Pražská vlastivěda - březen 2019  Přidat aktualitu

22.02.2019 | 21:08
Pražská vlastivěda - březen 2019

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz
Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V BŘEZNU 2019

2. 3. / so
PO STOPÁCH TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU V CENTRU PRAHY
. Řád templářů byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Od založení v roce 1120 až do doby svého násilného zániku roku 1312 představoval tento řád ochranu poutníků do Svaté Země a časem i významný středověký bankovní institut. Původní sídlo v Jeruzalémě se přesunulo do Paříže. Templáři vytvářeli své komendy ve velkých městech na reprezentativních místech a kupovali vesnice pro hospodářské zázemí svého řádu. Proto i v Praze templáři umístili své sídlo na velmi lukrativních pozemcích, o čemž svědčí i názvy ulic, které zůstaly dosud platné. Vydáme se po stopách tohoto Řádu, vysvětlíme si jeho specifika a důvody zániku, včetně faktorů, které následně ovlivnily další Řády a tajné spolky. Vycházka pouze v exteriéru. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. PharmDr. Lucie Kotlářová

KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 před vchodem do kostela z Josefské ulice (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová

VILA LANNA. Komentovaná prohlídka novorenesanční budovy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Milada Racková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Lucie Backhouse

3. 3. / ne
PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
. Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

TRMALOVA VILA A OKOLÍ. Obec Strašnice byla v pramenech zmíněna poprvé koncem 12. století, kdy náležela do majetku Vyšehradské kapituly. My si na vycházce projdeme architektonicky cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních dvou desetiletích 20. století. Navštívíme také zdejší nejvýznamnější vilu od Jana Kotěry, postavenou pro rodinu ředitele obchodní školy Františka Trmala. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 7, 26 „Strašnická“ (ve směru do Vršovic). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do vily 50/30 Kč. Marie Hátleová

PRAHOU ZA SVATÝM JANEM NEPOMUCKÝM. Snad každý zná sochu Johánka z Pomuku na Karlově mostě. Ostatně není jediná. Zpodobnění tohoto světce nás v Praze doprovází na každém kroku. Byl kanonizován právě před 290 lety. „Svatého na mostě“, jak se mu také říkává, si připomeneme v místech, která jsou spojena s jeho životem i smrtí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před kostelem Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

4. 3. / po
KATOVSKÉ ŘEMESLO
. Letos uplyne 355 let od smrti výrazné postavy kata Mydláře. Vydáme se po stopách „nejbezectnějších z bezectných“, jak často katy nazývala společnost, která ovšem nutně potřebovala jejich služby. Na trase od Řásnovky na Staroměstské náměstí si připomeneme bydliště katů a jiných „nedotknutelných“, včetně míst, kde vykonávali své strašné řemeslo. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Haštalském nám. před kostelem sv. Haštala. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

5. 3. / út
KOSTEL SV. PETRA NA POŘÍČÍ A JEHO OKOLÍ
. Komentovaná prohlídka původně farního kostela, dnes již zaniklé osady Poříčí. Postaven byl jako románská bazilika již ve 12. století a jeho dnešní podoba vychází z přestavby Josefa Mockera v 70. letech 19. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do kostela sv. Petra v Petrské čtvrti. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

7. 3. / čt
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II.
 Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Ukážeme si také, jak poznat dílo Brokoffovo a jak Braunovo. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

BONJOUR MONSIEUR GAUGUIN. ČEŠTÍ UMĚLCI V BRETANI 1850–1950. Komentovaná prohlídka výstavy mapuje přítomnost českých umělců v Bretani v letech 1850 – 1950 a hodnotí, jakým způsobem zachycovali její drsnou krajinu či tradiční bretonské motivy, vliv pontavenské školy na jejich tvorbu či naopak její jedinečnost. Díla českých autorů (např. Jaroslav Čermák, Antonín Chitussi, Alfons Mucha, František Kupka, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Toyen, Jan Křížek) jsou doplněna o srovnání s obrazy zahraničních tvůrců jako Paul Gauguin, Paul Sérusier a Émil Bernard. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do paláce Kinských (Národní galerie) na Staroměstském náměstí 12. Jednotná cena 240 Kč. Monika Švec Sybolová

