Pražská vlastivěda - září 2019  Přidat aktualitu

24.08.2019 | 19:46
Pražská vlastivěda - září 2019

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ZÁŘÍ 2019

1. 9. / ne
KARLOVO NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ.
Poznejte s námi největší pražské náměstí a jeho stávající i zaniklé pamětihodnosti. Vyprávět si budeme o osobě zakladatele Nového Města Karlu IV., jehož stavitelský záměr přežil ve svém rozsahu do dnešních dní. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 před budovou Novoměstské radnice ze strany Karlova náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO II. Procházka nás tentokrát zavede na Koňský trh a do jeho bezprostředního okolí. Zjistíme, jak se tento prostor postupně proměňoval a jakou roli hrál v historii Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

4. 9. / st
ZA RENESANČNÍMI ŠLECHTICKÝMI SÍDLY HRADČAN A MALÉ STRANY
. Při vycházce se zastavíme u sídel slavných šlechtických rodů, které se významně zapsaly do českých dějin 16. a 17. století, a seznámíme se s renesanční architekturou paláců Martinického, Schwarzenberského, pánů z Hradce nebo Metychů z Čečova. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

7. 9. / so
OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA
. Projdeme se oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvojice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řekneme si, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Skleněného paláce, nám. Svobody 1/728, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

8. 9. / ne
Z LITNĚ DO BĚLČE
. Druhá vycházka do Litně nám ukáže Wiehlovu a Myslbekovu hrobku rodiny Daubků, mecenášů umělců generace Národního divadla. Uvidíme i zachovalý baroko­‑klasicistní židovský hřbitov. V části Vlence si ukážeme místo vzniku nejslavnějšího obrazu F. Ženíška a připomeneme si významné, ale méně známé potomky sv. Ludmily. Podél Stříbrného potoka s několika technickými památkami sejdeme do obce Běleč k zastávce ČD. Délka trasy cca 5 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:30 na železniční zastávce Liteň (vlak jede ze zastávky Praha­‑Smíchov v 8:28 s přestupem na lokálku v Zadní Třebani). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka
OD KATEŘINEK NA KARLOV. Projdeme se klidnou částí Nového Města, kde se od konce 18. století začaly soustřeďovat různé zdravotní, sociální i univerzitní instituce. Dnes bychom ji mohli charakterizovat jako čtvrť nemocnic, klinik a univerzitních ústavů. Zajímavé je i středověké období, kdy v této oblasti Karel IV. založil několik kostelů a dva kláštery. Během procházky se zmíníme také o historii pražského porodnictví, připomeneme si významné osobnosti i historické události, které jsou s touto částí Prahy spojeny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti č. 5, Praha 2. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

9. 9. / po
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY II.
Procházka jednou z nejzajímavějších pražských rezidenčních čtvrtí poodhalí zajímavé domy, ale i obyvatele Královských Vinohrad. Mimo jiné zjistíme, co byla Kanálka či Tabáková režie a kde bydlel třeba Edvard Beneš. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 9. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V.
Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

12. 9. / čt
KOSTEL SV. VAVŘINCE A JEHO OKOLÍ
. Komentovaná prohlídka bývalého kostela, ukrytého v Hellichově ulici na Malé Straně. Pojďte s námi navštívit původně románský kostelík, goticky přestavěný, ve kterém se částečně dochovaly fresky ze 14. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela v Hellichově ulici č. 18, Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

13. 9. / pá
ALBERTO GIACOMETTI
. Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966). Proslavily ho především existenciálně naléhavé protáhlé figury vznikající po druhé světové válce, neméně závažná jsou však i jeho díla z meziválečného období, kdy patřil k jádru pařížské avantgardy. Výstavu připravila Národní galerie ve spolupráci s nadací Fondation Giacometti ve Veletržním paláci, zahrnuje přes sto plastik (včetně vzácných sádrových originálů), malby a kresby ze všech Giacomettiho tvůrčích období od dvacátých do šedesátých let. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Jednotná cena 240 Kč za osobu. Monika Švec Sybolová

