Pozvánka do města Benešov

09.03.2017 | 09:20
Pozvánka do města Benešov

Město Benešov leží necelých čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, v kraji mezi řekou Sázavou a bájnou horou Blaník, v nádherné přírodě a rozlehlými lesy a nedalekými zámky Konopiště a Jemniště.

Na Benešovsku naleznete hustou síť cyklotras a naučných stezek, můžete se zde proletět balónem, sjet si řeku Sázavu, projet se městským vláčkem z Benešova do Konopiště anebo si jen tak sednout do zámeckých parků...

 

Kam za památkami v Benešově

Rádi bychom Vás pozvali do Benešova a okolí prostřednictvím malého výběru historických památek.

 

Kostel sv. Anny s piaristickou kolejí, Rajský dvůr

Kostel sv. Anny je dominantou Masarykova náměstí v centru Benešova. Jedná se o barokní kostel s půdorysem řeckého kříže a byl postaven na počátku 18. století spolu s piaristickou kolejí podle projektu významného italského architekta Giovanni Battisty Alliprandiho. Podnítili a financovali ji hrabě Karel Přehořovský a hrabě Jan Josef z Vrtby. K naplnění plánovaného záměru byl z Itálie přizván řád piaristů, známý šířením vědy a kultury v celé Evropě. V koleji se mimo učeben nacházela velká knihovna, refektář a místnosti pro ubytování studentů i učitelů. Jednotlivá křídla koleje uzavírají Rajský dvůr se slunečními hodinami a studnou. Podrobněji se stavbou a působením piaristů seznamuje stálá expozice Město piaristické vzdělanosti a kultury nacházející se v ambitu koleje. Rajský dvůr je možné navštívit po předchozí dohodě v Muzeu umění a designu.

 

Zřícenina minoritského kláštera a dolní zvonice

Minoritský klášter založil mezi lety 1246-1257 staroboleslavský probošt Tobiáš z Benešova. Klášter byl postupně rozšiřován a po požárech obnovován. Rozsáhlý opevněný komplex obsahoval kromě kostelů také kapitulní síň, refektář (jídelnu), dormitář (společnou ložnici mnichů), rajský dvůr a zahradu. Klášter byl v roce 1420 společně s celým městem vypálen husity. K úplnému zničení staveb došlo až ve třicetileté válce. Do dnešních dnů se dochovalo jen vysoké torzo pětibokého kněžiště se dvěma hrotitými okny a fragmenty kružeb s opěrnými pilíři. Jak vypadal klášter a jeho okolí ve 14. století, znázorňuje bronzová maketa v sousedství zříceniny.

Dolní zvonice se nachází pod zříceninou minoritského kláštera. Původní dřevěná zvonice je v písemných pramenech připomínána k roku 1627 a kresebně doložena na plánu města z roku 1680. Stála na místě někdejšího starého proboštství. V dnešní zděné podobě pochází z roku 1834. Jsou zde zazděny fragmenty architektonických článků kláštera - dvě hlavice z ambitu z doby kolem poloviny 13. století. Ve zvonici je zavěšen gotický zvon „Ave Maria“ od mistra Rudgera z roku 1322, který náleží k nejstarším v Čechách. Vyzvání u příležitosti významných událostí.

 

Kostel sv. Mikuláše a horní zvonice

Původně raně gotický kostel ze 13. století se nachází v části Karlov, v místě původně nejstaršího osídlení města a je nejstarší dochovanou stavbou. Po požárech v roce 1648 byl obnoven a zbarokizován. V interiéru se dochovala cenná barokní výzdoba - sochy Matyáše Bernarda Brauna a nástěnné malby Ignáce Raaba. Na jižní straně se dochoval gotický profilovaný portál, členěný sloupky. Na barokním hlavním oltáři je obraz madony na dřevě, který vznikl kolem roku 1500. Na jižní straně kostela je umístěno sousoší sv. Jana Nepomuckého, rovněž z období baroka.

Horní zvonice je samostatná věž stojící před vchodem do sv. Mikuláše, v jejímž zdivu by měla být částečně zachována jedna z původních věží chrámu. Nynější podoby nabyla po opravě v roce 1828, kdy byla opatřena hodinami. Ve zvonici je zavěšen zvon Matky Boží z roku 1437 a Mikulášský zvon z roku 1483. Zde původně umístěný Arklebský zvon z roku 1603 se nyní nachází v předsíni chrámu sv. Mikuláše.