9. 3. / so
DIVADLO, KTERÉ PROSLAVIL MOZARTŮV DON GIOVANNI
. Zveme Vás na komentovanou prohlídku Stavovského divadla! Podíváme se do jeho vybraných prostor a připomeneme si dobu, ve které zde nadaný autor působil. Povídat si budeme nejen o jeho soukromém životě, ale především o jeho pražských pobytech, které se nesmazatelně zapsaly do podvědomí Pražanů. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Milada Racková

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, kterou nám předkové zanechali. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová

NAD PRŮMYSLOVOU LIBNÍ. V zahradách na svazích nad Libní se skrývá řada zajímavých vil. Na vycházce se setkáme s dílem Josefa Fuchse, Otakara Novotného, Oldřicha Starého a dalších architektů. Připomeneme si i dramatické chvíle atentátu na Reinharda Heydricha. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 3, 10, 24 „Okrouhlická“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

10. 3. / ne
ZE SRBSKA PŘES BUBOVICKÉ VODOPÁDY NA KARLŠTEJN
. Vycházka povede nejkrásnějšími místy Českého krasu, kudy chodil Vojta Náprstek a kudy vedla i první značená turistická cesta u nás. Ze Srbska, opředeného legendami o sv. Ludmile projdeme ke třem stupňům Bubovických vodopádů. Poté se vydáme karlštejnskými lesy k památnému dubu sedmi bratří okolo hradu do obce Karlštejn. Trasa cca 5 km. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 na železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede ze zastávky „Praha – Hl. nádraží“ v 9:50). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

PRAŽSKÝ HRAD S KAPLÍ VŠECH SVATÝCH. Trochu jinak si tentokrát připomeneme Pražský hrad, především jako sídlo českých knížat a králů. Podíváme se, jak vypadal ve středověku a jak se proměnil za vlády Habsburků. Navštívíme také kapli Všech Svatých, jednu z nejzajímavějších svatyní Pražského hradu. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková

11. 3. / po
PROTEKTORÁTNÍ PRAHA – PŘEDNÁŠKA
. Přesuneme se do března roku 1939, kdy Prahou zněly nacistické pokyny, ale zároveň se uvnitř města vytvářelo jádro českého odboje. Jak se žilo v Praze v letech 1939 – 1945, jaké byly osudy těch, kteří se odmítali podřídit nacistické zvůli a kdo stál v čele města? POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

12. 3. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VII.
 Novinka! I na Novém Městě najdeme řadu průchodů. V těchto místech vedou činžovními domy, které v průběhu 19. a 20. stol. nahradily původní zástavbu. Pohybovat se budeme v okolí ulic Vodičkova, Spálená, Jungmannova. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před budovou Myšák Gallery ve Vodičkově ulici. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

13. 3. / st
JOSEF MOCKER, KAMIL HILBERT A DOSTAVBA KATEDRÁLY SV. VÍTA - PŘEDNÁŠKA
. Devítkové letopočty se objevují nadmíru často v dlouhé historii budování pražského svatovítského chrámu i v životopisech jeho stavitelů. Především si ovšem připomeneme osobnost Josefa Mockera (+1899), který nejvíce přispěl k jejímu dostavění do dnešní podoby a byl nejen znalcem středověké gotické architektury, ale i svébytným restaurátorem středověkých staveb, a dále Kamila Hilberta (*1869), který dovedl katedrálu k jejímu slavnostnímu otevření (1929). POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

16. 3. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.
 Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 10:00 a v 11:30 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 11:00 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Vladimír Trulík

17. 3. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

PRAŽSKÉ ŽELEZNICE – MEZI HLAVNÍM NÁDRAŽÍM A SMÍCHOVEM. Seznámíme se s historií této významné pražské spojky včetně Železničního mostu. Uhodnete, kolik času v r. 1901 zabrala výměna původního za současný? Neopomeneme ani několik zdejších architektonických, převážně industriálních unikátů. Projdeme si i ulice pod Vyšehradem, a pokud máte trochu zmatek v prvních Přemyslovcích, třeba Vám tato vycházka pomůže si je neplést. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou bývalé podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce tram. č. 2, 3, 7, 17, 21 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