14. 9. / so
NORDIC WALKING: Z VYSOČAN KE KYJSKÉMU RYBNÍKU
. Při našem putování proti proudu říčky Rokytky budeme sledovat její tok až ke Kyjskému rybníku. Na Vysočany, jejichž původní průmyslový charakter pomalu mizí, navazuje čtvrť Hloubětín. Prohlédneme si původní jádro této obce, zejména náves a povídat si budeme také o Hloubětínském zámečku, kde je dnes umístěn první český Babybox. Naše cesta bude dále pokračovat přes zalesněný vrch Lehovec až ke Kyjskému rybníku. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 14, 16 „Poliklinika Vysočany“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
LETOVISKO V ÚDOLÍ ZÁTIŠSKÉHO POTOKA. Na vycházce z Lhotky do Hodkoviček nejdříve navštívíme kostel Panny Marie Královny míru se zajímavou křížovou cestou Karla Stádníka a pak se vydáme mezi vily nevelkého, ale půvabného letoviska. Uvidíme, kde bývávaly Rücklovy léčivé sluneční lázně, kam zajel na návštěvu T. G. Masaryk, a skončíme u Hořovského vily, kde spojili své umění Pavel Janák a František Kysela. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem v ulici U Lhotky 36/330 (nejbližší stanice autobusu č. 197 „Lhotka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

15. 9. / ne
HLUBOČEPY, TO NENÍ JEN PRAŽSKÝ SEMMERING
. Seznámíme se s historií vlakové dopravy v této oblasti, neopomeneme ani zdejší architekturu a nahlédneme také do Prokopského údolí. Zavzpomínáme i na osobnost Pavla Michny z Vacínova. A víte, kde se již od roku 1899 vyráběly bublinky do limonád? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na tramvajové zastávce „Hlubočepy“. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

17. 9. / út
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III
. Tentokrát si v rámci cyklu utajených zahrad se svolením bratří kapucínů prohlédneme zahrady a rajské dvory jejich kláštera, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na klášter 30 Kč/za osobu. Milada Racková

19. 9. / čt
ANEŽSKÝ KLÁŠTER
. Pojďte se s námi vypravit do míst, kde velkou část svého života strávila přemyslovská princezna a česká patronka Anežka. Právě tudy do Prahy vstoupila gotika a zde mělo také vzniknout slavné pohřebiště českých panovníků. Proč nebyl Anežčin záměr nakonec uskutečněn? A jaký byl vlastně život sester v klášteře klarisek? Na to a mnohé další vám odpoví naše prohlídka historické části Anežského kláštera a jeho velké zahrady. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Renáta Kouřilová

21. 9. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI
. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč.
Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková
NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 12:30 a ve 14:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:30, 12:00 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

22. 9. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
HOLEŠOVICKÉ FABRIKY ANEB CO VŠE SE V PRAZE VYRÁBĚLO. Vycházka Holešovicemi po stopách výroby kovového nábytku, uzenářského zboží, piva či barviv. V průběhu 19. století vzniklo v Holešovicích víc jak 30 továren, pokusíme se alespoň některé z nich připomenout. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici tram. č. 1, 12, 14, 25 „Pražská tržnice“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

23. 9. / po
KLAUSOVÁ SYNAGOGA A OBŘADNÍ SÍŇ
. Prohlídka největší synagogy pražského Židovského města s následnou návštěvou novorománské Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. V obou objektech je dnes umístěna stálá expozice, která je věnována židovským tradicím a zvykům. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Klausovy synagogy (U Starého hřbitova 3a, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

25. 9. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III.
Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

26. 9. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI
. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd - Všehrdova - Říční. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

