Září 2018

26.08.2018 | 21:42

1. 9. 1598 (420 let)
Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční Hradčanská radnice. Poddanským městem byly již od 14. století a samostatným městem do roku 1784, kdy se za Josefa II. staly součástí sjednoceného Královského hlavního města Prahy.

1. 9. 1643 (375 let)
V 17. století bylo Brno dvakrát obléháno Švédy pod vedením generála Lennarta Torstensona. První bylo roku 1643 a druhé 1645, obě byla součástí třicetileté války. Město se však Švédům nepodařilo dobýt. Roku 1742 neúspěšně Brno dobývala i pruská vojska Fridricha II. Velikého.

1. 9. 1938 (80 let)
Na sjezdu NSDAP v Norimberku Hitler zaútočil proti Československu, což podnítilo sudetské Němce k vyvolání puče v českém pohraničí. Politicky byl již 24. 4. 1938 na sjezdu Sudetoněmecké strany v Karlových Varech definován směr rozbití Československa tzv. Karlovarským programem.

3. 9. 1673 (345 let)
Císař Leopold I. položil základní kámen k dostavbě Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Dle pověsti tak učinil, protože kdo chrám dostaví, dokáže odvrátit turecké nebezpečí. To se dozvěděli i Turci a začali svolávat vojska. Leopold následně slíbené finance věnoval na posílení armády.

4. 9. 1878 (140 let)
Jaroslav Augusta, český malíř působící na Slovensku, se narodil 4. září 1878 v Humpolci (zemř. 28. února 1970). Vynikal jako autor žánrových a sociálně laděných obrazů. Tvořil v podtatranské obci Važec a jeho obrazy, především akvarely, jsou trvalou připomínkou této obce.
6. 9. 1843 (175 let)
Novinář, spisovatel, politik a autor sentimentálních politických písní Karel Tůma se narodil 6. září 1843 v Praze (zemř. 9. května 1917). Jeho první ženou, s níž měl čtyři syny, byla dcera F. L. Čelakovského. Celých 45 let byl redaktorem Národních listů, kam psal politické úvodníky.

9. 9. 1853 (165 let)
Katolický kněz, organizátor katolického života v Čechách a průkopník křesťanského socialismu Tomáš Škrdle se narodil 9. září 1853 v Pleších u Kardašovy Řečice (zemř. 29. listopadu 1913). Od studentských let psal do novin, sbíral národopisný materiál a zakládal katolické knihovny.

14. 9. 1873 (145 let)
Český fyzik prof. PhDr. Václav Felix se narodil 14. září 1873 v Německém (Havlíčkově) Brodu (zemř. 19. února 1933). Byl profesorem obecné a technické fyziky na Císařské a královské české vysoké škole technické v Praze. Pro akademický rok 1917–1918 byl zvolen jejím rektorem.

16. 9. 1858 (160 let)
Český divadelní režisér a výtvarník Gustav Schmoranz se narodil 16. září 1858 ve Slatiňanech (zemř. 21. prosince 1930). Vystudoval architekturu. Od roku 1887 byl profesorem Umělecko-průmyslové školy v Praze, ředitelem Národního divadla v Praze byl v letech 1900 až 1922.

16. 9. 1883 (135 let)
K poctě korunního prince Rudolfa byla slavnostně otevřena rozhledna na Libíně u Prachatic. Kamenná rozhledna na vrcholu hory Libín (1 096 m) v Šumavském podhůří je vysoká 27 m a na její vrchol vede 138 schodů. Z rozhledny je výhled na město Prachatice a velkou část Šumavy.
19. 9. 1618 (400 let)
Benediktinský mnich Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka se narodil 19. září 1618 v Rajhradě (zemř. 29. dubna 1675). Byl opatem u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, světícím biskupem pražským, prvním biskupem královéhradeckým (1659–1668) a arcibiskupem pražským (1668–1675).

