Vysoké Mýto a jeho památky

13.08.2020 | 18:27
Vysoké Mýto a jeho památky

Vysoké Mýto bylo založeno Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1262 na významné obchodní cestě vedoucí z Čech na Moravu. V roce 1307 učinil český král Rudolf Habsburský z Vysokého Mýta věnné město českých královen. Ve své historii Mýto prožívalo doby rozkvětu, ale přicházely také zhoubné požáry a cizí vojska. A jaké památky u nás můžete navštívit?

Pražská brána
Pražská (dříve Vraclavská) brána s Pražskou věží je nejzachovalejší částí bývalého opevnění ze 13. stol. Vyhořela sice při velkých požárech města v letech 1461, 1700, 1774 a 1816, ale její gotické dispozice zůstaly nedotčeny dodnes. Až do roku 1816 zde bydlel hlásný pro Pražské předměstí. Novogotická rekonstrukce v letech 1882 - 1883 byla provedena podle plánů architekta Františka Schmoranze. V horní části rekonstruované stavby sídlilo poté první vysokomýtské muzeum. Z Pražské věže je vynikající výhled na historické centrum města, ale i do širokého okolí. Před branou stojí socha krále železného a zlatého Přemysla Otakara II., zakladatele tohoto města.

Litomyšlská brána
Tato brána, pravděpodobně nejfotogeničtější symbol města, má, podobně jako brána Pražská, dvě věže. Ty jsou však na rozdíl od Pražské brány výsledkem úsilí vysokomýtských obrozenců, zejména A. V. Šembery, o zachování těchto částí opevnění. Na počátku 19. století po četných požárech nezbylo z obou věží mnoho, a tak byly novogoticky dostavěny. Na počátku 20. století bránu na objednávku města vyzdobil Mikoláš Aleš: na předměstské straně brány vytvořil fresku sv. Jiří bojujícího s drakem, heraldický symbol Vysokého Mýta.

Choceňská věž
Svůj původní kamenný korpus ze 13. století si zachovala až do dnešní doby, jen původní užší báň byla v barokní době nahrazena typickou širokou bání. Vyhořela v roce 1569, 1700 a 1844. Roku 1614 zde byla zvonice, vězení a do roku 1700 tu měl byt i hlásný. Původně, ještě v první polovině 19. století, u ní stávala brána (tzv. Choceňská) a ještě jedna, nižší věž (podobně, jak se to zachovalo dodnes u Pražské brány); menší boční věž i s bránou byla však roku 1844 zbourána, zůstala pouze Karaska.

Zbytky hradebního opevnění - Jungmannovy sady
Na příkaz Přemysla Otakara II. kolem roku 1265 se začalo město opevňovat hradbami. Hradby byly 12 metrů vysoké. Ke třem branám vedl zdvihací most a nad každou branou se zdvihaly dvě věže. Téměř celý tento obranný systém je díky vysokomýtským obrozencům poměrně unikátně zachován; původní hradby obkružují zhruba polovinu historického jádra. Do části hradeb na bývalém choceňském parkánu (v dnešních Jungmannových sadech) jsou od obrozenských dob vsazovány pamětní tabule připomínající významné události života města.

Náměstí Přemysla Otakara II.
Do současnosti se z doby založení dochoval pravidelný půdorys města s centrálním náměstím. Výjimečnost náměstí spočívá nejen v jeho rozloze (2 ha, rozměry stran: 153, 147, 134 a 127 m), ale i v systému ulic v rozích a ve středu jeho stran. Uprostřed stojí morový sloup. Náměstí patří k významným pozůstatkům gotické architektury. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1996 - 1997 a její součástí byl návrat některých staveb, které zde v minulosti stávaly (např. kašna, altán).

Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince byl založen pravděpodobně ve 2. polovině 13. století. Během 1. poloviny 14. stol byl nepochybně již dostavěn, o čemž vypovídá i první dochovaná zmínka z roku 1349. V letech 1461 a 1774 při velkých požárech města vyhořel. Roku 1787 město místo zničeného oltářního obrazu sv. Vavřince zakoupilo ze zrušeného kláštera v Sedlci obraz nový- Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla z roku 1728. Tento největší Brandlův obraz v českých zemích (703 x 296 cm) je v kostele umístěn dodnes. Na sklonku 19. století byl kostel v novoromantickém duchu regotizován. Unikátem evropského významu je vnitřní fresková secesní výzdoba, pokrývající všechny stěny i strop. Jejím autorem je proslulý secesní malíř a interiérový architekt Karel Vítězslav Mašek. V kostele se nachází i pozoruhodná cínová křtitelnice z r. 1499.

Regionální muzeum Vysoké Mýto
Počátky vysokomýtského městského muzea, jednoho nejstarších v Čechách, sahají do roku 1871. V roce 1912 se muzeum přestěhovalo do domu vysokomýtského rodáka, národního buditele A. V. Šembery v Šemberově ulici, kde sídlí dodnes. Od začátku roku 2003 je muzeum zřizováno Pardubickým krajem a působí jako regionální. Muzeum nabízí několik stálých expozic - Kabinet Militária, Historie významné hasičské firmy V. Ig. Stratílka a jejich pokračovatelů, provozuje expozici Muzea českého karosářství, spravuje barokní areál na Vraclavi.

Muzeum českého karosářství
Muzeum českého karosářství návštěvníky provede historií výroby automobilových karoserií v době první republiky a historií jedné z nejvýznamnějších karosářských firem Carrosserie Sodomka ve Vysokém Mýtě. Firma patřila ke špičkám ve svém oboru, geniální designér Josef Sodomka ml. se svými karoseriemi pyšnil na předních automobilových salonech. Součástí expozice jsou automobily, vyrobené právě ve Vysokém Mýtě, např. Tatra 57B, legendární Aero 50 Dynamik, Jawa Minor či Škoda VOS pro přepravu vládních a stranických funkcionářů z 50. let, která reprezentuje odkaz technologického know-how vysokomýtské karosárny v éře, kdy její majitel byl protiprávně vězněn.

Městská galerie Vysoké Mýto
Byla založena v roce 1957 jako Okresní galerie osamostatněním obrazové sbírky Okresního muzea ve Vysokém Mýtě. V rozsáhlých galerijních fondech, jehož převážnou část tvoří díla českých výtvarníků 20. století, upoutávají pozornost dvě rozsáhlé kolekce z pozůstalosti Emanuela Frinty a Františka Matouška. Během celého roku mohou návštěvníci shlédnout řadu krátkodobých výstav, v letních měsících připravuje vysokomýtská galerie sezónní expozici v prostorách Zvonice.

infocentrum.vysoke-myto.cz/
 


Obrázek č.0


Kostel v obci Veliny

Dřevěná roubená stavba pochází z roku 1752. Společně se zvonicí a márnicí tvoří památkově chráněný...

Vyhrajte pobyty na hradech a zámcích

Milí návštěvníci hradů a zámků, chcete si užít pohádkové chvíle na některém z historických...

Slavností jablek a medu

Tradiční pokrmy a nápoje z jablek, medové dobroty. Dixieland, staropražské písničky, cimbálová muzika. Divadlo pro děti,...

Loučení s ptáky na Bohdanečském rybníku

Podzim je neodmyslitelně spojen s tahem ptáků do teplejších krajin. Ještě než nadobro odletí, šikují se do velkých hejn na...

Hurá do Říše pohádek! Na východ Čech

Máš rád pohádky? Tak hurá do východních Čech! Chceš vidět krásné princezny a statečné prince?...