28. 9. / so
LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI.
Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!
TRABANTEM DO PRAHY. Vydejte se s námi trasou „exodu“ občanů bývalé NDR přes Prahu a Lobkovický palác k vytouženému cíli, svobodné demokratické NSR. Byl to jeden z počátků konce tehdejšího režimu u nás a my si cestou připomeneme místa, která s ním byla spojena. Po skončení vycházky mohou zájemci individuálně zavítat a prohlédnout si samotný Lobkovický palác, a to v rámci dne otevřených dveří, které pořádá Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20 „Malostranské náměstí“ (ve směru od stanice metra A „Malostranská“). Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

29. 9. / ne
RUDOLFINUM
. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
PANENSKÉ BŘEŽANY. Na vycházce si budeme vyprávět o této malé obci, kterou ovšem prošly velké dějiny. Navštívíme také zrekonstruovaný horní zámek, kde je od roku 2017 umístěna zajímavá expozice Památníku národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová

30. 9. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III.
Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2019

21. 9. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.
Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 12:30 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

28. 9. / so
LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI
. Pojďte si s námi z Letné užít krásné výhledy na Prahu. Povíme si, kdo má právo obývat Kramářovu vilu, co zbylo z opevnění Prahy nebo co to je pražský metronom. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Písecké brány. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

RADNICE DOKOŘÁN 2019
Prague City Tourism Vás zve na 5. ročník oslav výročí založení Staroměstské radnice v Praze. Přijďte ve dnech 10.-18. září 2019 na Staroměstskou radnici a prohlédněte si památku jako nikdy předtím! Pátý ročník akce Radnice dokořán svým programem připomene českého krále Václava IV. a období jeho vlády.
Během akce zavítáte do reprezentačních sálů Staroměstské radnice a jejího podzemí, zcela výjimečně si prohlédnete svatební síně a budete moci sestoupit i do kanalizace pod radnicí. Mimořádnou součástí prohlídky budou běžně nepřístupné sklepy radničních domů na Malém náměstí, otevřou se netradiční vyhlídky na náměstí i mechanismus orloje. Součástí programu budou dramatická představení, bloky tematických přednášek, hudební vystoupení (populární, středověká a chrámová hudba) i speciální akce (středověký workshop). Mimořádný program bude patřit i dětem. Radnice dokořán 2019 se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, radní pro kulturu hlavního města Prahy Hany Třeštíkové a starosty městské části Praha 1 Pavla Čižinského. Akci pořádá Prague City Tourism ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Na realizaci akce se podílí Úřad městské části Praha 1 a Pražské vodovody a kanalizace.
Prodej vstupenek začíná 26. srpna 2019 v 9:02 na adrese eshop.prague.eu v kategorii Vlastivědné vycházky. Výjimkou je přednáška Rekonstrukce pražského orloje 2018, konaná dne 17. 9., která je zdarma a registrace zde není třeba. Zdarma je i prohlídka Cizineckého vstupu pražské kanalizace dne 15. 9. – zájemci však musí provést svoji bezplatnou registraci na webu www.pvk.cz. Více informací o celé akci na adrese prague.eu/radnicedokoran. Vybrané body programu budou živě přenášeny na sociálních sítích Prague City Tourism. Použití kartičky 5 + 1 na akce Radnice dokořán nelze uplatnit. Za akce v rámci Radnice dokořán nebudou vydávána bonusová kolečka.
UPOZORNĚNÍ: Všechny body programu jsou určeny pro individuální návštěvníky a každý zájemce může provést nákup v maximálním počtu 6 vstupenek na jednu akci. Při zjištění porušení těchto pravidel má organizátor právo objednávku zrušit.