19. 9. 1868 (150 let)
Český spisovatel, kulturní historik a muzejník Karel Václav Adámek se narodil 19. září 1868 v Hlinsku (zemř. 18. prosince 1944). Byl členem vedení Národní strany svobodomyslné (mladočechů). Napsal řadu prací z oblasti východočeského muzejnictví, historie, umění a etnografie.

21. 9. 1863 (155 let)
Český spisovatel Čeněk Habart se narodil 21. září 1863 v Předbořicích (zemř. 24. května 1942). Je autorem čtyřdílné vlastivědné monografie nazvané Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: Popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu.

21. 9. 1868 (150 let)
Český novinář a politik Václav Klofáč se narodil 21. září 1868 v Německém Brodě (zemř. 10. července 1942). Byl vůdčí osobností českých národních socialistů, za Rakouska-Uherska poslancem Říšské rady a Českého zemského sněmu, po vzniku ČSR prvním ministrem národní obrany.
 
21. 9. 1943 (75 let)
Český herec, komik a bavič, básník a kreslíř Jiří Wimmer se narodil 21. září 1943 v Praze (zemř. 25. ledna 2001). Herec s přezdívkou „Klobouk“ byl mnohostranně nadaný, především komediálním směrem. Vytvořil komickou dvojici s Karlem Černochem, s nímž vystupoval i v televizi.
22. 9. 1938 (80 let)
V ČSR se na protest proti ústupkům Německu uskutečnila generální stávka, jejímž výsledkem byl pád Hodžovy vlády a nastolení úřednické vlády vedené generálem Janem Syrovým (22. 9. – 30. 11.). Stal se tak 11. předsedou vlády Československa. Dvakrát byl ministrem národní obrany ČSR.

23. 9. 1868 (150 let)
Ostravský stavitel a sběratel umění František Jureček se narodil 23. září 1868 v Moravské Ostravě (zemř. 5. října 1925). Postavil v Ostravě řadu obytných i podnikatelských budov, např. na třídě Československých legií nebo na náměstí Svatopluka Čecha. Sbíral českou malbu 19. století.

25. 9. 1868 (150 let)
Český básník, dramatik, překladatel, libretista a divadelní režisér Jaroslav Kvapil se narodil 25. září 1868 v Chudenicích (zemř. 10. ledna 1950). Byl spoluzakladatelem pražského divadla Uranie (1898). Roku 1897 uvedl v Národním divadle svou divadelní hru Princezna Pampeliška.

27. 9. 1883 (135 let)
Právník a historik PhDr. Jaroslav svobodný pán Helfert se narodil 27. září 1883 v Malackách (zemřel 14. září 1972). Byl ředitelem Moravského zemského muzea v Brně, zakladatelem muzeologie na brněnské filozofické fakultě a konzervátorem památkového ústavu pro okres Rychnov nad Kněžnou.

29. 9. 1843 (175 let)
Český lingvista a polyglot Čeněk Šercl se narodil 28. září 1843 v Berouně (zemřel 4. prosince 1906). Pro své rozsáhlé znalosti evropských i asijských jazyků si již v mládí vysloužil přezdívku „český Mezzofanti“. Jeho hlavním oborem byl sanskrt, celkem ovšem ovládal 45 jazyků.

1723
Karel VI.

(295 let)
5. 9. 1723
slavnostně korunován na českého krále

1743
Josef Bohumír Mikan

(275 let)
* 3. 9. 1743
† 7. 8. 1814
český lékař, botanik, zakl. Botanické zahrady Praha

1753
Bernhard Vinzenz Adler

(265 let)
* 13. 9. 1753
† 9. 8. 1810
lékař, zakladatel Františkových Lázní

1763
František Josef ze Šternberka a Manderscheidu

(255 let)
* 4. 9. 1763
† 8. 4. 1830
český šlechtic, mecenáš umění a osvícenec

1833
Josef Richard Rozkošný

(185 let)
* 21. 9. 1833
† 3. 6. 1913
český hudební skladatel a klavírista

1843
Václav Kosmák

(175 let)
* 5. 9. 1843
† 15. 3. 1898
katolický kněz, fejetonista, romanopisec, autor tzv. kukátek

