Národní přírodní rezervace Soos

13.04.2018 | 19:22
Národní přírodní rezervace Soos

Národní přírodní rezervace Soos (podle původního místního názvu "Sooský les" / "Sooswald") vyhlášená v roce 1964 je rozlehlé území se soustavou rybníků, mokřadů, rašelinišť a slatinišť, kde vyvěrá množství minerálních pramenů a vystupuje k povrchu čistý kysličník uhličitý. Je to tedy podobná lokalita jako území, na kterém leží Františkovy Lázně.
Geologicky se jedná o příkopovou propadlinu s neprostupným kaolinovým dnem, do které vyvěrají minerální prameny. Protože je téměř bez odtoku vody, usazují se zde od čtvrtohor postupně několikametrové vrstvy rašeliny. V místech, kde se rozlévaly minerální prameny, se rašelina obohatila minerálními solemi. Vznikla tak slatina.
V jižní části propadliny se dokonce vytvořilo z minerální vody slané jezero, ve kterém žily jednobuněčné řasy rozsivky s křemičitými schránkami. Právě v těchto místech vede dnes přes 1km dlouhá naučná stezka. Jezero ovšem již dávno ustoupilo a okolní slatina a rašelina byla v 19. století z velké části vytěžena. Návštěvníci tak procházejí po dně jezera, kde usazené schránky rozsivek vytvořily čočkovitou vrstvu křemeliny nazývanou křemelinový štít.
Celá lokalita připomíná rozpukanou měsíční krajinu pestře zbarvenou vysráženými minerálními solemi.Na konci stezky je nejatraktivnější přírodní úkaz Soosu - tzv. mofety. Zjednodušeně jsou to vývěry oxidu uhličitého, který prostupuje trhlinami narušený křemelinový štít, vytlačí část povrchové vody, v místě výstupu ji uvádí jakoby do varu a vymílá na povrchu trychtýřovitou prohlubeň podobnou sopečnému kráteru. Oxid vystupuje z hloubky několika kilometrů, kde se uvolňuje chladnutím žuly v podloží Soosu. Na Chebsku totiž doznívala sopečná činnost ještě ve čtvrtohorách.
Součástí naučné stezky je také prohlídka a ochutnávka Císařského pramene. Soos je nejen prvořadou evropskou geologickou lokalitou, ale má také nesmírný význam z hlediska botanického a zoologického. Je to ráj vodních ptáků a obojživelníků, z rostlin zde rostou např. tzv.halofity - slanomilné rostliny.
Ve vstupním areálu Soosu najdete dvě samostatná muzea - tzv. Dinosauří pavilón s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely ještěrů v životní velikostí. Ve druhé budově je expozice dokumentující přírodu SOOSu ,doplněná přehledem chráněných území na Chebsku. Na ni navazuje v patře ptačí expozice s preparáty a velkoplošnými fotografiemi ptáků. Prohlédnout si můžete také malou oboru s daňky a stanici pro poraněné dravé ptáky, kde je pro veřejnost vyčleněna malá ZOO.
 

Otevírací doba
od 19. 3. do 17. 11. denně:
březen:10:00 - 16:30
duben: 10:00 - 17:30
květen: 09:00 - 17:30
červen, červenec, srpen: 09:00 - 18:30
září: 09:00 - 17:30
říjen: 10:00 - 17:30
listopad: 10:00 - 16:30
Vstupné
základní vstupné: 90,- Kč / dospělého

Kontakt
Adresa: Kateřina 39, 351 34 Skalná (GPS: 50.146127,12.403476)
Telefon: +420 354 542 033
E-mail: soos@muzeumfl.cz
 

Město Františkovy Lázně
 Babí léto v Karlovarském kraji

Přemýšlíte o návštěvě Karlovarského kraje? Tak nyní nastal ten pravý okamžik. Pohodová atmosféra a odpočinek...

Historické krovy – chebský fenomén

Proč fenomén? krovy tvoří jediný dochovaný soubor nejvýznamnějších historických dřevěných konstrukcí...

Mariánky jsou super na podzim

#mariankyjsousuper Mariánské Lázně jsou super po celý rok. Ale na sklonku léta a na podzim je malé západočeské město...

10 důvodů k návštěvě Chebu

První písemná zmínka o městě je v listině vydané německým králem Jindřichem IV. roku 1061. Ve středověku se Cheb stal městem,...

Becherovka - návštěvnické centrum

Becherovka - návštěvnické centrum je otevřeno úterý-neděle 9-17 hodin tel. +420 359 578 142 www.becherovka.com

Mariánky jsou super

#mariánkyjsousuper Věděli jste, že Mariánky jsou super pro děti? Přijeďte to vyzkoušet a zjistíte, že jeden den vám...