10. 9. / út
KONCERT V BROŽÍKOVĚ SÁLE
. Slavnostního zahájení Radnice dokořán 2019 v podobě hudebního vystoupení se ujme multižánrové smyčcové kvarteto Unique Quartet. Pro tuto příležitost přizvalo vzácného hosta – fenomenální muzikálovou, jazzovou a šansonovou zpěvačku Radku Fišarovou. Speciální aranže, které pro tento koncert vytvořil vynikající akordeonista a hudební skladatel Aliaksandr Yasinski, dávají tušit, že půjde o skvělý zážitek. Repertoár koncertu bude složen ze známých skladeb a písní, které zazní v českém a francouzském jazyce. Začátek akce v 19:00 v Brožíkově sále (2. patro SR). Jednotná cena 100 Kč/za osobu. Kapacita sálu 200 osob.

11. 9. / st
LUCEMBURKOVÉ A JEJICH VÝZNAM V EVROPSKÉM KONTEXTU
. Když byl v roce 1310 uzavřen sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, nastoupila do čela Českého království dynastie, která byla až dosud pro středoevropské prostředí zcela neznámou. Janův otec Jindřich se sice pyšnil titulem krále Svaté říše římské, ale mnozí jej považovali pouze za protagonistu francouzských zájmů. Jak to vlastně bylo s Lucemburky a odkud se vzali v čele malého hrabství mezi Moselou a Mázou? Přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové připomene významné osudy i osobnosti rodu Lucemburků. Začátek akce v 17:00 v Sále architektů (4. patro SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita sálu 100 osob.

12. 9. / čt
VÁCLAV IV. – ŘÍMSKÝ A ČESKÝ KRÁL
. Historický obraz římského a českého krále Václava IV. je v mnohém zkreslený a neobjektivní. V neustálém srovnání se svým otcem Karlem IV. prohrává. Často se však zapomíná na to, že právě otcův vliv byl dominantním při formování Václavovy osobnosti i jeho panovnického působení. Přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové představí, jaké byly životní osudy Václava IV. i dobové problémy jeho vlády. Začátek akce v 17:00 v Sále architektů (4. patro SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita sálu 100 osob.
REPREZENTAČNÍ PROSTORY STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Navštivte interiéry radnice po zavírací době a poznejte, kde se odehrává ceremoniální život Prahy! Netradiční večerní prohlídka komplexu domů Staroměstské radnice ukáže to nejlepší z klasických i běžně zcela nepřístupných interiérů. Začátek akce v 19:00 před vraty Staroměstské radnice. Jednotná cena 50 Kč/za osobu. Kapacita prohlídky 35 osob.

13. 9. / pá
PODZEMÍ RADNIČNÍCH BUDOV.
Na unikátní prohlídkové trase sestoupíte do běžně nepřístupných podzemních prostor radničních budov. Tajuplné sklepení, ač původem gotické, je spojeno především s květnovými událostmi roku 1945. Jak vypadaly poslední dny druhé světové války na pražské radnici? Nakolik tehdejší povstání Staroměstskou radnici změnilo? Na tyto otázky odpoví tematická prohlídka, která návštěvníky provede i běžně nepřístupným tunelem mezi Staroměstskou a Novou radnicí. Výklad doplní řada dobových fotografií a videí. Upozornění: Prohlídka je určena pouze dospělým a fyzicky zdatným jedincům – trasa zahrnuje průchod zúženými a sníženými prostory, její součástí je i lezení po žebříku. Nutností vlastní svítilna. Začátek prohlídek v 9:00, 12:00 a v 15:00 před vraty Staroměstské radnice. Jednotné vstupné 50 Kč/za osobu. Kapacita prohlídky 25 osob.

