Pozvání na Pražský hrad  Přidat aktualitu

07.02.2019 | 10:01
Pozvání na Pražský hrad

Pražský hrad byl založen pravděpodobně kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů – od zbytků románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století, zásahy známého slovinského architekta Josipa Plečnika v období 1. republiky po nejnovější úpravy z konce 20. století. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty a výstavy.

Areál Pražského hradu je přístupný denně. Po zakoupení vstupenky na okruh A, okruh B nebo okruh C si návštěvník může prohlédnout jednotlivé historické objekty Pražského hradu. Vstupenka na okruh B zahrnuje katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku svatého Jiří a Zlatou uličku. Okruh A obsahuje navíc stálé expozice Příběh Pražského hradu a výstavu v Rožmberském paláci. V rámci okruhu C je možné navštívit Obrazárnu Pražského hradu a expozici Svatovítského pokladu. Fyzicky zdatní návštěvníci mohou po 287 schodech vystoupat na Velkou jižní věž katedrály sv. Víta. Odměnou jim bude nádherný pohled na Pražský hrad a jeho okolí z ptačí perspektivy.

Obrazárna Pražského hradu představuje nejstarší kontinuálně existující sbírku obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.

Ve Starém královském paláci v gotickém podlaží se nachází stálá expozice zvaná Příběh Pražského hradu, která mapuje dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost. Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Pro nejmenší návštěvníky je v expozici „Příběh Pražského hradu“, v gotickém podlaží Královského paláce, připraven dětský program s názvem „Hra na Hrad“.

Výstava v Rožmberském paláci přibližuje činnost Ústavu šlechtičen, založeného na Pražském hradě Marií Terezií.

Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené relikviáře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného stříbra či ryzího zlata. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal ve druhé polovině 14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie Kristova umučení. Pod křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl korunován nebo část houby, kterou byl na kříži napájen. Z mladších předmětů v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monstrance je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných v českých zemích.

Stálá expozice ve Zlaté uličce představuje zřejmě nejromantičtějším místo Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Každého mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky.

Pražský hrad také nabízí jedinečné pohledy na pražské panorama z Jižních zahrad, kde se od června konají sobotní promenádní koncerty. Tato tradice trvá již více jak 170 let. Spolu s Jižními zahradami je v letní sezoně přístupný také Jelení příkopKrálovská zahrada s jedinečnou stavbou renesančního Letohrádku královny Anny a zcela soudobou Oranžérií. Po celý rok je možné navštívit také Zahradu na Baště, jejíž současná moderní úprava z 20. století ve stylu italských a japonských zahrad, je dílem slovinského architekta Josipa Plečnika.

Aktuální informace včetně přehledu aktuálních výstav, které se pravidelně konají ve výstavních prostorách Jízdárny Pražského hradu, Císařské konírny, v Tereziánském křídle nebo v Letohrádku královny Anny, najdete na:  www.hrad.cz
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.