Kroměříž Trasa UNESCO

05.04.2018 | 21:55
Kroměříž Trasa UNESCO

Nejvýznamnější pamětihodnosti propojuje turistická Trasa UNESCO s originálním značením zabudovaným v dlažbě. Všechny prvky orientačního systému jsou provedeny v nové moderní úpravě vycházející z jednotného vizuálního stylu města.

Věříme, že vám orientační a informační systém zpříjemní pobyt v Kroměříži, že na návštěvu našeho města budete dlouho rádi vzpomínat a ještě raději se k nám budete opět vracet.

Podzámecká zahrada
Původně byla jen zelinářskou a květinovou zahradou se štěpnicí, situovaná v těsné blízkosti původního hradu. Od 15. století se měnilo její poslání i vzhled a v 17. století byla přebudována na barokní zahradu jako pokračování zámku až ke schodišti u řeky. V 19. století došlo k přebudování zahrady na stylový krajinářský park o rozloze 64 ha, využívající provedené regulace řeky Moravy a odvodnění bažinatého lužního lesa. Bohatým využitím vodní složky s potůčky a rybníky, botanickou skladbou luk i porostů s romantickými stavbami (Pompejánská kolonáda, Paví dvůr, Rybářský pavilon, Colloredova kolonáda) a sochařskou výzdobou (busta arcibiskupa Rudolfa Jana, busta arcibiskupa Sommerau-Beckha) se řadí k předním evropským krajinářským parkům. Zahrada je vyhledávaným místem klidu, odpočinku i poznání.

Arcibiskupské vinné sklepy
Sklepy založil v roce 1266 biskup Bruno ze Schauenburku. Rozhodnutím krále Karla IV. z roku 1345 získaly právo vyrábět mešní víno podle vatikánských norem. Sklepy jsou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži, umístěné v podzemí v hloubce 6,5 m. Jejich plocha je 1030 m2 a dělí se na Horní a Dolní sklep. Ve sklepě je celoročně stálá teplota v rozmezí od 9°C do 11°C. Je zde vhodné prostředí pro výrobu ryze přírodních, nejkvalitnějších mešních vín. Tato výroba má staletou tradici a na prahu třetího tisíciletí již trvá 735 let. Ve sklepích jsou zachovány nejstarší části zdiva gotického hradu ze 13. století, stěny pokrývají povlaky ušlechtilých plísní. Víno zraje v historických dřevěných sudech různé velikosti. Největší sud pojme 19 100 litrů a nejstarší sud je z roku 1805.

Mlýnská brána
Mlýnská brána byla součástí hradebního opevnění města. Raně barokní úpravu připomíná dochovaný fragment malby průčelí věže, který dokumentuje podíl biskupa Karla II. z Lichtenštejna na obnovení Kroměříže.
Nynější podobu získala brána ve 2. pol. 19. stol. částečně podle návrhu architekta Antonína Archeho. Jde o poslední dochovanou městskou bránu. Druhé dvě, Vodní a Kovářská, byly zbořeny v letech 1855 - 57. Mlýnskou branou vedla cesta k vrchnostenským stavbám za městskými hradbami, především k mincovně, mlýnu a pivovaru.

Arcibiskupský zámek
Reprezentativní sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů. Stavba byla založena ve 13. století a má bohatou historii. Vedle jedinečné Sala terreny a bohatě zdobených sálů jsou pro návštěvníka zpřístupněny umělecké sbírky, které církevní hodnostáři shromáždili v průběhu let. Jedna z největších obrazáren se slavným obrazem Apollo a Marsyas od Tiziana Veceliho, dále unikátní knihovna a hudební archiv. Ze zámecké věže vysoké 84 m je vyhlídka na téměř celou Moravu. Památka UNESCO od roku 1998.

TIC Kroměříž
www.kromeriz.eu


Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.