14. 9. / so
HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI!
Netradiční prohlídka historických prostor Staroměstské radnice pro dětské návštěvníky. Bude protkána hrou, která ověří fantazii a znalosti Vašich dětí. Ponořte se spolu s nimi do světa nejmenších a zjistěte, jak dobře znáte středověk. Budete lepší než Vaše děti? Kdo se stane vítězem honby za klíči od truhly s pokladem? A kdo je tajemný Hádankář? Upozornění: Dítě nebo skupinu dětí smí doprovázet pouze jeden dospělý příslušník. Začátek prohlídek pro děti ve věku 5-8 let: v 9:00 a v 11:00 před vraty Staroměstské radnice. Začátek prohlídek pro děti ve věku 9-12 let: ve 13:00 a v 15:00 před vraty Staroměstské radnice. Jednotná cena 50 Kč/za osobu. Kapacita prohlídky 30 osob.
ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ VYOBRAZENÍ VÁCLAVA IV. Na rozdíl od svého otce Karla IV. a nevlastního bratra Zikmunda se římský a český král Václav IV. netěší velké pozornosti, protože má ze všech u nás vládnoucích Lucemburků nejhorší pověst. Pověst líného a nerozhodného krále, který se mnohem raději, než vladařským povinnostem věnoval lovu nebo sbírání rukopisů. Proto stále zůstává ve stínu svých slavnějších příbuzných. Jeho otec jej ale ovlivnil svým pojetím panovnické reprezentace, a tak se Václav IV. nechával často a rád vypodobňovat. Velká část jeho soudobých zobrazení je pak zahalena rouškou tajemného světa středověké symboliky. Přednáška Mgr. Marka Zágory přiblíží dochovaná středověká vyobrazení Václava IV. a pokusí se poodhalit i jejich skrytá tajemství. Začátek akce ve 13:30 v Sále architektů (4. patro SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita sálu 100 osob.
KNIHOVNA VÁCLAVA IV. Římský a český král Václav IV. je vnímán jako slabý a líný panovník. Ve skutečnosti byl ale velice vzdělaným vladařem s mnoha zájmy. Na přelomu 14. a 15. století patřil k nejvýznamnějším bibliofilům. Jeho knihovna se sice nemohla měřit s knihovnami jeho francouzských bratranců, přesto vytvořil sbírku, která neměla ve střední Evropě obdoby. Ačkoliv se z ní do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek, můžeme si díky ní udělat představu o králových zájmech a jeho uměleckém vkusu. Mezi dochovanými manuskripty najdeme i několik skvostů. Přednáška Mgr. Marka Zágory představí slovem i obrazem všechny dochované rukopisy. Začátek akce v 16:00 v Sále architektů (4. patro SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita sálu 100 osob.
EROTIKA VE STŘEDOVĚKU. Erotika a sex patří přirozeně k lidskému životu. Ve středověku byly tématy, o nichž se živě psalo i diskutovalo. Zpočátku tak činili hlavně muži – mniši a církevní hodnostáři, kteří vlastně ani pořádně nevěděli, o čem mluví a píší. Ženy až na malé výjimky mlčely. Od konce 12. století se situace ale začala měnit, a proto se do současnosti dochovalo velké množství různorodých pramenů, na jejichž základě si můžeme blíže představit vztah středověkého člověka k erotice. Přednáška Mgr. Marka Zágory přiblíží na základě písemných a vizuálních pramenů erotickou představivost středověkého člověka s hlavním důrazem na pozdní středověk a dobu Václava IV. Začátek akce v 18:00 v Sále architektů (4. patro SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita sálu 100 osob.

