Dřevěný kostel v Liberku

26.04.2021 | 18:09
Kostel v Liberku, dnešní stav

Unikátní kostel sv. Petra a Pavla je skvělou ukázkou našeho raného baroka. V jeho sousedství stával dnes zapomenutý středověký hrad Rychmberk.

Dnešní kostel byl vystavěn v letech 1691–1696 a nahradil kostel původní, který stál spolu s hradem nad údolím Liberského potoka do roku 1457. Hrad Viléma z Rychmberka z konce 13. století byl dobyt za husitských válek (1425), poté roku 1457 Jiřím z Poděbrad a roku 1495 je uváděn coby pustý. To nám napovídá, že kostel byl zničen patrně v čase obléhání Jiřím z Poděbrad. Orientován je k severu, zasazen do středu hřbitova a před ním stojí zvonice u průchodu na hřbitov. Branka je situovaná na osu kostelního průčelí a druhá boční branka je za presbytářem. Kostel se vyznačuje prvky lidové architektury, zvláště sedlovou střechou, nádherným barokním interiérem a obrazy na dřevě. Autorem výzdoby interiéru je místní rodák, řezbář a sochař Filip Jakub Prokop, pozdější dvorní sochař Marie Terezie. Zcela jistě vytvořil dřevěné sochy svatých Václava a Jana Nepomuckého, oltář a varhany. Pro svou architektonickou jedinečnost byl kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou zapsán jako národní kulturní památka (2014). Náleží k rychnovské farnosti a bohoslužby se tu konají dle ohlášení.

-lgs-, foto © autor; Wikimedia Commons


Kostel Petra a Pavla, 
Pavla Fořtová, 
perokresba 1938počet zhlédnutí: 2099

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.