18. 3. / po
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ LÉKAŘI NA PŘELOMU 19. STOLETÍ A 20. STOLETÍ - PŘEDNÁŠKA
. K 150. výročí narození Rudolfa Jedličky, významného lékaře, objevitele nových metod léčení a štědrého mecenáše, je připravena přednáška s vizualizací. Přiblížíme také zásluhy jeho předchůdců i následovníků - velkých osobností vývoje české zdravotní péče. POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

19. 3. / út
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV: KDE ODPOČÍVAJÍ VÝZNAMNÍ SOCHAŘI A ARCHITEKTI.
 Tentokrát si ukážeme místa posledního odpočinku těch, kteří obohatili svým uměním krásu našeho města. Připomeneme si jejich život a tvorbu: sochaře S. Suchardu, Š. Zálešáka, K. Pokorného, O. B. Seelinga i architekty J. Mockra, J. Schulze, A. Wiehla nebo stále u nás diskutovaného J. Kaplického a řadu dalších. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

20. 3. / st
KOSTEL SV. APOLINÁŘE
. Komentovaná prohlídka původně gotického kostela, vybudovaného na návrší Větrov na pokyn Karla IV. v rámci budování Nového Města pražského. Kostel byl následně zbarokizován a regotizován. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u vchodu do kostela z ulice Apolinářská, Nové Město pražské. Cena 120/80 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno vstupné do kostela 60/30 Kč. Milada Racková

21. 3. / čt
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II.
 Opakování vycházky ze čtvrtka 7. 3. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

23. 3. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA II.
 Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
PO STOPÁCH TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU V CENTRU PRAHY. Opakování vycházky ze soboty 2. března 2019! POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč.
PharmDr. Lucie Kotlářová

VINOHRADY: KRÁLOVSKÉ MĚSTO. Jak rostly Královské Vinohrady a proč jsou dodnes půvabně dochovanou částí metropole, jejíž podoba se téměř vůbec nezměnila. Prohlédneme si náměstí Míru i s interiérem kostela sv. Ludmily, zjistíme, kde byl slavný Valdek i další kavárny a jaké osobnosti patří k lokalitě Vinohrad. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

24. 3. / ne
MALOSTRANSKÉ PALÁCE III.
 Vycházka připomene další významné malostranské paláce v exteriéru, tentokrát na trase Malostranské náměstí, Mostecká ulice, Maltézské náměstí a Kampa. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké výzdoby. Pokračování další samostatnou částí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru od metra Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

PANENSKÉ BŘEŽANY. Malá obec, kterou prošly velké dějiny, patřila původně benediktinkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny, a to podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala až za nového majitele r. 1828. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová

26. 3. / út
PRAHOU FRANZE KAFKY.
 Po stopách spisovatele Franze Kafky se vydáme do okolí Staroměstského náměstí. Ukážeme si, kde se narodil, i které školy navštěvoval. Povíme si, co bylo předmětem jeho studia a čím se ve svém zaměstnání zabýval. Neopomeneme ani na jeho rodinu a na „útočiště“, ve kterých hledal potřebný klid na svou tvorbu. Jednotlivá místa a události v Kafkově životě si doplníme literárními ukázkami z jeho prací. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 u staroměstského kostela sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

27. 3. / st
ARCHITEKTURA PRAŽSKÉHO RINGU II. – REVOLUČNÍ TŘÍDOU PO PŘÍKOPY
. Podobně jako ve Vídni vznikaly i v Praze od konce 19. století v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní stavby kulturních a finančních institucí. Během vycházky se zastavíme u známých i méně známých staveb, všimneme si detailů jejich fasád, zajdeme do pasáží a podíváme se na jejich zadní trakty (Merkur, Dům společnosti přátel žehu, Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, dům Šramota, Eskomptní banka, Myslbek, aj.). Projektanty těchto staveb byli významní architekti J. Fragner, M. Spielmann, A. Balšánek, aj. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před palácem Merkur (Revoluční ul. 25). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

28. 3. / čt
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VII. 
Novinka! Opakování vycházky ze dne 12. 3. 2019. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před budovou Myšák Gallery ve Vodičkově ulici. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

