Geograf Václav Švambera

23.12.2020 | 19:38
Profesor Václav Švambera (1926)

(155 let)
Být u zrodu něčeho nového a dennodenní prací vytvořit rozsáhlé dílo. A když vás za to ocení, co si můžete přát víc? Václav Švambera se narodil v Peruci na Lounsku 10. ledna 1866.

Vystudoval gymnázium a poté obory geografie, geologie a historie v Praze. Jeho cesta byla celý život spjata s vědeckým bádáním a odbornou geografickou prací. Koncem 19. století se pět let podílel na redakci geografie Ottova slovníku naučného včetně tvorby většiny hesel. V roce 1908 byl po úspěšné habilitaci pověřen vedením geografického ústavu, který od základů vybudoval. Dva roky po vzniku ČSR vzniká samostatná Přírodovědecká fakulta při Univerzitě Karlově a profesor Švambera sem přechází s celým geografickým ústavem a stává se jejím děkanem. Pod jeho vedením byla ustanovena Státní sbírka mapová Republiky československé. Mimo jiné se také výrazně zasloužil o podporu mladých českých geografů na mezinárodním poli, často a rád popularizoval svůj obor přednáškami na veřejnosti i v rozhlase. A protože byl „u všeho“, nemohl na sklonku života chybět také v redakční radě Atlasu ČSR. Z mezinárodních ocenění jeho práce lze třeba připomenout čestné členství v Královské zeměpisné společnosti v Londýně, v Polské geografické společnosti nebo v Srbské geografické společnosti. Václav Švambera zemřel 27. září 1939 v Praze.

-babok-, foto © Wikimedia Commons


Ottův slovník naučnýMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.