Pozvání na Jana Brokofa

27.10.2018 | 08:29
Pozvání na Jana Brokofa

V roce 2018, přesněji 28. prosince, uplyne přesně 300 let od smrti významného českého řezbáře a sochaře Jana Brokofa. S rodem Brokofů je úzce spjata také historie města Klášterce nad Ohří.
Jan Brokof přijal pozvání Michaela Osvalda Thuna a v Klášterci strávil léta 1685–1687, zde se mu také narodil jeho nejstarší syn, Michal Jan Josef Brokof. Na nedalekém Červeném Hrádku u Jirkova se pak narodil jeho syn Ferdinand Maxmilián Brokof, jedna z nejvýraznějších osobností českého barokního sochařství.
V Klášterci vytvořil Jan Brokof několik pozoruhodných soch, ať už se jedná o sochy v zámeckém parku či sochařskou výzdobu saly terreny a náměstí. Ačkoliv nepatří k nejslavnějším představitelům českého barokního sochařství, byl to on, kdo poskytl svým synům, a to především svému mladšímu synovi Ferdinandu Maxmiliánovi, základní sochařské dovednosti a schopnosti. Bez cenných rad a dovedností, které Jan Brokof svým synům předal, by se Ferdinand Maxmilián Brokof nemohl stát jedním z nejvýznamnějších.
Město Klášterec nad Ohří již v roce 2014 vydalo v českém a německém jazyce brožuru Život a dílo rodiny Brokofů v Klášterci nad Ohří a v lednu 2019 se v klášterecké galerii Kryt ve spolupráci se základní uměleckou školou uskuteční na počest tohoto sochaře výstava věnovaná jeho tvorbě. Část výstavy bude fakticky a edukačně zaměřená, návštěvníky seznámí s informacemi z Brokofova života, kde a jak tvořil, jaká jsou jeho nejvýznamnější díla, kdo ovlivnil jeho tvorbu, i s životním osudem a tvorbou jeho synů, především Ferdinanda Maxmiliána.
Větší část pak bude zaměřená pouze na Brokofovu tvorbu přímo v Klášterci nad Ohří. Studenti základní umělecké školy mají za úkol přiblížit jeho tvorbu mladé generaci – pomocí různých výtvarných technik se pokusit o ztotožnění se s autorem, ztvárnit jeho dílo, a tím jeho tvorbu přenést do 21. století tak, aby byla srozumitelná i dnešním mladým lidem. Vedle předlohy, kterou bude fotografi e originálu konkrétní sochy, přetvoří její podobu tak, jak by ji dnes mohl vytvořit sám autor i se všemi možnostmi, které moderní doba nabízí.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 11. ledna 2019 v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří. Výstava bude k vidění každý všední den od 8.30 do 17 hodin do konce ledna.

text © Mgr. Lenka Fricová, úvodní foto: Původní kašna na náměstí

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz


Lví fontána Detail sochy Léto Socha Amerika


tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad–prosinec 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.