročí narození Karla IV. mi dovolte představit vám ty, které jsou neodmyslitelně spojeny s jeho dobou, a přesto jsou neprávem poněkud opomíjené.

Jedná se zejména o pětici kostelů na Novém Městě pražském, které Karel IV. v roce 1348 založil, aby tak zhmotnil svou vizi nového Jeruzaléma. Tyto kostely jsou důmyslně rozmístěny tak, aby při pohledu shora tvořily kříž žehnající městu, který je orientován ke královskému sídlu na Vyšehradě. Do této pětice patří kostel sv. Kateřiny zasvěcený Karlově oblíbené světici, z něhož se dochovala vysoká gotická věž. Nepřehlédnutelný je kostel sv. Apolináře, jehož zasvěcení odkazuje na italskou Ravennu, která byla v 5. století posledním sídlem římských císařů. Kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku je pozoruhodný svou čtvercovou dispozicí a věží, která je svým vychýlením nejšikmější v Praze. Kostel Panny Marie Na Slovanech (Emauzy) byl založen v roce 1347 jako jediný klášter se slovanskou liturgií v západním křesťanstvu, a představoval tak symbolický most mezi západním a východním křesťanstvím, o jehož opětovné spojení Karel usiloval. Evropským unikátem je gotická fresková výzdoba jeho klášterního ambitu, která nás vrací zpět do doby vlády Karla IV. Posledním z tohoto souboru je kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, který je unikátní svou pozdně gotickou hvězdicovou žebrovou klenbou, Svatými schody z červeného sliveneckého mramoru (kopií schodiště z vladařského paláce v Jeruzalémě) a unikátní jeskyní (grottou) – označovanou jako Betlémská kaple.

Tyto a další zajímavosti a podrobnosti, týkající se pražské církevní architektury, najdete v publikacích Za poklady církevní architektury v Praze – pravý a levý břeh Vltavy vydaných Prague City Tourism – Pražskou informační službou, v jejíchž turistických informačních centrech tyto publikace obdržíte, za finanční podpory hlavního města Prahy.

Děkuji za milé pozvání…

Luděk Sládek
počet zhlédnutí: 2500

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2016

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.