Pražská kultura před 67 lety - září 1952  Přidat aktualitu

24.08.2019 | 20:58
Pražská kultura před 67 lety - září 1952

Milí čtenáři,
již od července vám přinášíme výběr z historických vydání našeho měsíčníku. Chceme tím připomenout nejen dlouhou tradici časopisu, ale také osvěžit paměť nejen starší generaci, protože jak všichni víme, historie je učitelkou života.
Pokud vás rubrika zaujala, budeme rádi za vaše reakce a připomínky.
Alice Braborcová

Zpravodaj CIS Praha, září 1952

Co se hrálo v divadlech…
Komorní divadlo (1929–1976)
2. 9. Tartuffe; 6. 9. Horká kaše; 20. 9. Třicet stříbrných; 30. 9. Jarní vítr
Divadlo Čsl. armády (nyní Divadlo na Vinohradech)
2. 9. Dobrá píseň; 3. a 4. 9. Přelom; 5. 9. V našem pluku; 6. 9. Jan Hus
Divadlo Komedie
1. 9. Pes na seně; 7. 9. Modes robes; 20. 9. Jak je důležité míti Filipa + Koho tlačí bota; 24. 9. Setkání s mládím

Výstavy tehdejšího umění
Výstava darů presidentu republiky | Hrad
Mikoláš Aleš 1852–1952 | Slovanský ostrov
Umění XIX. století na Slovensku | Budova Mánesa

Přednášky
Poradna a studovna marxismu­‑leninismu
Celetná 13, Praha I
1. 9. Národy Blízkého východu v boji za svobodu; 15. 9. O zostřování rozporů mezi imperialisty v současné etapě; 22. 9. O významu boje japonského lidu proti americkým kolonizátorům
Hudební události
4. 9. Národopisný večer staročeských písní a tanců | Valdštýnská zahrada
9. 9. Symfonický orchestr FOK: Má vlast (k 40. výročí úmrtí Vrchlického) | Smetanova síň
30. 9. Oslava čínského nár. svátku | Lucerna

NA VÝSTAVĚ
Vývoj vesmíru, Země a člověka
Ve výstavním domě u Hybernů je od osmé hodiny ranní do pozdního večera živo jako ve velkém úle. Proudí sem výpravy mimopražských návštěvníků a ani Pražané, kteří tuto největší událost současného kulturního života hlavního města už jednou zhlédli, vracejí se sem k večerním přednáškám. Nemělo by být uvědomělého Čecha a Slováka, jenž by si své vědomosti o stavbě vesmíru a o vzniku života nedoplnil nejnovějšími vědeckými poznatky, které jsou na této výstavě tak přístupně, v bohaté kráse předvedeny.
Jak silným zážitkem je návštěva této výstavy, dokazují záznamy návštěvníků. (Průzkum veřejného mínění). Například z pera třináctiletého pionýra: Teď už rozumím, jak vznikl náš svět a život na něm, až po člověka. Ať mně už nikdo nepovídá nějaké báchorky. Tu výstavu by měli vidět všichni moji kamarádi i děvčata z naší školy.
Vskutku. Tuto výstavu by měli vidět nejen pracovníci ze všech úseků, také ženy z domácností, matky dětí a také pionýři. Proto zařadila CIS prohlídku výstavy do programu desetidenních pobytů pionýrských výprav v hlavním městě. Aby děti – které sem všechny kraje vysílají odměnou za dobrý školní prospěch za vzorné chování a také za účast na sběru, na sklizni chmele a podobně – roznesly tento velký zážitek do všech měst i do vesnic republiky. V červenci a srpnu t. r. mělo tuto možnost asi 13.000 mimopražských pionýrů.
Pozorovat výpravu pionýrů při prohlídce této výstavy je také mimořádným zážitkem. Především se děti zastavují u kruhovitého zábradlí, v jehož středu se na písčité ploše pohybuje závaží kyvadla, volně zavěšeného vysoko u stropu budovy: hle, jak rýha v písku ustavičně se uchyluje do své předchozí polohy, takže večerní rýha už v pravém úhlu přetíná ranní. Děti vidí důkaz otáčivosti Země. Poté se pionýři s velkým zájmem kupí u mapy světa, na níž jsou označena naleziště pozůstatků předchůdců dnešních lidí. Prohlížejí na představených sloupech umístěné čtyři lebky. Lebku živočišného předchůdce člověka, plastickou rekonstrukci podle lebky Plesianthropa, nalezeného Broemem u Johannisbergu v Jižní Africe. Vedle je umístěna plastická rekonstrukce lebky opočlověka na podkladě lebky Pithekanthropa, nalezené na Javě. Třetí je ukázka lebky pračlověka z La Chapelle v jižní Francii. Lebka čtvrtá znázorňuje pravěkého člověka z Předmostí na Moravě. – Se stejným zájmem stojí dospělí návštěvníci i pionýři před „Stromem života“. Názorně ukazuje, jak život vznikl z neživé hmoty v hlubinách pravěkých moří, ukazuje vývoj živočišstva od praryb a praplazů k savcům, staví na nejvyšší bod člověka, bytost se vztyčenou hlavou, v níž se čím dál více vyvíjí mozek, orgán myšlení, které člověku umožňuje lépe ovládat přírodu, poutat a zužitkovávat její síly, přebudovávat svět k lepšímu. Průvodce ukázal pionýrům modely velkých stalinských staveb. Zavedl je k nejnovějším modelům a snímkům našich astronomických poznatků, jimiž odhalujeme tajemství všehomíru, aby se stalo majetkem všeho lidu. Výklad byl ukončen šťastným výhledem dnešní generace do budoucnosti, která, jestliže se o to přičiníme, je už na dosah ruky: Bude to doba míru, jak o to usilují všechny lidově­‑demokratické země, v čele se Sovětským svazem. Celý svět bude ztechnizován, stroje ulehčí práci otců, maminek i nastupujících mladých pracovníků. O každého člověka bude pečováno. Vždyť už je vynalezena atomová energie, která nejsmělejší plány pomůže proměnit ve skutečnost. Lidstvo už stojí před prahem komunismu.
K vyobrazením:
1. Takové byly lebky předchůdců dnešních lidí.
2. Strom života: vývoj buňky v hlubinách pravěkých oceánů až k dnešnímu člověku – homo sapiens.

OZNÁMENÍ
Obohacení Svatovítské klenotnice

Do klenotnice Svatovítské na Hradě pražském, která je v průvodcovské správě CIS, byl z Vyššího Brodu dopraven gotický kříž Záviše z Falkenštejna. Je to mimořádně vzácná památka středověkého umění výtvarného. Klenotnice je přístupna denně 9–12 a 14–18 h, také v neděli a ve svátek. Neopomeňte ji navštívit!

Cestovní informační služba,
Praha II, ulice 28. října 6


Obrázek č.1 Takové byly lebky předchůdců dnešních lidí. Strom života: vývoj buňky v hlubinách pravěkých oceánů až
k dnešnímu člověku – homo sapiensMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.