Na krásné modré Vltavě

25.04.2018 | 22:16
Na krásné modré Vltavě

Krajina v okolí Libčic nad Vltavou byla osídlena odpradávna. Na nedalekém vrchu Řivnáč se rozkládalo v pozdní době kamenné významné sídliště kultury řivnáčské (2900–2800/
2700 př. n. l.). Tato kultura se vyznačovala například hliněnými nádobami s uchem, jehož dva hroty čněly nad okraj nádoby.
Před 2 000 lety přicházejí Keltové z kmene Bójů, kteří vystřídali civilizaci halštatské kultury. Bójové ustoupili tlaku římské expanze a útokům germánských kmenů ze severu. Českou kotlinu osídlil především germánský kmen Markomanů, který od konce 6. století n. l. počíná ustupovat mocným slovanským kmenům. Dnes jsou Libčice díky dobré do­stupnosti, třeba i železnicí, vyhledá­vaným cílem turistů. Z vlakové zastávky se můžete vydat na ostrožnu nad městem k pozůstatkům zaniklého hradu Liběhrad. Dnešní Libčice mohou být příkladem malého, klidného města, které se pyšní řadou zajímavostí. Kupříkladu baroknímu kostelu sv. Bartoloměje z poloviny 18. století (kulturní památka) a evangelickému kostelu z poloviny 19. století ve stylu dobového historismu vévodí sochy z dílny českého sochaře Františka Bílka.
Hana Petržílková, studentka III. ročníku SŠ DUKE Náhorní, Praha
foto © Wikimedia Commons, Libčice, náhrobek se sochou Krista od Fr. Bílka
 


Řivnáčská keramika



počet zhlédnutí: 1867

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.