15. 9. / ne
DRUHÝ ŽIVOT VÁCLAVA IV.
Hlavní bod programu Radnice dokořán 2019 – speciální komentované prohlídky Vám představí celý areál Staroměstské radnice včetně míst, která jsou běžně nepřístupná. Zavítáte do reprezentačních sálů radnice a jejího podzemí, navštívíte vyhořelé torzo východního křídla budovy, které nabídne netradiční výhledy na náměstí, a zcela výjimečně si prohlédnete i svatební prostory Staroměstské radnice. Prohlídky doplní doprovodný program. Divadelní scény představí Václava IV. ve třech polohách – jako krále flamendra, krále mučitele a krále, který je spojen s pražskou defenestrací. Návštěvníci tak zavítají do středověkého šenku, stanou se svědky dramatického závěru života Jana z Pomuku i samotného panovníka. Nebudou chybět tematické projekce (dobové fotografie a videa), hudební vystoupení (varhanní a středověká hudba), fotokoutek, ukázka svatebního obřadu a zákulisní informace z pořádání svateb a jejich historie. Netradiční prohlídky završí zábavný kvíz o ceny – jeho nejúspěšnější řešitelé se podívají do běžně nepřístupného mechanismu orloje! Upozornění: Prohlídka je určena dospělým návštěvníkům. Začátek prohlídek v 8:00, 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20 a 17:10 před infocentrem SR. Jednotná cena 50 Kč/za osobu. Kapacita prohlídky 40 osob.
CIZINECKÝ VSTUP DO PRAŽSKÉ KANALIZACE. Komentovaná prohlídka tzv. Cizineckého vstupu pod Staroměstskou radnicí – někdejšího reprezentačního vstupu do pražské kanalizace, kde se ve spojné komoře stékají tři městské stoky. Dílo je vzácnou technickou památkou a architektonickým unikátem. Upozornění: Prohlídku Cizineckého vstupu je nutné registrovat zvlášť na adrese www.pvk.cz
Začátek prohlídky: 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 před dveřmi napravo od orloje. Vstupné: zdarma. Kapacita prohlídky 25 osob.
16. 9. / po
PRAHA VÁCLAVA IV. Václav IV. to neměl lehké. Po svém otci, římském císaři a českém králi Karlu IV., zdědil největší staveniště Evropy – Prahu. Během své dlouhé vlády stačil řadu staveb svého otce dokončit nebo alespoň posunout dále. Množství pozoruhodných staveb pak sám zahájil. Přesto se do dějin zapsal spíše jako slabý panovník, který byl sesazen z římského trůnu a nedokázal zabránit propuknutí husitských válek. Jaký byl ale Václav IV. stavitel a jak se zapsal do tváře Prahy? Na to se v rámci přednášky zaměří Ing. arch. Petr Kučera. Začátek přednášky v 17:00 v Sále architektů (4. patro SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita sálu 100 osob.
ORLOJ A JEHO VÝZNAM PRO STŘEDOVĚKÉHO ČLOVĚKA. Orloj na Staroměstské radnici je dnes nejstarším dochovaným funkčním orlojem středověkého typu na světě. Unikátní stroj byl postaven již v roce 1410. Za jakých okolností podobná zařízení vznikala a jaký měla pro tehdejšího člověka význam? Jak asi vypadal pražský orloj v době svého vzniku? Co znázorňuje hlavní ciferník orloje – astroláb – a jak se později měnila jeho podoba? O původu ikonické pražské památky přednáší orlojník ak. soch. Petr Skála. Začátek akce v 18:30 v Sále architektů (4. patro SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita sálu 100 osob.