 

Konopiště

Původně byl hrad Konopiště založen koncem 13. st. jako gotická pevnost. Během 700leté historie vlastnilo Konopiště 12 šlechtických rodů, které svými stavebními úpravami proměnily gotický hrad na honosný zámek. Současnou podobu dal Konopišti jeho poslední soukromý majitel, následník rakousko-uherského trůnu, František Ferdinand d´Este, který zámek koupil roku 1887 od Františka Eugena Lobkowitze. Po sňatku Františka Ferdinanda s českou hraběnkou Žofií Chotkovou se zámek stal domovem arcivévodské rodiny.

V současné době je možné navštívit na zámku 4 prohlídkové okruhy. První okruh představuje reprezentační salony jižního křídla a velkou loveckou chodbu, na druhém okruhu uvidí návštěvník salony severního křídla se zámeckými sbírkami, kterým vévodí Estenská zbrojnice, třetí okruh umožňuje nahlédnutí do soukromých pokojů Františka Ferdinanda a jeho rodiny, čtvrtým okruhem je lovecká trasa, jež je průřezem všech tří okruhů s loveckou tematikou a prostory, kam se běžně nechodí. Nedílnou součástí zámku je Muzeum sv. Jiří a Střelnice.

Kolem zámku se rozléhá zámecký park s Růžovou zahradou a naučnými stezkami. Miláčkem návštěvníků Konopiště je medvěd Jiří v hradním příkopu.

 

Kam s dětmi v Benešově

V Benešově jsme mysleli i na vaše nejmenší a rádi bychom Vás pozvali do Benešova a okolí prostřednictvím malého výběru aktivit pro děti.

 

Naučná stezka - S medem za medvědem

Vydejte se na celodenní výlet do Benešova s dětmi. Právě pro ty nejmenší je připravena prima naučná stezka S medem za medvědem, na kterou se můžete vypravit od dubna do října. Navíc na konci stezky na děti čeká veliká truhla plná pokladu.

Stezka začíná v Benešově v Turistickém informačním centru vyzvednutím herního plánu. Ten vás provede historickým jádrem Benešova a nádhernou přírodou okolo zámku Konopiště. V těchto místech na vás čeká hned několik stanovišť s rébusy. Uvidíte tak budovu radnice, dolní zvonici, zříceninu minoritského kláštera, kostel sv. Mikuláše s horní zvonicí, kostel sv. Anny či secesní budovu Muzea umění a designu. Stezka dále pokračuje na Konopiště. Tam se podíváte na pávy v Růžové zahradě nebo daňky, jelena a muflony v lesní obůrce naproti Staré myslivně. Cestou navštívíte také medvěda Jiřího. A pak už zbývá vyluštit pouze to, kde se skrývá to báječné překvapení.

Stezku doporučujeme absolvovat v měsících duben - říjen ve dnech úterý - neděle, neboť v pondělí je zavírací den na zámku i v Turistickém informačním centru v Konopišti.

 

Ekovláček z Benešova do Konopiště

Z Benešova do Konopiště se můžete svést tolik oblíbeným městským ekovláčkem. Ten od května do září jezdí 5x denně. V dubnu a říjnu pak 3x denně. Jízdní řád a informace ohledně ekovláčku najdete na webových stránkách Turistického informačního centra Benešov.

 

Experimenta

Od června 2015 je v Benešově nově otevřeno benešovské podzemí - Experimenta (přímo pod budovou radnice v centru města).

V Experimentě naleznete především interaktivní instalace, kde si děti i dospělí hrají se světlem a zvukem. Ty jsou založeny na fyzikálních procesech. Jinde se na exponáty můžete pouze dívat, u nás používáte při prohlídce nejen oči, ale především i ruce. Naše instalace musíte rozhýbat, roztočit, mačkat, a pak se dějí ty správné věci. Expozice je zaměřena především pro rodiny s dětmi.

