Vznik CHKO Český les

21.12.2019 | 15:25
Lesní porosty Českého lesa,  © Wikimedia Commons, autor: Jan Geier

(15 let)
Je tomu již 15 let (12. 1. 2005), co Česká vláda rozhodla o vytvoření CHKO Český les. Jedná se o členitou vrchovinu podél česko-německých hranic. Tamní krajina svým rázem připomíná šumavské poměry, a to zejména oblými tvary povrchu, lesnatostí a řídkým osídlením. Po odsunutí německého obyvatelstva tu většina obcí zanikla a vznikly zde velké komplexy přírody nenarušené činností člověka.
Rozloha Českého lesa činí 473,5 km2. Zasahuje do jihozápadních Čech a východního Bavorska. V Čechách leží menší část území, větší část se rozkládá na území Německa. Délka pohoří je 80 km, táhne se od Chebské pánve na severozápadě až po Všerubskou vrchovinu, která odděluje Český les od Šumavy na jihovýchodě. Na východě je Český les ohraničen Podčeskoleskou pahorkatinou.
Nadmořská výška jednotlivých vrcholů se pohybuje od 600 do 1 042 m n. m. Nejvyšším vrcholem je Čerchov se svými 1 042 m n. m. Na jeho vrcholu se nachází Kurzova rozhledna, pojmenovaná po Vilému Kurzovi, jednom ze zakladatelů Klubu českých turistů. Druhým nejvyšším vrcholem je Skalka. Pro Český les jsou typické ploché hřbety a široká mělká údolí. Tamní krajina je silně zalesněná a zpestřena pestrou mozaikou květnatých luk a pastvin. V severní části pohoří se, podobně jako na Šumavě, nacházejí vrchoviště s typickou mokřadní vegetací, jako je borovice blatka, suchopýr pochvatý či masožravá rosnatka okrouhlolistá, rostoucí na rašeliništích. Z chráněných živočichů zde žije ohrožená vydra říční, tetřívek obecný, rys ostrovid či bobr evropský.

-alb-
počet zhlédnutí: 3068

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.