Opevněný kostel v Louchově

01.10.2017 | 14:31
Opevněný kostel v Louchově

Na svazích Krušných hor se ve středověku postupně objevovala nová sídla. Jedním z nich je i dnešní ves Louchov, kdysi zvaná též Lukow. První písemná zmínka o vesnici se objevuje v registru papežského desátku (Registra decimarum papalium) v roce 1352. Podle starších zdrojů existovala vesnice již roku 1261, kdy je zmiňována v listině Přemysla Otakara II., ve které ji král daroval cisterciákům z grünhainského kláštera.

Lze soudit, že i místní kostel sv. Jakuba Staršího vznikl ve druhé polovině 13. století, což dokládá jeho stavebně historický průzkum. Pro význam místa hovoří i skutečnost, že vesnicí procházela jak obchodní stezka, tak i svatojakubská poutní cesta. První písemná zmínka o farním kostele v Louchově, pocházející z roku 1352, uvádí kostel jako velmi chudý a osvobozený od papežského desátku. Po husitských válkách prošel samotný kostel pozdně gotickou přestavbou, kdy zřejmě vznikla i mohutná zeď, a tak společně i se zachovalými prvky aktivní obrany lze kostel řadit mezi tzv. opevněné kostely. Kostel je jednolodní stavbou na obdélném půdorysu. Na východě ji uzavírá mírně lichoběžníkový presbytář, ke kterému je ze severu připojena valeně zaklenutá sakristie. Vnitřní rozměry lodi s trámovým stropem jsou 12,3 × 6,3 m. Presbytář je ve východní zdi prolomen gotickým lomeným oknem.
Po letech zanedbávání údržby se stav kostela značně zhoršil a v roce 2011 se zřítila jeho střecha. To málem završilo devastaci celé památky.
Nebýt aktuální soukromé iniciativy, už by pravděpodobně další generace neměly možnost spatřit tento nejstarší kostel na české straně Krušných hor. V současné době je stavba opatřena novým krovem a kolemjdoucí či projíždějící cyklisté mohou vidět, že se konečně blýská na lepší časy pro tuto zdánlivě nenápadnou, leč svým významem mimořádně zajímavou památku zdejšího kraje.

Miroslav Foltýn
Úvodní foto: Obnova krovu a střechy kostela v roce 2017, foto © Petr Kinšt, Miroslav Foltýn


Kněžiště – stav v roce 2015 Západní průčelí kostela sv. Jakuba Staršího – stav v roce 2015počet zhlédnutí: 3225

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.