 

Kontakt

Turistické informační centrum Benešov

Masarykovo náměstí 230

256 01 Benešov

Tel.:    317 726 004

Mob.:  737 205 534

E-mail:infocentrum@kicbenesov.cz

web:   www.kicbenesov.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Betlémy vyprávějí na zámku v Hořovicích

Připravujeme pro vás výstavu krkonošských Betlémů ze sbírky MUDr. Martina Šmakala. 3. 12. 2022 – 8. 1. 2023...

Jak Praha díky taxíkům získala punc velkoměsta

Praha se před 115 lety díky automobilce LAURIN & KLEMENT stala prvním městem rakousko-uherské monarchie, které zavedlo taxislužbu. Netrvalo dlouho a...

ŠKODA Muzeum

Navštivte ŠKODA Muzeum a seznamte se s fascinující historií mladoboleslavské automobilky sahající až do roku 1895....

Advent a tradice na dosah ruky

Chcete letošní advent prožít v duchu tradic? Ve středních Čechách jsou na dosah ruky. Prohlédněte si betlémy, nazdobte s dětmi...

Adventní slavnosti v Kralupech nabídnou širokou škálu zábavy

Kterak je pro Kralupy nad Vltavou nově zrekonstruované Palackého náměstí důležité, to se ukazuje při každé sváteční...

Co Skryje neskryjí

Asi 7 km dlouhá procházka okolím obce Skryje v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko vás zavede k soutěsce...

Infocentrum Čáslav zve na Advent na dotek

Prožijte čtvrtou adventní neděli v královském městě Čtvrtá svíčka na adventním věnci je spojena s láskou. Přijeďte se...

Kladenský zámek

více na www.kladenskyzamek.cz

Nově vás po Slaném provede kluk z městského znaku!

„Pozdrav Pán Bůh. Jmenuji se Valentýn a jsem kluk ze znaku královského města Slaný. Pro ty, co mě znají jako Bořka, je to jen můj...

Krev v předjížděcím pruhu

Kapota motoru černého sporťáku pulsuje nahoru a dolů, jako by pod ní bilo hladové srdce. Může to být pravda? Dr. Marek (Jiří Menzel) sebere...

Kam s dětmi na podzim, když prší?

I když s podzimem přišlo sychravé a deštivé počasí, rozhodně nepřišel čas vzdát se výletování...

Rocky z Rakovníka

Před 115 lety se do rodiny železničáře v Rakovníku narodil nejslav­nější český boxer František Nekolný, přezdívaný...

Infocentrum Čáslav

Otevřená brána do města Infocentrum Čáslav je vstupní bránou do města. Bránou, která má za cíl přivítat...

ŠKODA Muzeum

Navštivte ŠKODA Muzeum a seznamte se s fascinující historií mladoboleslavské automobilky sahající až do roku 1895....

Pozvánka do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je jedním z nejstarších muzeí v České republice a sídlí...

Oblíbené informační centrum roku 2022 - Středočeský kraj

Infocentrum Nelahozeves Vítěz ankety ve Středočeském kraji Obec Nelahozeves, která leží na levém břehu řeky Vltavy 25 km severně od Prahy, se...

Znovuzrození legendy: ŠKODA 1100 OHC Coupé znovu na kolech

ŠKODA 1100 OHC Coupé. Tento elegantní automobil s uzavřenou karoserií byl v letech 1959/1960 vyroben v počtu pouhých dvou exemplářů....

Z Orlova na skok do Brd

Pro turisty i cyklisty ideální místo k výletu, protože se tu dá pohodlně zaparkovat. Ve výchozím bodu je altán...

ŠKODA Muzeum

Navštivte ŠKODA Muzeum a seznamte se s fascinující historií mladoboleslavské automobilky sahající až do roku 1895....

Dny evropského dědictví v Kolíně a okolí 10.–18. září 2022

Dny evropského dědictví každoročně v září otevírají veřejnosti brány památek a objektů, včetně těch, které...

Kralupy nad Vltavou – 120 let od povýšení na město

Začátkem září proběhnou v Kralupech nad Vltavou oslavy 120 let od povýšení na město. Stane se tak v sobotu...

Kladenský zámek plný zážitků

Přijměte pozvání na Kladenský zámek plný zážitků www.kladenskyzamek.cz

ŠKODA AUTO obnovuje prohlídky ve výrobních závodech

Po více než dvouleté odmlce, způsobené pandemií nemoci covid-19, otevírá automobilka ŠKODA AUTO své české...

