Naučná stezka Vítězslava Nováka

24.05.2018 | 22:26
Naučná stezka Vítězslava Nováka

Na tříkilometrové trase od zámku k myslivně Johanka seznamuje návštěvníky s přírodou, lesním hospodářstvím a zajímavostmi kamenicka a s životem a dílem kamenického rodáka, hudebního skladatele Vítězslava Nováka.
V neděli 26. srpna 1984 v 9.00 hodin byla slavnostně otevřena členy SVN „Stezka Vít. Nováka“. Obnovená naučná stezka byla otevřena při oslavách Dne Země v dubnu 2006. Délka: 3 km, počet zastávek 12.

Trasa:
Kamenice nad Lipou (zámek) – Hamerky – Pecovský rybník – Modřínová alej – myslivna Johanka.

Zámek
Vznikl na místě gotického hradu ze 13. století, přestavbou z hradu na zámek (z gotiky do renesační podoby) za vlády Jana Malovce r. 1580-1583. Nádvoří a palác mají původní rozlohu, k hradbám byly navenek přistavěny prostorné místnosti a vystavěny dvě patra arkád, přičemž jedno patro arkád bylo za Geymüllerů zazděno. Roku 1839-1842 byla v jednom z křídel zámku zřízena dílna na kamplování vlny. V letech 1946-1998 sloužil zámek jako dětská ozdravovna především pro léčení respiračních onemocněn. Od roku 1998 je zámek ve správě Uměleckoprůmyslového muzea Praha, které provádí rekonstrukci zámku dne 21. října 1995 při oslavách 125. výročí narození hudebního skladatele Vít. Nováka byl ve 14.00 hodin odhalen pomník – busta V.Nováka, dílo akademického sochaře Jana Kodeta v prostoru před zámkem.
Před zámkem se také nachází pomník, věnovaný učiteli a zakladateli skautingu v Kamenici nad Lipou Frant. Sadílkovi, který zahynul 26. září 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.

Zámecký rybník
Na jeho březích se nachází rostlina ďáblík bahenní v okolí Kamenice nad Lipou je prokázán výskyt těchto chráněných druhů rostlin – srstnatec májový, bledule jarní, dřípatka horská, vachta trojlistá a silně ohrožené druhy jako všivec mokřadní a rosnatka okrouhlolistá

Hamerky – lesopark
Název podle železodílen (Hamrů) založených roku 1799 tehdejším majitelem panství Janem Nádherným. V té době byly pravděpodobně Hamerky bez stromů, parkové skupinové osázení bylo provedeno v roce 1850, po omezení výroby v železodílnách. O vysázení údolí Kameničky na Hamerkách se zasloužil baron Geymüller

Rudolfova pila
Provoz parní pily byl zahájen v roce 1874, od r. 1943 nese název Rudolfova pila, o dva roky později (v r. 1945) byla znárodněna. Dnes se jmenuje pila Johanka.V nedávné době byl provoz pily zastaven a objekt pily zchátral.

Pecovský rybník
Nachází se u trasy – název od pecí (u rybníka stával hamr).

Dvouhrázný rybník
Stával zde dvouhrázný mlýn

Modřínová alej
Vysázena r. 1835 o počtu asi 118 staletých stromů se nachází směrem k myslivně Johanka

Myslivna Johanka
Postavena r. 1793, odtud pochází matka hudebního skladatele Vít. Nováka. Dnes je myslivna přestavěna na Resort Johanka. V objektu resortu má své místo vinárna, hotel, restaurace, wellness.

Zastávky:
1. Úvodní zastavení u zámku - historie stezky, mapka trasy. Ukazatele vybízejí k návštěvě zámku a zahrady s památnou lípou.
2. Významné stromy LČR - zastavení seznamuje s programem evidence významných stromů rostoucích na pozemcích ve správě Lesů ČR a představuje nejhodnotnější stromy v okolí.
3. Vodní plochy, mokřady, potoky - význam vody pro krajinu, příklady ohrožených druhů živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí, obnova krajiny.
4. Ptačí budky - různé typy ptačích budek s vyobrazením a popisem ptáků, kterým slouží. Zastavení je doplněno budkami rozmístěnými na stromech v okolí.
5. Památné stromy a chráněná území - stručný popis památných stromů a přírodních památek v okolí Kamenice nad Lipou včetně mapy.
6. Rostlinná říše - příklady rostlin, se kterými se můžete setkat v našich lesích.
7. Živočišná říše - 6 druhů savců obývajících krajinu v okolí. Vyobrazení, popis.
8. Stromy - zastavení hovoří o významu stromů. Stručným popisem a vyobrazením představuje stromy naší krajiny.
9. Lesní hospodářství - přírodní podmínky, stav a složení lesů v okolí, historie a současnost hospodaření v lesích.
10. Litorální pásmo Pecovského rybníka - co je litorální pásmo, které živočichy zde můžete spatřit, popis, vyobrazení. Zastavení je doplněno odpočívadlem s výhledem na litoral.
11. Územní systém ekologické stability - Co je ÚSES? K čemu slouží? Popis, mapy. Zastavení je umístěno v trase regionálního biokoridoru.
12. Vítězslav Novák - zastavení u myslivny Johanka věnované jednomu z nejvýznamnějších kamenických rodáků. Životopis, dílo, vazby k městu a okolí, doplněno obrazovými materiály.

TIC Kamenice nad Lipou
www.kulturaknl.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.