Kutná Hora stříbrná

14.04.2018 | 15:34
Kutná Hora stříbrná

Počátky města jsou spjaty s objevem stříbronosných žil, ke kterému došlo ve 2. pol. 13. st. Vzápětí Václava II. Zavedl novou měnu, pražský groš, který se razil v královské mincovně ve Vlašském dvoře. Na konci 13. A v průběhu 14. st. Produkovala Kutná Hora 1/3 evropské těžby stříbra. Důl Osel tehdy dosahoval hloubky přes 500 m a byl zároveň nejhlubším dolem na světě. Díky bohatství místních dolů Kutná Hora zažila v období středověku svůj největší rozkvět. Tehdy soupeřila s Prahou a byla druhým nejvýznamnějším městem Českého království.

České muzeum stříbra (Hrádek) a Štola sv. Jiří
Hrádek patří mezi nejstarší kutnohorské památky. V dnešní době můžete v Hrádku navštívit dvě expozice Českého muzea stříbra:
I. okruh – „Město stříbra“ – Vás seznámí s geologickým vývojem regionu a s historií města a II. okruh – „Cesta stříbra“ – Vám objasní technologii dobývání a zpracování rudy. Prohlídka vrcholí návštěvou středověkého stříbrného dolu.
Na cestu do dolu se i stylové obléknete, vezmete si tzv. perkytli – havířský oděv, helmu a svítilnu. (www.cms-kh.cz)

Vlašský dvůr
Unikátní královská mincovna, kde od r. 1300 probíhala ražba pražských grošů, vysoce kvalitních stříbrných mincí, které byly uznávány i za hranicemi českého království. Na konci 14. st. zde byl zbudován i královský palác s kaplí. Vlašský dvůr byl svědkem důležitých událostí, v r. 1409 zde byl podepsán „Dekret kutnohorský“, v r. 1471 tu byl zvolen za českého krále Vladislav II. Jagellonský. Dnes tu můžete navštívit mincovní expozici, zhlédnout ukázku ražby mincí či navštívit prostory bývalého královského paláce, včetně unikátní kaple se vzácnými dřevěnými oltáři. (www.pruvodcikutnahora.cz)

Kutnohorsko ukrývá i další připomínky „stříbrných časů“, např. staré hlušinové a struskové odvaly, které se zachovaly v okolí Kaňkovských vrchů či údolí říčky Vrchlice. Můžete si prohlédnout až 30 m hlubokou propadlinu, pozůstatek starých zřícených dobývek. Při procházce po okolí narazíte na mnoho zazděných vchodů do starých havířských štol. Dolovalo se takřka všude. O tom svědčí i kostel sv. Jakuba – je patrné, že měl mít původně věže dvě, kvůli poddolování však byla dostavěna pouze jen jedna z nich.
Kutnohorsko je rájem pro geology a mineralogy. Kromě pozůstatků důlní činnosti se zde nalézá i tzv. „příbojová facie“ a Kutná Hora má i svůj minerál, tzv. „kutnohorit“.
Všimněte si sochařské výzdoby před Jezuitskou kolejí, ve struktuře pískovce můžete spatřit i schránky živočichů druhohorního moře.

České muzeum stříbra – Tylův dům
Nenechte si ujít návštěvu rodného domu J. K. Tyla. Kromě informací o jeho životě se ve stále expozici „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ seznámíte s nejzajímavějšími objevy speleologického průzkumu na území města v posledních dvou desetiletích. (www.cms-kh.cz)

„Stříbrná horečka“ je dodnes patrná i v kutnohorském umění, motiv havířů a havířských nástrojů naleznete i na unikátních freskách z 15. st. v chrámu sv. Barbory.

Informační centrum Města Kutná Hora
 


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.