ŠKODA Muzeum

ŠKODA Muzeum V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik. ŠKODA tak patří mezi...

Muzeum Ostrov lidových krojů

Nově otevřené muzeum představuje veřejnosti největší soukromou sbírku lidových krojů v České republice. Jedná se...

ŠKODA Muzeum

Navštivte ŠKODA Muzeum a seznamte se s fascinující historií mladoboleslavské automobilky sahající až do roku 1895....

Nymburk láká na nové atrakce

Při návštěvě města nesmíte minout chrám sv. Jiljí, který je unikátní ukázkou gotické cihlové architektury....

Starý Rakovník na fotografiích

Čtyřicet pohledů na nejstarší městská zákoutí. Čtyřicet pohledů na nejstarší městská zákoutí, jak je...

Přijeďte k nám do Mnichova Hradiště

  Městské informační centrum Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1142 infocentrum@klubmh.cz 326 772 464 www.mnhradiste.cz

Návštěva Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je jedním z nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice....

Kralupské koupaliště zve k návštěvě

Letní koupaliště se nachází na pravém břehu řeky Vltavy. Místní areál, který patří široko daleko...

Příbram – ideální turistický cíl

Vezměte děti na výlet, který je bude bavit. Staňte se na chvíli horníkem S dětmi vstoupíte do výjimečných dolů,...

Hrad Český Šternberk

Rodové sídlo Sternbergů od roku 1241 až dodnes majestátní středověký hrad v sobě skrývá barokní...

Kolín má v létě co nabídnout

Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už...

Proč právě do Slaného?

Tři tipy na výlet za odpočinkem, krásou i adrenalinem. V červnu letošního roku se ve Slaném, malebném městečku nedaleko od Prahy,...

13 kilometrů objevů

VÝSTAVA 13 KM OBJEVŮ: PŘÍBĚHY SKRYTÉ POD ZEMÍ Termín výstavy: 17. 6. 2022 - 30. 10. 2022 Vernisáž: 16. 6. 2022 od 17 hodin...

Prohlídky města Příbram s průvodcem

Chtěli byste se o Příbrami dozvědět víc, než se dočtete v brožurách na internetu? Využijte nabídky služeb zkušených průvodců....

Kladenský zámek pro celou rodinu

Kladenský zámek může být místem pro ideální rodinný výlet, na své si v něm přijdou milovníci umění a historie,...

ŠKODA Muzeum

Navštivte ŠKODA Muzeum a seznamte se s fascinující historií mladoboleslavské automobilky sahající až do roku 1895....

Rakovnické cyklování 2022

Závody – soutěže – výlety – hry – koncerty. Kdo zaváhá, nejede!!! Ve dnech 22.–24. 7. proběhne v Rakovníku již 13....

Královské město Kolín – středočeský vítěz

Město Kolín se opět stalo krajským vítězem soutěže o titul Historické město roku 2021. Přijeďte si do Kolína prohlédnout památky,...

Sklárny Rückl

Objevte kouzlo tradičního sklářského řemesla a staletých výrobních postupů sklárny Rückl V malebném údolí...

Rakovník - 770 let od první zmínky

27. 4. 2022 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Streamovaná přednáška na You tube Muzeum T. G. M. Rakovník BÁJNÉ POČÁTKY MĚSTA...

Dny Kralup se uskuteční po dvouleté pauze

Po dvou letech, jež byly zasaženy neblahou koronavirovou situací, se do Kralup nad Vltavou vrací celoměstské slavnosti, a to v tradičním termínu...

Muzeum Ostrov lidových krojů

Největší stálá expozice lidových krojů České republiky lidové kroje všech oblastí Čech, Moravy a Slezska včetně...

Na kole okolo Kolína

„Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině,“ zpívá se ve známé písni. Zdejší krajina bez...

Archevita – Stopami věků

Propojením nejmodernějších technologií s rekonstrukcemi neolitických staveb nabídne nová archeologická expozice Archevita –...

Zámek plný zázitků!

· Zdeněk Miler – nejen Krtek · Galerie · Kabinet fotografie · Historie · Sklepení www.kladenskyzamek.cz

Pod větrušickými skalami

Prudký skalnatý svah Větrušických roklí se místy zařezává až 100 m pod úroveň okolního terénu. Řeka Vltava...