17. 9. / út
REKONSTRUKCE PRAŽSKÉHO ORLOJE 2018
. Přednáška o pražském orloji v kontextu obnovy věže Staroměstské radnice. Rekonstrukce z roku 2018 byla největší opravou památky od druhé světové války. Co, jak a proč se na orloji změnilo? Přednáška Ing. arch. Petra Malinského, autora projektu rekonstrukce radniční věže, představí historickou stavbu nejen jako památku s množstvím významných pozoruhodností, ale ukáže i její význam v dějepisných souvislostech. Výklad doplní řada fotografií a plánového materiálu z realizace díla. Upozornění: Registrace na akci není třeba. Vstup je omezen kapacitou sálu (100 osob). Začátek přednášky v 17:00 v Sále architektů (4. patro SR). Vstupné: zdarma. Kapacita sálu 100 osob.
OŽIVLÝ STŘEDOVĚK VE STAROMĚSTSKÉ RADNICI. Vraťte se v čase do středověku! Románsko­‑gotické sklepení Staroměstské radnice se spojí s umem lidí, kteří se věnují oživování řemeslné dovednosti vrcholného středověku. Řemeslníci předvedou každodenní středověké činnosti (např. spřádání lnu) i specializovaná řemesla (např. výrobu keramiky na kopacím hrnčířském kruhu, výrobu luku či tisk na replice Gutenbergova knihařského lisu). Nepůjde jen o ukázky řemesel – mnoho činností si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži! Na téměř dvou desítkách stanovišť si budou moci zájemci vyrobit a jako suvenýr odnést kožený náramek, uplést tkanici, napsat středověký text nebo vyrazit repliku groše Karla IV. Zároveň každou celou hodinu proběhnou podrobné výklady o jednotlivých řemeslech. Jedná se o akční podívanou v replikách dobových oděvů s používáním replik dobových nástrojů. Akce bude unikátním zážitkem pro dospělé i rodiny s dětmi. Provozní doba: 10:00-19:00 (vstup z mozaikového vestibulu SR). Jednotná cena 100 Kč/za osobu. Kapacita: 100 osob každou hodinu.

18. 9. / st
SVATBY A RITUÁLY VE STŘEDOVĚKU
. Jak žili lidé před staletími? Jak probíhal jejich každodenní život na venkově a ve městě? Obsah přednášky tvoří charakteristika středověké společnosti, popis aristokratického i venkovského prostředí, mentality a chování středověkého člověka. Jednotvárnost tehdejšího života přerušovaly významné rodinné události, poutě a slavnosti. Patřil mezi ně sňatek i svatební zvyky, které se dědily generačně. Dnešní svatba je tak reflexí dlouhodobého historického vývoje. O tématu středověké společnosti a jejích zvyklostech přednáší PhDr. Marie Homerová. Začátek přednášky v 17:00 ve svatební síni (vstup z hlavního schodiště v 1. patře SR). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Kapacita přednášky 60 osob.
KONCERT V KAPLI PANNY MARIE. Radniční kaple Panny Marie se stane dějištěm hudebního koncertu sboru, který svým vystoupením slavnostně zakončí letošní oslavy založení Staroměstské radnice. Bude přehlídkou skladeb duchovní hudby v průřezu dějin. Zpěv chrámového sboru Václav doprovodí řada hudebních nástrojů – varhany, housle, příčná flétna i bicí. Začátek koncertu v 19:00 v kapli Panny Marie (2. patro SR). Jednotná cena 100 Kč/za osobu. Kapacita kaple 60 osob.
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc září 2019 bude zahájen v pondělí 26. srpna 2019 v 9:02 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc říjen 2019 bude zahájen ve středu 25. září 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
denně 10:00 - 18:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 22:00
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY
VÝZVA

Plánujete sňatek? Spojte tuto významnou událost s narozeninami Staroměstské radnice a staňte se součástí dějin významné kulturní památky. Váš obřad se uskuteční během oslav výročí založení radnice 15. září 2019 za pozornosti návštěvníků akce Radnice dokořán 2019 a médií. Zápůjčku svatebních šatů a služby matriky zajistíme. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 775 443 438.

CYKLOHRÁČEK

I po letních prázdninách se vydává výletní vlak Cyklohráček na svou cestou za dobrodružstvím. Už v sobotu 7. 9. s ním můžete navštívit Pražský železniční den na Smíchově či Regionální den PID v Hostivici. Na turistickou vycházku se můžete vydat 14. 9. ve Slaném, kde si o týden později užijete tradiční akci Rožnění uherského býka. Měsíc dovršuje akcí 28. 9. na Svatováclavských slavnostech na Budči u Zákolan. Více informací o Cyklohráčku na www.pid.cz/cyklohracek nebo na oficiálním FB profilu
www.facebook.com/cyklohracek
 

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz
Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.


Obrázek č.0 Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.11Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.