Historické město roku 2017 - Hradec Králové

25.04.2018 | 22:16
Historické město roku 2017 - Hradec Králové

Hradec Králové – vítěz krajského kola o Historické město roku 2017
Statutární město Hradec Králové dlouhodobě pečuje o architektonické dědictví na území města a již podruhé zvítězilo s územím Městské památkové zóny v krajském kole soutěže o Historické město roku. Za účelem zajištění podmínek pro obnovu kulturního dědictví každoročně finančně podporuje vlastníky nemovitostí s kulturní hodnotou.

Dotační program města pro obnovu památkového fondu je zaměřen na obnovu nemovitostí, a to bez rozdílu, jedná-li se o kulturní památku podle zákona o státní památkové péči či objekt, jenž má jen výraznou kulturní hodnotu bez památkové ochrany. V posledním období byla dokončena obnova levobřežního kiosku Pražského mostu navrženého architektem Janem Kotěrou, secesní mostek přes bývalý Piletický potok, u kterého byly na základě fotografií znovuobnoveny květinové vázy z umělého kamene, litinového zábradlí na Eliščině a Tylově nábřeží v samém centru městské památkové zóny Hradec Králové. Velmi zajímavou akcí byla obnova unikátních posuvných ocelových oken vlastní vily architekta Lisky, č. p. 824, složených ze stovky prvků spojovaných tisíci šroubky, která byla na návrh města prohlášena za kulturní památku. Ojedinělou nyní probíhající akcí je obnova roubeného kostela sv. Mikuláše přeneseného v roce 1935 ze Slovenska jako památník padlým legionářům. Během obnovy se restaurátorské práce umělecké výzdoby doplňují s moderní technologií stabilního hasicího zařízení ochrany proti požáru a stabilního zařízení úpravy vnitřního prostředí stavby tak, aby hodnota stavby byla trvale zachována. Každoroční tematické programy v rámci Evropských dnů kulturního dědictví jsou dokladem systematického přístupu města v oblasti ochrany prezentace kulturního dědictví.

www.hradeckralove.org


text © Ing. arch. Jan Falta; foto © archiv města Hradec Králové


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0počet zhlédnutí: 2674

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.