Pěší okruh městem České Budějovice 1

17.04.2018 | 20:50
Pěší okruh městem České Budějovice 1

Náměstí Přemysla Otakara II. tvoří odedávna přirozený střed města a bylo svědkem všech důležitých událostí. Po obvodu náměstí je 48 historických domů, z nichž nejdůležitější je radnice. Její dnešní podoba je barokní z let 1727-30 od stavitele A. E. Martinelliho. Monumentální průčelí umocňují tři věže, z nichž prostřední, je opatřena zvonkohrou z r. 1995. Čtyři alegorické sochy na atice radnice představují měšťanské ctnosti Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost. V interiéru je nejhonosnější místností obřadní síň, jejíž klenutý strop zdobí freska z r. 1730 znázorňující biblický Šalamounův soud.
Uprostřed náměstí stojí barokní Samsonova kašna z počátku 18. století. Na vrcholu je socha biblického Samsona, zápasícího se lvem. Kousek od kašny najdeme tzv. bludný kámen, označený křížkem. V minulosti tu bylo popraviště, dnes se k němu váže pověst, že kdo ho překročí po desáté hodině večerní, nenajde cestu domů a bude bloudit městem až do rána…
Z náměstí zamíříme ke katedrálnímu kostelu sv. Mikuláše v barokním slohu. V průčelí kostela jsou umístěny tři sochy – sv. Václava, patrona české země, sv. Mikuláše, patrona českobudějovické diecéze a sv. Auratiána, patrona Českých Budějovic. Vedle kostela stojí 72 metrů vysoká Černá věž, vyhledávaná návštěvníky pro jedinečný rozhled z ochozu po městě a okolí. Renesanční věž byla dokončena v roce 1577 a sloužila jako zvonice a hláska.
Vydáme se do ulice U Černé věže, kde stojí za shlédnutí dvě budovy. Jedna je goticko - renesanční Wortnerův dům - sídlo Alšovy jihočeské galerie a secesní obchodní dům U Hájíčků z r. 1911. Vrátíme se zpět k Černé věži a Hroznovou ulicí dojdeme do Kněžské, kde stojí na rohu s Kanovnickou ulicí Kneisslův dům, zdobený renesančními sgrafity. Naproti němu stojí barokní kaple Smrtelných úzkostí Páně, která dnes slouží řeckokatolickým věřícím. Kněžskou ulicí se dostaneme ke koncertní síni Otakara Jeremiáše. Na Kněžskou ulici navazuje Dukelská, na jejímž začátku stojí novorenesanční budova Jihočeského muzea, které bylo otevřeno v roce 1903. Vedle muzea je ve stejném slohu postaven Dům kultury Slavie a empírová budova Jihočeského divadla v jeho sousedství. V průčelí je bysta Josefa Kajetána Tyla a z druhé strany divadla je pomník Emy Destinnové. Kolem divadla pokračujeme ulicí Dr. Stejskala zpět na hlavní náměstí.
Z náměstí Přemysla Otakara II. vyjdeme do Krajinské ulice, kde na rohu narazíme na Mallnerův dům s gotickými prvky na fasádě. Na protějším rohu je Puklicův dům s nárožní věžičkou. Po chvíli dojdeme k jedné z nejznámějších památek města – bývalé masné krámy v renesančním slohu. Dnes zde funguje věhlasná restaurace. Na rohu Krajinské a Hroznové ulice je monumentální palác Komerční banky z let 1912-13 převážně ve stylu secese. Další domy v Krajinské ulici mají převážně klasicistní fasády s renesančními nebo gotickými jádry. Za zmínku stojí renesanční Zátkův dům z 16. století, rodiště JUDr. Augusta Zátky, předního místního politika a vlastence.
Vydáme se kousek Hroznovou ulicí a dostaneme se na Piaristické náměstí, kde nás čekají architektonické skvosty jako areál dominikánského kláštera s kostelem Obětování Panny Marie z r. 1265 v převážně gotickém slohu. Klášter je obklopen zahradou s barokními sochami od Josefa Dietricha. V polovině 15. století byla vystavěna klášterní věž zvaná „Bílá“.
Další významnou památkou je bývalá městská zbrojnice se stupňovitým gotickým štítem, která sloužila také jako obilnice a solnice. Za ní je polygonální bašta, kdysi součást městského opevnění.
Z Piaristického náměstí vycházíme do České ulice, kde uvidíme zachovalá podloubí měšťanských domů. Na konci zahneme doleva a narazíme na Rabenštejnskou věž, také součást bývalého městského opevnění.
Pokračujeme podél slepého ramene kolem části dochovaných městských hradeb, za kterými je nepřístupná biskupská zahrada s věží Otakarkou. Kousek dál je další hradební věž Železná panna ze 14. století.
V sousedství této věže je Železný most, z kterého vidíme soutok Malše s Vltavou a po levé straně začíná park Háječek s budovou hvězdárny a planetária. Za mostem na Zátkově nábřeží se tyčí budova Justičního paláce a také dvě sochy – sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie budějovické, ochránkyně města.
Půjdeme od mostu Biskupskou ulicí, kde vidíme barokní Biskupskou rezidenci - sídlo biskupa a českobudějovické diecéze. Pokud na rohu Biskupské odbočíme doleva, dostaneme se do České ulice, kde narazíme na zbytky solného skladu – jednu z památek na koněspřežní železnici.

Turistické informační centrum,
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
tel.: 386 801 413
e-mail: infocb@c-budejovice.cz, www.budejce.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.