30. 3. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.
 Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!
NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU. Zahajujeme již 9. ročník vycházek NORDIC WALKING!! Letošní ročník NW zahájíme tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804 a brzy se stala místem procházek, odpočinku, ale i tancovaček pod širým nebem. Královská obora Pražany zvaná Stromovka, prošla v posledních letech velkou obnovou. Kromě zrekonstruovaných cest, zde byla prokopána nová vodní koryta propojující staré a nové rybníky do jedné soustavy. Obnoven byl také „Dubový pahorek“, který nyní působí jako ostrov, kterým v 17. století skutečně byl. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani technická památka, tzv. Rudolfova štola, vybudovaná na pokyn římského císaře a českého krále Rudolfa II. a kousek opodál na návrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél „Malé říčky“, slepého ramena Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u hlavní brány Výstaviště Holešovice (nejbližší zastávka tramvaje č. 6, 12, 17 „Výstaviště Holešovice“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

PO STOPÁCH MISTRŮ UMĚNÍ IMPRESSORSKÉHO. Tradice knihtisku v Praze začíná už v roce 1487 a počet tiskařských dílen v dalších stoletích vzrůstá. Pojďme při procházce Starým Městem zapátrat, kde se nacházely nejvýznamnější tiskařské oficíny, která kniha je nejstarším pražským tiskem nebo jak vůbec první tištěné knihy vypadaly. Připomeneme si význačné osobnosti, např. Jiřího Melantricha z Aventina, Daniela Adama z Veleslavína a jejich nakladatelskou činnost. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová

DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM I. Na vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou historii nenecháme bez povšimnutí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Vladimír Trulík

31. 3. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO.
 Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 10:00, 11:00, 11:30 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE. Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 9:20 nebo ve 13:20). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V BŘEZNU 2019

16. 3. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.
 Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D. 

23. 3. / so
KRÁLOVSKÁ CESTA II
. Pojďte s námi po stopách českých králů a jejich korunovačního průvodu! Vyrazíme z Křižovnického náměstí, kde si připomeneme Staroměstskou mosteckou věž, a po Karlově mostě přejdeme na druhý břeh Vltavy. Cestou se zastavíme u kamenných strážců Karlova mostu, o jejichž tajemství si budeme vyprávět. Od Malostranské mostecké věže vyrazíme Nerudovou ulicí vzhůru na Pražský hrad! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na Křižovnickém náměstí u sochy Karla IV. (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

30. 3. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.
 Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc březen 2019 bude zahájen v pondělí 25. února 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc duben 2019 bude zahájen v pondělí 25. března 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
denně 10:00 - 18:00
7. 1. 2019 – 20. 3. 2019 TIC Václavské náměstí UZAVŘENO
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 22:00
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY
S velikou lítostí Vám oznamujeme, že nás náhle a navždy opustil dlouholetý kolega a průvodce Pražské informační služby – Prague City Tourism pan JUDr. Stanislav Antonín Marchal, CSc. Čest jeho památce!

PRAŽSKÉ VINICE 2019
Hlavní město Praha vás zve 8. a 9. června 2019 na putování městskými i soukromými vinicemi, které již potřetí otevírají své brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností a objevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy. Více informací najdete na webu prague.eu/vinice
Novou brožuru s mapou si můžete zdarma stáhnout na webu nebo si ji vyzvednout v jednom z turistických informačních centrech Prague City Tourism.

CYKLOHRÁČEK

Oblíbený víkendový vlak Cyklohráček vjíždí do 6. sezóny. Poprvé vyjede už v sobotu 23. března 2019 a sveze všechny nadšené výletníky opět každou sobotu, neděli a státní svátky 2x denně z pražského Hlavního nádraží do královského města Slaný. A už v sobotu 30. března cca od 10:00 do 17:00 hod. oslaví Cyklohráček na vlakovém nádraží ve Slaném své 5. narozeniny. Akce komorního rázu tímto symbolicky zahájí jeho turistickou sezónu. Více informací se dozvíte na www.pid.cz/cyklohracek


Obrázek č.0 Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.11 Obrázek č.12 Obrázek č.13 Obrázek č.14 Obrázek č.15 Obrázek č.16počet zhlédnutí: 1243

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.