Musica Florea

30 let souboru Musica  Florea   Vstupenky na www.goout.net www.musicaflorea.cz

Na kole z Kralup až na svatováclavskou Budeč

Náš cyklovýlet zahájíme na Palackého náměstí v centru Kralup nad Vltavou. Zde si můžete prohlédnout kostel...

Na kole okolo Kolína

„Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině,“ zpívá se ve známé písni. Zdejší krajina bez...

Jindřichova skála

V Brdech z vrcholu Beranu, na jeho severovýchodních svazích, vybíhá proti zřícenině hradu Valdek rozsáhlá Jindřichova...

Nevídaný větrník

Větrný mlýn zná snad každý, alespoň z pohádek. Větrem roztáčené lopatky vytvářely energii potřebnou k mletí...

Za Ludmilou na Tetín

Místa svatá, tajemná i kletá jsou místem k zamyšlení. Tetín, propojený s naší ranou historií,...

Na Bartolomějské návrší (nejen) na školní výlet

Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína. Celoročně vás zveme k návštěvě areálu...

Malý čtenář a Broučci

Před sto čtyřiceti lety spatřilo světlo světa první číslo slavného dětského časopisu Malý čtenář. Vycházel od roku 1882 až do...

Neprojdou!

Předválečná opevnění byla budována v letech 1935–1938 v pohraničí a na vybraných místech ve vnitrozemí....

Proč v roce 2022 do středních Čech?

Kdo z nás by neznal rozmanitou a tajuplnou Tolkienovu Středozemi. Svět elfů, hobitů, trpaslíků, lidí a pak i velmi nepříjemných...

Kladenský zámek v zimě nespí

Expozice Krtečka potěší malé i velké Stálá expozice Zdeněk Miler nejen Krtek přibližuje život a tvorbu významného...

Pozvánka do Poděbrad a Lysé nad Labem

Přejeme vám úspěšný nový rok 2022 a budeme se těšit na vaši návštěvu v Poděbradech a Lysé nad Labem....

Navštivte Muzeum betlémů

V Muzeu betlémů v Karlštejně můžete prožít pravou vánoční atmosféru s českými historickými betlémy...

Sedlčanský sportovní areál Luční

Sedlčanský sportovní areál Luční disponuje novými herními prvky i rozšířeným mobiliářem....

Chcete advent strávit královsky? Inspirujte se k výletu na Berounsko!

Už jste dlouho nebyli na Karlštejně? Je na čase to napravit. Ideálně v době adventu. Královský hrad je totiž místem mnoha zajímavých...

Netradičně tradiční Poděbrady

Pojďte zažít lázeňské Poděbrady, jak je neznáte… Kromě tradičních turistických lákadel, jakými jsou zámek,...

Vánoce v Kladenském zámku

Srdečně zveme na Kladenský zámek v kouzelném čase adventním. Přijďte se k nám vánočně naladit a třeba se setkat s některou z tajemných...

Kralupy připravují bohatý adventní program

Město Kralupy nad Vltavou zve na kulturní akce pořádané v rámci letošního adventu. Pestrý program nabídne jak kulturní, tak...

Pozvání do Dobříše

Město Dobříš leží v podhůří Brd a na první pohled vás zaujme prostorným náměstím s dominantní...

Advent s Rakovnickou knihovnou

od 22. 11. 2021 Roubenka Lechnýřovna Zlatá roubenka Prodejní a inspirativní vánoční výstava 14. 12. 2021 od 16 hodin Husovo...

3x poutní „nej“ ve středních Čechách

Skvosty obdivované pro svou mimořádnou architektonickou a uměleckou hodnotu a také lokality, kam se chodí přemýšlet o životě...

Objevte poklad v srdci Kolína

Využijte přicházejících podzimních dní k procházce tajemným Bartolomějským návrším v Kolíně....

Kladno - Trnkova ZAHRADA 2

Originální kybernetoskop, velrybárium, kočkodrom, slonograf, trpaskop, štěkafon a mnoho dalšího. Objevte magický svět ve slavné...

Nymburk má novou atrakci!

Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí se po dlouhých letech otevřela veřejnosti. Nyní máte jedinečnou možnost prohlédnout si město...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky Středočeský kraj

Turistické informační centrum Mělník Vítěz ankety ve Středočeském kraji Personál infocentra v srdci královského...

