Pražská vlastivěda - červenec 2019  Přidat aktualitu

22.06.2019 | 09:44
Pražská vlastivěda - červenec 2019

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVENCI 2019

2. 7. / út
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III.
Tentokrát si v rámci cyklu utajených zahrad se svolením bratří kapucínů prohlédneme zahrady a rajské dvory jejich kláštera, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na klášter 30 Kč. Milada Racková

4. 7. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V.
Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

6. 7. / so
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ.
Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového Světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

7. 7. / ne
BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU
. Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelského letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u Pelléovy vily (Pelléova ulice č. 10, Praha 6). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

10. 7. / st
BŘEVNOV – OD LADRONKY ZA DALŠÍMI ZAJÍMAVOSTMI BŘEVNOVA
. Usedlost Ladronka je výrazný areál na hraně břevnovského hřbetu, který má pestrou minulost - byla viničním lisem, velkým hospodářským statkem s lomy na opuku, squattem a v nedávné době prošla úpravou na rozsáhlý volnočasový areál. Cestou od Ladronky potkáme několik zachovaných kapliček z barokní poutní cesty z pražské Lorety do kláštera v Hájku a zastavíme se u domu, kde žil básník J. Seifert. Prohlédneme si i nečekaně zachovanou vesnickou lokalitu Tejnka, kontrastující se soudobými vilami stavěnými na dosah bývalých pražských hradeb – třeba Kuthanovy vily od slavného architekta V. Miluniče. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 na stanici tram č. 22, 25 „Vypich“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

13. 7. / so
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY.
Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

14. 7. / ne
VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA
. Vycházka za krásami raného baroka nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a historii této jedinečné šlechtické zahrady. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
TETÍN. Opakování vycházky ze září 2018. Během vycházky projdeme stezkou sv. Ludmily ze Srbska přes Tetín do Berouna. Kromě jedinečných pohledů na Berounku a Český kras si povíme o osobnostech, které Tetín obdivovaly, např. Karel IV., K. H. Mácha, A. Dvořák, a zvláště kronikář a karlštejnský děkan Václav Hájek z Libočan, hlavní propagátor kultu sv. Ludmily. Pochopíme, proč je toto místo z pohledu historie, mytologie, geologie i archeologie dodnes pozoruhodné. Předpokládaná délka trasy cca 5,5 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 10:30 na železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede z nádraží Praha - Smíchov v 9:28). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kostelů cca 40 Kč. Mgr. Vladimír Trnka

15. 7. / po
PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV.
Opakování zrušené vycházky z 10. 6. 2019. Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

18. 7. / čt
ANEŽSKÝ KLÁŠTER
. Pojďte se s námi vypravit do míst, kde velkou část svého života strávila přemyslovská princezna a česká patronka Anežka. Právě tudy do Prahy vstoupila gotika a zde mělo také vzniknout slavné pohřebiště českých panovníků. Proč nebyl Anežčin záměr nakonec uskutečněn? A jaký byl vlastně život sester v klášteře klarisek? Na to a mnohé další vám odpoví naše prohlídka historické části Anežského kláštera a jeho velké zahrady, kde si můžete mimo jiné prohlédnout i dochované základy druhé části kláštera, kterou původně tvořil mužský klášter minoritů. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Renáta Kouřilová

20. 7. / so
NORDIC WALKING: KUNRATICKÝ LES S GOTICKOU ZŘÍCENINOU NOVÉHO HRADU
. Kunratický les představuje největší souvisle zalesněnou plochu na území Prahy. Pro svoji polohu uprostřed zastavěné oblasti přirozeně slouží ke sportovním aktivitám provozovaným na čerstvém vzduchu. Milovníky historie a romantiky zcela jistě zaujme část lesa, která se rozkládá poblíž samotných Kunratic. Právě tady totiž najdeme zříceninu gotického hradu vystaveného na rozkaz krále Václava IV., který na hradě také zemřel. Vycházku údolím Kunratického potoka zakončíme v blízkosti stanice autobusu č. 138, 193, 203 „Ústavy Akademie věd“. Předpokládaná délka trasy cca 6 km. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 135 „Roztyly“ (ve směru Chodov). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

21. 7. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

PODVEČERNÍ PRAŽSKÝ HRAD. Procházka Pražským hradem je vždy zajímavá, ale v létě nám Hrad nabídne především svá zákoutí plná zeleně. Projdeme se Královskou zahradou i zahradou Na Baště a podíváme se dokonce i do Zlaté uličky. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZ­PEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

