Pozvání do Netolic

06.04.2018 | 15:56
Pozvání do Netolic

Netolice patří mezi nejstarší sídelní města. Důkazem toho jsou četné mohyly, hradiště a ostatní historické prameny. Pod hradištěm „Ján“ vznikala trhová osada, která se postupně měnila v město, při staré obchodní cestě do Lince – Zlaté stezce, které si téměř zachovalo svůj historický vzhled s významnými prvky původního půdorysu.
Mezi dominanty města patří radnice se symboly městské samosprávy, renesanční dům – Muzeum JUDr. O. Kudrny s expozicí národopisu - lidové výšivky a kroje, lidový nábytek, ukázky se sbírek pohlednic, uměleckého průmyslu, zbraní a řemesel. Ve výstavních prostorách jsou pořádány příležitostné výstavy, převážně výtvarného charakteru.
Návštěvníky zaujme i barokní kašna, kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, tradiční lidová architektura u potoka Rapačov a mnoho dalších význačných památek.
V blízkosti Netolic se nachází renesanční zámek Kratochvíle, dílo italského mistra Baltazara Maggiho z Arogna s překrásnou štukovou výzdobou, budované v 16 stol. pro Viléma z Rožmberka. Hlavním tématem trasy je prezentace zařízení interiérů odpovídající době působení posledních Rožmberků - Viléma z Rožmberka a Petra Voka - tedy konce 16. a začátku 17. století.

Naučná cyklostezka „Historická krajina Netolicka“, tvoří okruh po památkách Netolicka, který je dlouhý cca 50 km. Vede nejatraktivnějšími přírodními a historickými lokalitami v tomto regionu. Značná část prochází bývalou rožmberskou oborou. Je zde možno nalézt památky pravěké (mohylová pohřebiště, hradiště, keltské svatyně), lidovou architekturu, gotické kostely, zbytky hradu, přemyslovské hradiště Ján v Netolicích i barokní poutní místo Lomec. Oltář chrámu na Lomci je zmenšenou variací na slavný Borrominiho oltář katedrály sv. Petra v Římě.
Baroko se nesmazatelně zapsalo i ve vzhledu mnoha vesnic na Netolicku. V obcích jako např. Matouš, Zvěřetice, Němčice a další můžeme spatřit příklady jihočeského vesnického stavitelství.
Cyklostezka je označena logem rožmberské růže, má 16 zastavení s trojjazyčnými informačními panely. Vede nenáročným terénem po zpevněných komunikacích, je jí možné rozdělit na několik etap a je vhodná i pro děti. Okruhem prochází dálkové cyklotrasy směr Hluboká nad Vltavou, Holešovice, Český Krumlov, Prachatice, Vodňany.
Malý okruh pro pěší vede po památkách turisticky nejatraktivnějších míst města Netolice. Je asi 3 km dlouhý a značen zelenou turistickou značkou. Má 18 zastavení u jednotlivých památek, které jsou označeny trojjazyčnými informačními panely s logem rožmberské růže. Město Netolice (427 m. n. m., 2700 obyv.) patří k nejstarším městům v Čechách.
První písemná zmínka je již k roku 981. Mimořádně urbanisticky zachovalé jádro města s množstvím vyznačených historických památek je vyhlášeno městkou památkovou zónou. Netolický hrad a trhová osada, ležely na křižovatce několika obchodních stezek a byly od 10. stol. důležitým knížecím správním, vojenským a obchodním centrem značné části Jižních Čech. Jejich význam jako správního centra poklesl po roce 1263, kdy je král Přemysl Otakar II. věnoval do majetku kláštera Zlatá koruna. Po husitských válkách v 15. století je získal rod Rožmberků. Vilém z Rožmberka si nechal u města postavit v 16. století renesanční lovecký zámek Kratochvíle, kolem kterého zřídil největší oboru pro zvěř v Čechách, která je dodnes unikátně zachovalou krajinou.
Netolice byly známé chovem koní, koňskými a dobytčími trhy, jarmarky, rybníkářstvím a chlebem. Byl zde založen první pekařský cech v Čechách již v roce 1388. V 15. století se zde narodil zakladatel českého rybníkářství, rožmberský „fišmistr“ Štěpánek Netolický. Spolu s Jakubem Krčínem z Jelčan byli známými staviteli rybníků.

Zajímavostí města jsou 3 šikmé věže (na radnici, u kostela Nanebevzetí P. Marie a u kostela na zámku Kratochvíle) 2 vodopády u rybníka Mnich.

Na akropoli bývalého přemyslovského hradiště vzniká Archeologický park sv. Ján (open-air muzeum), orientovaný na dobu vzniku českého státu v 10-13. století.

Malebnost okolní krajiny, plné rybníků, lesů a významných památek nabízí milovníkům přírody, turistiky a historie plnohodnotné vyžití a prostor k poznání a oddechu. V okolí města je možnost rybolovu, jízdy na koních a využívání sportovního areálu.

Informační centrum Netolice
 


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.