Prosinec 2019

25.10.2019 | 15:25
Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let)
Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze země a dovoz drobných mincí. Cizí kupci byli nuceni platit zlatem, stříbrem nebo většími mincemi. Mincovní reformu pomohl králi Jiřímu uskutečnit finanční expert Antonius Marini z Grenoblu.

3. 12. 1799 (220 let)
Byla u nás zavedena tzv. daň třídní na všechny příjmy obyvatelstva. Pro vrchnost činila 45 %, u poddaných 15 %, u Židů 30 % a ostatní, např. podnikatelé a živnostníci, odváděli dle velikosti příjmů daň od 2,5 % do 20 %. V Anglii vzniká v témže roce první důchodová daň.

6. 12. 1884 (135 let)
Představením Magelona od Josefa J. Kolára zahájilo svoji činnost české Národní divadlo v Brně. Divadlo vzniklo po vzoru Národního divadla v Praze, otevřeného roku 1881. V současnosti má Národní divadlo Brno tři divadelní budovy: Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta.

9. 12. 1889 (130 let)
Námořník a revolucionář František Rasch se narodil 9. 12. 1889 v Přerově († 11. 2. 1918). Zúčastnil se vzpoury námořníků rakouského válečného loďstva v boce Kotorské 1. 2. 1918, popraven byl 11. 2. 1918. Jeho jméno nese jedno z přerovských náměstí, na němž je i jeho památník.
10. 12. 1454 (565 let)
„V středu po Početí Panny Marie, purgmistr a radda i všecka obec města Vratislavě, slibovali klečíce na kolenách věrnost a poddanost Ladislavovi, králi českému i jeho dědicům, králům českým.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 1022)

14. 12. 1879 (140 let)
Pedagog, advokát, sociolog, spisovatel a jazykovědec Emanuel Chalupný se narodil 14. 12. 1879 v Táboře († 27. 5. 1958). Zabýval se vztahem sociologie, filosofie a práva a usiloval o vytvoření přesného sociologického pojmosloví a metodologie. Spoluzakládal Sociologický ústav.

18. 12. 1744 (275 let)
Pro údajnou spolupráci s Prusy došlo královským reskriptem k vypovězení Židů z Čech. Do konce ledna 1745 měli vyklidit Prahu a do konce června celou zemi. Stejné nařízení platilo i pro Židy na Moravě a v českém Slezsku. Nařízení bylo z důvodů ekonomických v roce 1748 odvoláno.

20. 12. 1859 (160 let)
Patentem č. 227 byl uzákoněn nový živnostenský řád. Tímto zákonem byly v Rakousku odstraněny poslední zbytky cechů a byl zaveden plný liberalismus, což znamenalo, že každý občan měl volný přístup ke všem živnostem. Zásady volné konkurence legalizoval obchodní zákoník roku 1862.

24. 12. 1539 (480 let)
„Veliká povodeň na Labi byla a mnoho škod nadělala. Hřímalo a blýskalo se toho dne.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína cituje Codicilla, str. 1030) Další velké labské povodně byly v letech 1774, 1779, 1815, 1862, 1876, včetně největší povodně roku 2002.

1579 (440 let) Ladislav Velen ze Žerotína
* 7. 12. 1579
† 3. 4. 1638
český šlechtic, vůdce bělohorského odboje na Moravě

1849 (170 let) Karel Bohuš Kober
* 13. 12. 1849
† 2. 10. 1890
český sportovec a spisovatel

1869 (150 let) Karel Scheinpflug
* 28. 12. 1869
† 5. 5. 1948
český novinář, kritik a spisovatel

1874 (145 let) František Nachtikal
* 1. 12. 1874
† 12. 4. 1939
český fyzik, spoluzakladatel Čsl. statistické společnosti

1904 (115 let) Jára Kohout
* 9. 12. 1904
† 23. 10. 1994
český filmový herec a komik

1914 (105 let) Alfréd Radok
* 17. 12. 1914
† 22. 4. 1976
český režisér a zakladatel Laterny magiky


Strom republiky

(95 let) Když se v době adventu na našich náměstích rozsvěcují vánoční stromy, měli bychom vzpomenout spisovatele Rudolfa...

Rychle vyšetřit, proces a přísně potrestat!

(70 let) Tak zněl mrazivý příkaz Klementa Gottwalda z ledna 1950 v souvislosti s událostmi v obci Čihošť na Vysočině. Osud...

Kamenné srdce Josefa Smítky

(100 let) Josef Smítka (21. 12. 1919 – 27. 3. 1945) nebyl necita kamenného srdce, ale horolezec. Jeho vzpurné srdce překypovalo láskou k lezení...

Valašský vynálezce

(125 let) Psal se 18. prosinec 1894, když se ve Vsetíně, v chudé, leč početné rodině narodil budoucí podnikatel, odbojář a vynálezce...

Rudolf Mareš – zlu navzdory

(110 let) Dennodenní riskování života. Skrývání, měnění míst pobytu. Přísné dodržování...

Školu všem!

(245 let) Marie Terezie vydala 6. prosince 1774 svým nařízením Všeobecný školní řád pro školy normální,...

Kométa vidína

(1 020 let) Staří astronomové pozorovali komety většinou jen jednou za život. Nazývali je „vlasy“ kvůli ocasu z plynného mraku –...

Vzhůru na musulmany!

(830 let) Papežův úkol pro třetí křížovou výpravu zněl jasně. Dobijte Jeruzalém zpět. Braňte křesťanskou víru a Svatou zemi!...

Cestovatel z Donína

(445 let) Šlechtic Bedřich z Donína (1574–1643), cestovatel a spisovatel, svůj přídomek „z Donína“ získal rod...
počet zhlédnutí: 1593

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad - prosinec 2019

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.