23. 7. / út
KLAUSOVÁ SYNAGOGA A OBŘADNÍ SÍŇ
. Prohlídka největší synagogy pražského Židovského města s následnou návštěvou novorománské Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. V obou objektech je dnes umístěna stálá expozice, která je věnována židovským tradicím a zvykům. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Klausovy synagogy (U Starého hřbitova 3a, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

25. 7. / čt
BÍLKOVA VILA
. Navštivte s námi rezidenci s ateliérem sochaře Františka Bílka, která vznikla podle vlastního návrhu tohoto umělce! Exteriér i interiér představují unikátní architektonické dílo. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 40 Kč. Monika Švec Sybolová

27. 7. / so
KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST
. Vycházka nás zavede do míst, která byla pojmenována po zakladateli původní osady, písaři zbraslavského okresního soudu, Václavu Klánovi. Rozsáhlá lesní lokalita se postupně přeměnila na vyhledávanou lázeňskou a rekreační zónu. Dnes je významnou pražskou přírodní lokalitou s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy. Předpokládaná délka trasy cca 4 km (vycházka končí v blízkosti zastávky autobusu „Smržovská“) POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční zastávce Praha – Klánovice (vlak jede ze stanice Praha - Masarykovo nádraží, autobus č. 221, 303 odjíždí od stanice metra B „Černý most“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

28. 7. / ne
SLOVANSKÝ A STŘELECKÝ OSTROV S NÁVŠTĚVOU PALÁCE ŽOFÍN
. Ostrov, který vznikl v 17. století a původně nesl jméno Barvířský byl svědkem významné události, která mu vepsala jméno a slávu do dnešních dní. Dozvíme se, jak mlynář přišel na název Žofín a naskytne se nám příležitost obdivovat interiér tohoto novorenesančního paláce. Procházku zakončíme na vedlejším Střeleckém ostrově, jehož historie je neméně bohatá. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou paláce Žofín (Slovanský ostrov, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

30. 7. / út
JAK TO BYLO S PRAŽSKOU DEFENESTRACÍ
. Procházka po stopách událostí, které otřásly Českým královstvím přesně před šesti sty lety. Připomeneme si, jak to bylo s Prahou husitskou, kde kázal Jan Želivský a proč se lidé vydali na své ničivé tažení Novým Městem pražským. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u Betlémské kaple (Betlémské náměstí 4, Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVENCI A SRPNU 2019

13. 7. / so
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY
. Seznamte se se strašidly a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

21. 7. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

3. 8. / so
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO
. Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

31. 8. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI
. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu
!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na letní číslo červenec – srpen bude zahájen v úterý 25. června 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc září 2019 bude zahájen v pondělí 26. srpna 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
denně 10:00 - 18:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 22:00
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY
LÉTO S BROŽURAMI PRAGUE CITY TOURISM

Ediční řada Prague City Tourism se za poslední dobu rozrostla o několik nových titulů. Rodiny s dětmi mohou najít inspiraci, jak příjemně strávit letní dny se svými ratolestmi v tištěném materiálu Praha:děti. Nová brožurka Praha:pěšky 2 s podtitulem nevšední trasy po místech známých i neznámých vám přiblíží zajímavá místa ve vybraných pražských čtvrtích. Další tipy nejen na kulturní vyžití v Praze naleznete v čerstvě vydaném čtvrtletníku Praha:léto. V druhé polovině léta se můžete těšit na brožurku zabývající se Prahou jako místem opředeným legendami a tajemstvím. Všechny materiály jsou zdarma k vyzvednutí na našich informačních centrech.

CYKLOHRÁČEK

Oblíbený výletní vlak Cyklohráček pro malé i velké výletníky jezdí i o letních prázdninách! Každou sobotu, neděli a státní svátky vás po celý červenec i srpen sveze ke zřícenině hradu Okoř, Zooparku Zájezd, Muzeu studené války a protivzdušné obrany v Drnově, do královského města Slaný či k železničnímu muzeu Zlonice. Vyrazit můžete jen tak na pěší výlet, s koly, skupinka přátel či rodiny s dětmi. V Cyklohráčku a v turisticky zajímavých destinacích v okolí trati si užijí všichni - malí i velcí. Více informací o Cyklohráčku na www.pid.cz/cyklohracek nebo na oficiální FB profilu www.facebook.com/cyklohracek.

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz
Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.


Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.11 Obrázek č.12 Obrázek č.13 Obrázek č.14


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.