1868
Otokar Březina

(150 let)
* 13. 9. 1868
† 25. 3. 1929
český básník, spisovatel, představitel symbolismu

1878
Hanuš Jelínek

(140 let)
* 3. 9. 1878
† 27. 4. 1944
český básník, esejista a divadelní kritik

1883
Karel Guth

(135 let)
* 21. 9. 1883
† 30. 10. 1943
český archeolog, historik umění, muzejník a pedagog

1913
Věra Ferbasová
(105 let)
* 21. 9. 1913
† 3. 8. 1976
česká komediální herečka

1918
Martin Růžek
(100 let)
* 23. 9. 1918
† 18. 12. 1995
český herec, člen činohry Národního divadla v Praze

1923
Luba Skořepová
(95 let)
* 21. 9. 1923
† 23. 12. 2016
česká herečka, členka činohry Národního divadla v Praz


Ještědská královna

(45 let) Realizovaný návrh architekta Karla Hubáčka, mající tvar jednodílného hyperboloidu, se stal nepřehlédnutelným v kraji...

Mnichovská dohoda

Dohoda z neděle 29. na pondělí 30. září 1938 mezi představiteli Německé říše, Spojeného království Velké...

Obsazení Prahy 1448

(570 let) Ani po bratrovražedné bitvě u Lipan nezavládl v zemi klid. Malá, leč vlivná katolická menšina toužila po restituci...

Šťastný Lindy v Československu

(80 let) Charles Lindbergh (1902–1974) v roce 1927 jako první člověk na světě přeletěl letadlem Atlantský oceán bez mezipřistání....

Jeden jestřáb mnoho vran rozhání

(75 let) Československý stíhací pilot František Fajtl (20. 8. 1912–4. 10. 2006) bojoval za druhé světové války v britském...

Klasik Švabinský

(145 let) Profesor Maxmilian Theodor Jan Švabinský, český malíř a rytec, se narodil 17. září 1873 v Kroměříži. Stal se...

Solitér mezi malíři

(125 let) Malíř Josef Matička se narodil 13. září 1893 v Tejnce u Prahy. Ve svém díle se snažil odrážet podstatu českého...

Robota a poddanství bylo zrušeno!

(170 let) Průlomové rozhodnutí říšského sněmu ze 7. září 1848 formálně ukončuje středověký feudální...

„Rudý“ hrabě z Kounic

(170 let) Václav Robert hrabě z Kounic, německy Wenzel Robert Graf von Kaunitz, se narodil 26. září 1848 v Drážďanech. Jako...

Albrecht z Valdštejna

(435 let) Myslíte, že kromě rodičů a blízkých osob zajímalo vůbec někoho, že se 14. září 1583 v Heřmanicích...

Brokoff a Karlův most

(330 let) Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil 12. září 1688 do umělecké rodiny. Byl synem sochaře a řezbáře Jana Brokoffa a bratrem...

Staroměstské privilegium

(680 let) Jedna z nejvýznamnějších pražských památek, Staroměstská radnice, byla založena na základě privilegia, které...

Pražská defenestrace 1483

(535 let) Pražskými nepokoji za vlády krále Vladislava Jagellonského vrcholí neshody kališníků a katolíků. Když...

Moravské soudy

(525 let) Základy Moravského zemského soudu položil Karel IV. roku 1348. Jednalo se o instituci vycházející svou podstatou...

Intrikán pražský

(490 let) Pražská politika nebývala vždy vzorem mravnosti. Jan Pašek z Vratu (před 1470 Starý Knín – 15. 3. 1533 Toušeň) je dobrou...

Dvakrát královna

(730 let) Česká a polská královna Eliška Rejčka (polsky Ryksa Elżbieta) se narodila v Poznani 1. září 1288. Byla jedinou dcerou...

Janovo vládnutí

(695 let) Jak známo, stokrát nic umoří i osla. Tak nějak stručně by se dal vystihnout pohled Jana Lucemburského na panování...
počet zhlédnutí: 1914

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku září 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.