Zámek Veltrusy má nové prohlídkové okruhy

Na zámku Veltrusy jsme otevřeli dva nové prohlídkové okruhy v hlavní zámecké budově, a to Zlaté časy ve službách...

Přírodní rezervace Medník

Přírodní rezervace Medník leží asi 15 km od Prahy v nadmořské výšce 416,5 m. n m. V malebném údolí řeky Sázavy...

Projděte se místy, která znáte z klasických hudebních děl

Inspiraci hledali v přírodě, u zurčících řek, při procházkách ve středních Čechách. Vydejte se v jejich stopách...

ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi

Navštivte ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi a seznamte se s fascinující historií značky ŠKODA sahající až do roku 1895....

Architekt moderního Rakovníka

Žádné jiné město v Čechách a na Slovensku se nemůže pochlubit tak různorodou a obsáhlou kolekcí staveb od...

Kladno - Trnkova ZAHRADA 2

Originální kybernetoskop, velrybárium, kočkodrom, slonograf, trpaskop, štěkafon a mnoho dalšího. Objevte magický svět ve slavné...

Dny evropského dědictví v Kolíně

I v Kolíně se v rámci Dnů evropského dědictví každoročně veřejnosti otevírají brány řady památek...

Retroautomuzeum Strnadice

Chcete si zavzpomínat, jaké bylo vaše první rodinné auto? A které auto měli vaši rodiče? Přijeďte se podívat do našeho...

Když na vodu, tak na Sázavu!

Léto, sluníčko, různorodá krajina středních Čech, pohodová atmosféra… a voda. Na jednu z královen vodáckých...

S dětmi na Bartolomějské návrší do Kolína

Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína. Kromě samotného chrámu sv. Bartoloměje je přístupná...

Vítejte ve Slaném

Tajemství hanebné zrady aneb Bořek na stopě podlého ničemy Prázdniny jsou před námi a Bořek opět přichází s novou...

Bývalé hradiště Levý Hradec

Na skále nad levým břehem Vltavy najdeme bývalé slovanské hradiště o rozloze asi 6,4 ha, původní sídlo přemyslovského...

Znáte Pravý Hradec?

Na spojnici mezi známějším Levým Hradcem a Pražským hradem leží také téměř neznámé hradiště Pravý...

Kralupské kulturní léto začíná…

V Kralupech nad Vltavou se v průběhu tří letních sobot uskuteční vybrané kulturní akce v rámci Kralupského kulturního...

Výlet do Kladna

Kladenský zámek je místo zajímavých výstav a historických i hornických expozic. Lze zde vidět Kapli sv. Vavřince, jejíž...

Přijeďte k nám do Mnichova Hradiště

Mnichovo Hradiště prohlédněte si zámek s bohatými interiéry spatříte hrobku Albrechta z Valdštejna...

Památný Levý Hradec

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, který je majetkem římskokatolické církve a je označován za první mocenské centrum...

Pozvání do Poděbrad

Ochutnávka z připravovaných akcí na léto 2021 Červenec 2021 Kolonádní koncerty (Lázeňská kolonáda, vstup...

Zámek Brandýs nad Labem

Prohlídky interiérů brandýského zámku Můžete si prohlédnout původní císařské komnaty, apartmán císaře...

Rakovnické cyklování 2021

Název akce pořádané ve městě Rakovníku pro všechny, kdo mají rádi cyklistiku v kterékoli její verzi. Rychlostní,...

Za CHODÍCÍM DŘEVEM do Dobříše

V domečku na Dobříši bydlí magické bytosti, které svou fantazií a zručností oživuje řezbářka Eva Hellerová.  Buduje zde...

S Jakubem Krčínem za čerty krajem kamenů

Na jihu, na samém okraji středních Čech se ukrývají veliké balvany v nádherné krajině – největší viklan...

Poděbrady

Poděbrady jsou vyhledávaným místem cyklistů i in-line bruslařů. Nenáročné cyklotrasy vedoucí po obou březích Labe...

Přijeďte k nám! Na rovinu…

Kolínsko je pohodová turistická oblast, která potěší opravdu každého. Převážně rovinatá krajina láká...