Kolébka křesťanství v Čechách

26.12.2016 | 18:07
Kolébka křesťanství v Čechách

(1035 let)
Málokteré místo u nás je tak významně spojeno s historií prvních Přemyslovců jako Levý Hradec. Centrum křesťanství a zároveň první mocenské sídlo Přemyslovců najdete na území města Roztoky, v jeho místní části Žalov. Právě zde byl 19. února roku 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořadí druhým pražským biskupem, prvním z českého rodu.
První doložený Přemyslovec Bořivoj I. po křtu na Moravě z rukou biskupa Metoděje založil na území Levého Hradce mezi lety 882–884 kostel, který zasvětil sv. Klimentu, čtvrtému římskému papeži. Jak vypadal původní Bořivojův kostel, bohužel nevíme. Pod dnešním kostelem jsou sice základy rotundy, nicméně archeologové tvrdí, že patřily kostelu mladšímu, než je kostel z doby Bořivoje I. Jeho kostel musel vzniknout během velice krátké doby, byl pravděpodobně dřevěný a lehl popelem při povstání roku 883. V základech rotundy je dodnes zasazený kámen s vytesaným křížem, který se dá považovat za její základní kámen. Zvyk kladení základního kamene je ale o něco mladší než z konce 9. století. Z toho důvodu se historici domnívají, že i rotunda je o něco mladší.
Jak přemyslovské hradiště vypadalo, nám dnes přibližuje naučná stezka, která vede okolo hradiště a má osm zastavení. Zdejší hradiště bylo dvoudílné a skládalo se z akropole, od předhradí oddělené roklí, a opevněného předhradí. Většina dodnes viditelných zbytků fortifikace pochází z raného středověku a jedná se o hradby vystavěné v 9. a 10. století.
foto © Wikimedia Commons, autor Ondřej Kořínek
Marie Kulinkovská


Obrázek č.0 Obrázek č.0počet zhlédnutí: 3515

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.