Naučná stezka Ranské polesí

17.03.2018 | 13:33
Naučná stezka Ranské polesí

Naučná stezka Ranské polesí seznámí návštěvníky nejen s přírodou chráněné oblasti NPR Ransko a PR Ranská jezírka, ale i s historií a současností obcí na trase stezky.
Naučná stezka má 8 zastavení.

Zastavení 1 je věnováno historii a současnosti Ždírce nad Doubravou. Staré české jméno Ždírec (žďářit = vypalovat porost) svědčí o dávné historii osídlení tohoto místa, kde osadníci budovali nové nebo rozšiřovali staré zemské stezky. Zde šlo o starou stezku Liběckou nebo Libickou, zmiňovanou již v 11. století. Ždírec se postupně rozvíjel. Nejrychlejší vývoj nastal po roce 1989. K dalšímu zastavení pokračujeme městem a dále chodníkem pro pěší. U zastavení 2 se dozvíme řadu informací o historii průmyslu v Novém Ransku. Nejdříve většina obyvatel pracovala v ranských hutích. Po omezení provozu hutí se rozšířilo domácké tkalcovství. Textilní průmysl se rozvíjel zejména po zavedení strojní výroby. Rozkvět textilního průmyslu přerušila až krize ve 30. letech 20. století. Nové Ransko je známé i strojírenskou výrobou a na tuto tradici navazuje dodnes. Po červené TZ pokračujeme k zastavení 3. Najdeme zde základní informace o Pobočném rybníku a o dalších zajímavých rybnících na toku Doubravy. Pozornost je věnována i jediné přehradě na Doubravce – Pařížovské. Přehrada je i technickou památkou. Od Pobočného rybníka procházíme lesem, kde nás na jaře překvapí velké plochy bledule jarní po obou stranách cesty, k zastavení 4, které je věnováno lesnímu komplexu NPR Ransko . Charakter této přírodní památky souvisí s množstvím pramenů, vyvěrajících na vrchu Ranský Babylon, které vytvářejí mokřady vhodné pro původní druhy rostlin, stromů i živočichů. Odtud pokračujeme po modré TZ k zastavení 5, kde najdeme informace o Sajfertově buku a o dalších chráněných a zajímavých stromech nejen na Ransku, ale i v nejbližším okolí na Vysočině. Dále po modré TZ k zastavení 6, které je věnováno Lesnímu družstvu obcí se sídlem v Přibyslavi. Toto družstvo bylo obnoveno po 36 letech v roce 1995. Základní aktivitou Lesního družstva obcí je obhospodařování svěřeného lesního majetku a zajištění komplexních lesnických služeb pro drobné vlastníky lesů v regionu. Dále pokračujeme po červené TZ okolo Ranských jezírek (informační panel CHKO) k zastavení 7 – Staré Ransko. Dějiny zpracování rud v tomto místě spadají do středověku. První zmínka o železářském hamru v Ransku je z r. 1393. Hutní výroba zde pokračovala až do druhé poloviny 18. století, kdy byly hutě pro nedostatek dřeva uzavřeny. K poslednímu zastavení 8 jdeme po červené TZ kolem rybníka Řeka a dále po asfaltové silničce do Krucemburku. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1241. Od roku 1385 je Krucemburk doložen jako městečko (dnes městys). V Krucemburku působila řada význačných umělců (Jan Zrzavý, Josef Gočár, Vincenc Makovský, Jan Štursa). V budově úřadu městyse je pamětní síň Jana Zrzavého a na místním hřbitově je hrob Jana Zrzavého. Odtud se vrátíme po cyklostezce zpět do Ždírce n. D.

Soubory ke stažení


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.